۱۴۰۲ سه شنبه ۱۶ خرداد
وحيد ذوالاكتاف
گروه آموزشی : آسيب شناسي و حركات اصلاحي
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,تربيت بدني و علوم ورزشي,دانشگاه منچستر,1378
M.Sc.,تربيت بدني مباني بيولوژي,دانشگاه تربيت مدرس,1369
B.Sc.,تربيت بدني و علوم ورزشي,دانشگاه اصفهان,1366
جستجو:
|
Effects of 8 weeks of land vs. aquatic exercise therapy on functional activities of elderly women with knee osteoarthritis,سالمند,1401
عذراالسادات اعتصامي, وحيد ذوالاكتاف, حامد اسماعيلي
Can Early Neuromuscular Rehabilitation Protocol Improve Disability after a Hemiparetic Stroke? A Pilot Study,,1401
مهدي يزداني ريزي, احمد چيت ساز, وحيد ذوالاكتاف, محمد سعادت نيا, مجيد قاسمي, فاطمه نظري, عباس چيت ساز زاده, كاتشيكو سوزوكي, هادي نوبري
The Effect of Water Walking on Pain Intensity and Motor Function in Men with Non-Specific Chronic Back Pain,,1401
وحيد رضائي, رضا مهدوي نژاد, وحيد ذوالاكتاف
Effects of knee osteoarthritis on plantar pressure distribution pattern and timing of stance sub-phases in elderly females,مطالعات طب ورزشي,1400
عذراالسادات اعتصامي, وحيد ذوالاكتاف, حامد اسماعيلي
تاثير تمرينات توان بخشي بر دامنه حركتي مفصل زانو در ورزشكاران كانديد جراحي مينيسك,,1400
سيده مونا حسيني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
Stance Phases Characteristics of Walking in Children with Autism,مطالعات طب ورزشي (پژوهش در علوم ورزشي سابق) -پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي-همكاري با انجمن تربيت بدني,1400
زهرا آقاكوچكي فروشاني, وحيد ذوالاكتاف, حامد اسماعيلي
Comparison of the effect of 8 weeks of hydrotherapy and land-based exercise therapy on some physical and psychological indicators of the elderly with knee osteoarthritis,فيض,1400
عذراالسادات اعتصامي, وحيد ذوالاكتاف, حامد اسماعيلي
Effects of 12-week integrated exercise training on glycemic and peripheral sensation control in diabetic peripheral neuropathy,پژوهش در طب ورزشي و فناوري,1400
معصومه حيدري سودجاني, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, شهرام لنجان نژاديان اصفهان
The effect of exercise programs on pain management and motor control in patients with nonspecific chronic low back pain: A randomized matched subjects trial,,1400
فاطمه فاضل نجف آبادي, وحيد ذوالاكتاف, شهرام لنجان نژاديان اصفهان
Integrated exercise and glycemic and peripheral sensation control in diabetic neuropathy: A single-blind, randomized controlled trial,,1400
معصومه حيدري سودجاني, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, شهرام لنجان نژاديان اصفهان
Impact of 8 Weeks of Kangoo Jump Training on Static And Dynamic Stability and Postural Sway of Autistic Children With High-Level Functional Performance,,1400
پريا نكوئي, وحيد ذوالاكتاف, ابراهيم صادقي دمنه
Effect of 8 Weeks of Kangoo Jump Training on Balance and Postural Sway of Children with Autism Spectrum Disorder.,,1399
پريا نكوئي, وحيد ذوالاكتاف, ابراهيم صادقي دمنه
The Effects of 8-Weeks Selected Exercises on Muscle Torque and Proprioception of Knee in Athletes with Injured Meniscus: A Clinical Trial Study,پژوهش در علوم توانبخشي,1399
سيده مونا حسيني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
Comparing the effects of anticipatory postural adjustments focused training and balance training on postural preparation, balance confidence and quality of life in elderly with history of a fall,,1399
حامد ارغواني, وحيد ذوالاكتاف, شهرام لنجان نژاديان اصفهان
Effects of dynamic neuromuscular stabilization (DNS) training on functional movements,,1399
ليلي مهديه نجف آبادي, وحيد ذوالاكتاف, محمد طاقي كريم
Comparing the effects of different types of aquatic walking on endurance and electrical activities of spine extensor muscles in men with nonspecific chronic back pain,,1399
وحيد رضائي, رضا مهدوي نژاد, وحيد ذوالاكتاف
The effect of high intensity functional training on the oxidative status, muscle damage and performance of basketball players,,1399
آنيا هوسپيان, فهيمه اسفرجاني, عفت بمبئي چي, وحيد ذوالاكتاف
The Effect of Kangoo Jump Training on the Balance Function of Autistic Children with High Performance Level,رشد و يادگيري حركتي-ورزشي(حركت سابق)-دانشگاه تهران,1399
پريا نكوئي, وحيد ذوالاكتاف, ابراهيم صادقي دمنه
The Effect of an 8-week Exercise Program Focused on Anticipatory Postural Adjustments on Postural Control and Motor Function in the Elderly,سالمند,1399
حامد ارغواني, وحيد ذوالاكتاف, شهرام لنجان نژاديان اصفهان
The Effect of Dynamic Neuromuscular Stabilization Exercise on Functional Movements Screening,پژوهش در توانبخشي ورزشي,1399
ليلي مهديه نجف آبادي, وحيد ذوالاكتاف, ياور زارعي, فريبا لساني, مجتبي بابايي خرزوقي
تخمين نيروي عكس العمل مفصل زانو با استفاده از آزمون هاي حركتي پايه,,1399
ليلي مهديه نجف آبادي, وحيد ذوالاكتاف, محمد تقي كريمي, جعفر كتابچي خونساري
تأثير 12 هفته تمرينات مبتني بر اصول NASM بر كنترل قندخون و كيفيت زندگي بيماران نوروپاتي ديابتي,,1399
معصومه حيدري سودجاني, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, شهرام لنجان نژاديان اصفهان
Functional Movement Screen Composite Scores in Firefighters: Effects of Corrective Exercise Training,,1398
مهسا جعفري فشاركي, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
Is Anticipatory Postural Adjustments Focused Training Effective for Fall Prevention and Quality of Life in the Elderly?,,1398
حامد ارغواني, وحيد ذوالاكتاف, شهرام لنجان نژاديان اصفهان
Comparison of the Effect of 8?Week Rebound Therapy?Based Exercise Program and Weight?Supported Exercises on the Range of Motion, Proprioception, and the Quality of Life in Patients with Parkinson’s Disease,,1398
پويا دانشور باغ بهادراني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, محمدتقي کريمي
سالمندان، عواقب افتادن و سير تكاملي تمرينات: مطالعه مروري,,1397
حامد ارغواني, وحيد ذوالاكتاف, شهرام لنجان نژاديان اصفهان
شيوع و بررسي عوامل خطر احتمالي بروز آسيب در كشتي گيران فرنگي كار آماتور,,1397
ابراهيم اسکندري, وحيد ذوالاكتاف
Forecasting of rehabilitation treatment in sufferers from lateral displacement of patella using artificial intelligence,,1397
عتيه کريم زاده, رضا مهدوي نژاد, وحيد ذوالاكتاف, بابک وحدت پور
اثر برنامه توانبخشي ورزشي در سطوح پايدار و ناپايدار بر تعادل و قدرت عضلات اندام تحتاني در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس,Journal of Shahrekord University of Medical Sciences,1397
پگاه رحماني, وحيد ذوالاكتاف, امير حسين براتي
The Effect of Combined Training in Stable and Unstable Surfaces on Spatio-Temporal Parameters and Ability of Gait in Patients with Multiple Sclerosis,مطالعات طب ورزشي (پژوهش در علوم ورزشي سابق) -پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي-همكاري با انجمن تربيت بدني,1397
اميرحسين براتي, پگاه رحماني, وحيد ذوالاكتاف
تأثير خستگي عملكردي بر حس وضعيت مفصل مچ پا در زنان فوتساليست,,1397
فاطمه نادريان, رضا مهدوي نژاد, وحيد ذوالاكتاف
The Effect of Fundamental Training on General and Specific Functional Movements in Female Students,طب ورزشي(حركت سابق)-دانشگاه تهران (اين مجله از شهريور 91 علمي-پژوهشي مي باشد),1397
ليلي مهديه نجف آبادي, وحيد ذوالاكتاف, محمدتقي كريمي
Stability Analysis in Individuals with Complete and Incomplete Spinal cord Injury: Linear Versus Non-Linear Methods,Journal of Rehabilitation Sciences and Research-دانشگاه علوم پزشکي شيراز(اين مجله از 27/7/93 علمي-پژوهشي مي باشد),1396
حميدرضا کارگر, وحيد ذوالاكتاف
Applying a computational intelligence method to predict the rehabilitation treatment for females with lateral patellar displacement,,1396
عتيه کريم زاده, وحيد ذوالاكتاف, رضا مهدوي نژاد
Effect of exercises rehabilitation program in stable and unstable surfaces on trunk control, balance, fatigue and quality of life in patients with multiple sclerosis: A Randomized Controlled Trial With 10-week Follow-Up,,1396
پگاه رحماني, وحيد ذوالاكتاف, امير حسين براتي, حسين شاهرخي
Prediction of Functional Movement Screen Scores in Men Firefighters by the Performance in Deep Squat Test,پژوهش در علوم توانبخشي,1396
مصطفي ضيائي, وحيد ذوالاكتاف
ارتباط بين سطح اضطراب ورزشي و ميزان بروز آسيب هاي ورزشي در دانشجويان كشتي گير فرنگي كار,,1395
ابراهيم اسکندري, مهدي قادريان, وحيد ذوالاكتاف
The better way to determine the validity, reliability, objectivity and accuracy of measuring devices,,1395
پروين پذيرا, م رستمي, وحيد ذوالاكتاف, م صباحي, ت پذيرا
تاثير تمرينات طناب زني بر كنترل قامت، تعادل ايستا و پوياي دانش آموزان پسر داراي كف پاي گود,,1395
مهدي قادريان اذرخواراني, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
Evaluation of the dynamic stability of individuals with spinal cord injury,,1395
محمد تقي كريمي, حميد کارگر, وحيد ذوالاكتاف
The Effect of Lower Extremity Muscle Fatigue on Dynamic Postural Control Analyzed by Electromyography,فيزيك درماني _اين مجله از 21/2/92 علمي -پژوهشي مي باشد,1395
مجيد فتاحي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, يوسف منگشتي جوني, وحيد ذوالاكتاف, فرج فتاحي
تحليل عاملي فهرست دلايل تصميم به بازنشستگي ورزشكاران نخبه ايراني,,1395
حميد صالحي, نسرين زندي مشهدي, وحيد ذوالاكتاف, وازگن ميناسيان
تاثير تمرينات طناب زني بر كنترل پاسچر، تعادل ايستا و پوياي دانش آموزان پسر داراي كف پاي صاف,,1395
مهدي قادريان اذرخواراني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
تاثير برنامه تمريني بر درد و عملكرد شانه كاربران ويلچر,,1395
بهاره منصوري بروجني, وحيد ذوالاكتاف
The effect of stretching exercise and walking on changes of blood pressure in nulliparous women,,1394
پروين بهادران, فاطمه پويا, وحيد ذوالاكتاف, محبوبه طائبي
تأثير تمرينات طناب زني بر قوس كف پاي دانش آموزان پسر داراي كف پاي صاف، گود و طبيعي,,1394
مهدي قادريان اذرخواراني, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
Effect of eight-week school-based exercise training on cardiorespiratory fitness and body composition of educable mentally retarded adolescents,,1394
محمد مشهدي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
تاثير 6 هفته تمرين دويدن منتخب بر ركورد 540 متر كودكان نابينا,,1394
زهرا آقاكوچكي فروشاني, وحيد ذوالاكتاف
تاثير تسهيل شرايط تمريني دويدن بر خودكارامدي دويدن كودكان نابينا,,1394
زهرا آقا كوچكي فروشاني, وحيد ذوالاكتاف
اثر بخشي تمرين درماني در آب بر كيفيت زندگي زنان مبتلا به استئوآرتريت زانو,,1394
عذراسادات اعتصامي رناني, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, جابر زماني
Effect of aerobics exercise on self-esteem in Iranian female adolescents covered by welfare organization.,,1393
مرضيه حسن پور, منصوره طباطبايي, موسي علوي, وحيد ذوالاكتاف
ارزيابي روايي نسخه فارسي آزمون سخن گفتن جهت تعيين شدت تمرين هوازي در دختران سالم جوان,,1393
معصومه حيدري سودجاني, وحيد ذوالاكتاف
Restorative effects of exercise rehabilitation and bracing on females with lateral displacement of patella,,1393
عطيه کريم زاده فيني, وحيد ذوالاكتاف, بابک وحدت پور
Effects of 12-week high-intensity interval training on plasma visfatin concentration and insulin resistance in overweight men,,1393
حسن متين همايي, جمشيد بنايي, محمد علي آذربايجاني, وحيد ذوالاكتاف
تاثير يك برنامه ي ورزشي بر برخي عوامل آمادگي جسماني و نوع زايمان زنان باردار سالم,,1393
فاطمه فاضل نجف آبادي, وحيد ذوالاكتاف, پروين بهادران
تأثير هشت هفته ماساژدرماني بر كيفيت زندگي بيماران زن مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس,,1393
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, مرتضي صادقي, سميه طهماسبي
تأثير تمرينات پيلاتس بر ميزان درد، پيامدها و كيفيت زندگي بيماران تعويض كامل مفصل زانو,,1393
مهدي جعفري, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مهدي مطيفي فر, وحيد ذوالاكتاف, ناصر رحيمي
تاثير حركات اصلاحي منتخب بر اختلالات اسكلتي-عضلاني مرتبط با كار برنج كاران شهرستان بابل,,1393
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, ناصر رحيمي, وحيد ذوالاكتاف, حسين اكبر نژاد
تأثير يك دوره برنامه ي تمريني منتخب بر گشتاور زانو، عملكرد اجرا و كيفيت زندگي زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس,,1392
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, ناصر رحيمي, وحيد ذوالاكتاف, سمانه داوودي
Coaches Evaluation of Comprehensive Software for Teaching Soccer Tactics and Strategies,,1392
فهيمه حاجي غياثيان, وحيد ذوالاكتاف, محمد اسماعيلي
Estimation of aerobic exercise intensity in healthy young females by the Talk Test (TT),,1392
معصومه حيدري سودجاني, وحيد ذوالاكتاف
Determination Reliability and Validity of Ultrasonic Wave Arc Detector Device in Measurement of Lumbar Lordosis Angle,,1392
حامد ارغواني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, ناصر مهرشاد
Evaluation of Joint Position Sense after ACL Reconstruction with Hamstring Tendon Auto Graft,,1392
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, ابراهيم خسروي, وازگن ميناسيان
تخمين شدت تمرين هوازي دختران سالم جوان از طريق آزمون شمارش,,1392
معصومه حيدري سودجاني, وحيد ذوالاكتاف
تعيين روايي و پايايي دستگاه قوس سنج اولتراسوند در اندازه گيري زاويه قوس كمري,,1392
حامد ارغواني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, ناصر مهرشاد
Determination of the Best Pre Jump Height for Improvement of Two legged Vertical Jump,,1391
مهسا جعفري, وحيد ذوالاكتاف, سيدمحمد مرندي
A Comparison of 12 Weeks of Pilates and Aquatic Training on the Dynamic Balance of Women with Mulitple Sclerosis,,1391
سيدمحمد مرندي, وحيد شايگان نژاد, زهره شانظري, وحيد ذوالاكتاف
تأثير دو روش تمريني ريباندتراپي و تمرينات هوازي بر روي ظرفيت هوازي، سطح اندوتلين پلاسما و كيفيت زندگي مردان مبتلا به آسم,,1391
مرتضي صادقي ورنوسفادراني, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, علي مير علايي, مرضيه صالحي
تخمين سن زيستي بانوان بر اساس آزمون هاي آمادگي جسماني,,1391
زينب رافعي بروجني, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
Effects of Exercise Rehab on Male Asthmatic Patients: Aerobic Verses Rebound,,1391
وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مرتضي صادقي
Impact of exercise on affective responses in female adolescents with type I diabetes,,1391
صديقه طلاکوب, سکينه قرباني, مرضيه حسن پور, وحيد ذوالاكتاف, مسعود اميني
Effect of home-based exercise rehabilitation on quality of life early post-discharge after coronary artery bypass graft and percutaneous coronary intervention,آريا آترواسكلروزيس-Arya Atherosclerosis-مجله مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و انجمن آرتروسكلروزيس ايران,1390
شادي معافي, وحيد ذوالاكتاف, کتايون ربيعي, محمد حسن جزي, حامد طرماه, معصومه صادقي
تعيين ارتفاع مانع براي پرش جفت متوالي در تمرينات پلايومتريك,,1390
شيرين داور پناه, وحيد ذوالاكتاف, سيدمحمد مرندي
تاثير يك دوره بازتواني ورزشي خانگي بلافاصله پس از ترخيص بر كيفيت زندگي بيماران بايپس عروق كرونر و آنژيوپلاستي,,1390
شادي معافي, وحيد ذوالاكتاف, كتايون ربيعي, محمد هاشمي, حامد طرماح
تاثير تمرينات ورزشي تركيبي بر كيفوز پشتي و لوردوز كمري نوجوانان كم توان ذهني,,1390
محمد مشهدي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
تأثير وضعيت قرار گيري پا بر ارتفاع پرش عمودي درجا,,1388
آزاده درودگر, خليل خيام باشي, وحيد ذوالاكتاف
تجربه، نياز، و نگرش مربيان ورزش و معلمان تربيت بدني نسبت به رايانه,,1388
وحيد ذوالاكتاف, زهرا طلايي اردکاني, احمد برااني دستجردي
بررسي شيوع آسيبهاي ورزشي كاراته در مردان كاراته,,1388
مصطفي رحيمي, فرزين حلبچي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
برآورد VO2max دانش آموزان از طريق آزمون هشت ضلعي هوازي,,1388
وحيد ذوالاكتاف, ناهيد مروي, بهزاد احمدي, سيدمحمد مرندي, ولگا هوسپيان
مقايسه تعادل بين بسكتباليست هاي زن با و بدون سابقه اسپرين جانبي مچ پا,,1388
زهرا مهدوي جعفري, رضا مهدوي نژاد, وحيد ذوالاكتاف, منصور صاحب الزماني, آرزو محمودي نجف آبادي
موانع مشاركت ورزشي زنان و ارتباط آنها با انگيزه,,1388
مسعود نادريان جهرمي, وحيد ذوالاكتاف, الهام مشكل گشا
توصيف جامعه شناختي عوامل موثر بر ونداليسم و اوباشگري در ورزش فوتبال,,1388
وحيد قاسمي, وحيد ذوالاكتاف, علي نور عليوند
سازگاري رواني-جتماعي در دختران ورزشكار رشته هاي تيمي و انفرادي,,1387
وحيد ذوالاكتاف, مريم جواهري, سيدمحمد مرندي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
مقايسه ميزان شيوع، علل، و پيامدهاي آسيب هاي ورزشي بين كوهنوردان با تجربه و آماتور,,1387
وحيد ذوالاكتاف, خليل خيام باشي, ابراهيم بني طالبي, محمد فرامرزي
برآورد VO2max از طريق آزمون هشت ضلعي هوازي,,1386
وحيد ذوالاكتاف, بهزاد احمدي, سارا سهرابي, سيدمحمد مرندي, ولگا هوسپيان
Modification of Physical Education Course in Higher Higher Education (Iran),علوم حركتي و ورزش-دانشگاه تربيت معلم-همكاري با انجمن تربيت بدني,1386
وحيد ذوالاكتاف, سيدمحمد مرندي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, موحدوي نژاد, صفوي همامي
Modification of Physical Education Course in Higher Education (Iran),علوم حركتي و ورزش-دانشگاه تربيت معلم-همكاري با انجمن تربيت بدني,1386
وحيد ذوالاكتاف, سيدمحمد مرندي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, رضا مهدوي نژاد, شيلا صفوي همامي
طراحي و روايي سنجي آزمون هشت ضلعي هوازي,,1385
وحيد ذوالاكتاف, فائزه زمانيان
شناسايي اندامهاي آسيب پذير و مكانيسمهاي ايجابي آنها درفوتبال,,1385
مهدي مقامي, وحيد ذوالاكتاف, مهدي كارگرفرد
تاثير برنامه ي تمريني شديد بر VO2max و vVO2max و Tmax و زمان اجراي دوي 3000 متر دوندگان تمرين كرده,,1385
فهيمه اسفرجاني, حجت اله نيك بخت, حميد رجبي, وحيد ذوالاكتاف
آگاهي و عملكرد فوتباليستهاي حرفه اي نسبت به راهكارهاي پيشگيري از آسيب,,1384
مهدي مقامي, مهدي كارگرفرد, وحيد ذوالاكتاف
ديدگاه هاي مديران و دبيران نمونه ي ورزش در مورد روزآمد كردن برنامه ي درسي كارشناسي تربيت بدني,,1384
مهدي كارگرفرد, وحيد ذوالاكتاف, حميد رضا كرمي
روايي سنجي آزمون هشت گانه براي استعداد يابي ژيمناستيك,,1384
وحيد ذوالاكتاف, بنفشه محمدي, شيلا صفوي همامي
روايي سنجي آزمون هشت گانه براي استعداديابي عمومي ورزش,,1384
وحيد ذوالاكتاف, رقيه فخرپور, شيلا صفوي همامي
روايي سنجي آزمون هشت گانه براي استعداديابي ورزش هاي(رشته هاي) راكتي,,1384
وحيد ذوالاكتاف, فرزانه موتمر, شيلا صفوي همامي
روز امد كردن برنامه هاي درسي كارشناسي تربيت بدني از نظر اعضاء هيات علمي,,1383
وحيد ذوالاكتاف, مهدي كارگرفرد, رضا كرمي
مقايسه اثر تمرينات كششي ايستا و PNF به همراه بررسي مجدد روايي آزمون بشين و برس,,1383
وحيد ذوالاكتاف, شراره اکابري
عينيت، اعتبار و روايي آزمون عملي سال1380 براي گزينش دانشجوي تربيت بدني,,1382
وحيد ذوالاكتاف, مرتضي ربيعي
جستجو:
|
(9915),,1384/08/27 _ 1384/08/27,وحيد ذوالاكتاف, سيد مجيد ابودردا
Exercise prescription for cardiac patients: A comparison between practice and outlines (2271),EGREPA 8th International Congress,1379/06/30 _ 1379/06/30,وحيد ذوالاكتاف
Modification of Evaluation of P.E. Course in Higher Education (Iran (780),2003 Daegu Universiade Conference,1382/06/02 _ 1382/06/02,وحيد ذوالاكتاف
(11717),,1382/03/24 _ 1382/03/24,وحيد ذوالاكتاف
(5450),,1387/12/14 _ 1387/12/14,وحيد ذوالاكتاف, زينب رافعي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
(5450),,1387/12/14 _ 1387/12/14,ناهيد مروي, وحيد ذوالاكتاف
(14161),,1387/12/13 _ 1387/12/13,وحيد ذوالاكتاف, زينب رافعي
(14161),,1387/12/13 _ 1387/12/13,وحيد ذوالاكتاف, سميه عزيزي ابرقويي, منصوره صديقي
(9645),,1387/12/13 _ 1387/12/13,وحيد ذوالاكتاف, زهرا تاج, حميد اسماعيلي
Using Multimedia and IT for Advanced Teaching and Communication in Soccer (1615),6th international congress on physical eduction and sport sciences,1387/01/16 _ 1387/01/16,وحيد ذوالاكتاف, فهيمه حاجي غياثيان
(8635),,1380/09/28 _ 1380/09/28,وحيد ذوالاكتاف
(9864),,1380/12/07 _ 1380/12/07,وحيد ذوالاكتاف
(7610),,1382/11/30 _ 1382/11/30,وحيد ذوالاكتاف, ليلي مشرف
(5285),,1383/11/08 _ 1383/11/08,فاطمه فاضل, وحيد ذوالاكتاف
(10886),,1383/11/08 _ 1383/11/08,فايزه زمانيان, وحيد ذوالاكتاف
(8791),,1383/05/12 _ 1383/05/12,فايزه زمانيان, وحيد ذوالاكتاف, شيلا صفوي همامي
(8791),,1383/05/12 _ 1383/05/12,عبدالخليل كر, خليل خيام باشي, وحيد ذوالاكتاف
(8791),,1383/05/12 _ 1383/05/12,بنفشه محمدي, وحيد ذوالاكتاف, شيلا صفوي همامي
(8791),,1383/05/12 _ 1383/05/12,مهدي مقامي, مهدي كارگرفرد, وحيد ذوالاكتاف
(10917),,1383/12/12 _ 1383/12/12,بنفشه محمدي, وحيد ذوالاكتاف, شيلا صفوي همامي
(10917),,1383/12/12 _ 1383/12/12,فرزانه موتمر, وحيد ذوالاكتاف, شيلا صفوي همامي
(5),,1383/12/11 _ 1383/12/11,رقيه فخرپور, وحيد ذوالاكتاف, شيلا صفوي همامي
(10917),,1383/12/12 _ 1383/12/12,عبالخليل كر, خليل خيام باشي, وحيد ذوالاكتاف
(9891),,1384/07/15 _ 1384/07/15,سيد مجيد ابودردا, وحيد ذوالاكتاف
(13042),,1385/12/01 _ 1385/12/01,وحيد ذوالاكتاف
Determination of the best pre-jump height for two-legged vertical jump (1571),6th European Sports Medicine Congress,1388/07/23 _ 1388/07/23,سيدمحمد مرندي, وحيد ذوالاكتاف, مهسا جعفري
DETERMINATION OF PROPER HIEGHT OF JUMP FOR PLYOMETRIC TRAINING (1571),6th European Sports Medicine Congress,1388/07/23 _ 1388/07/23,شيرين داورپناه, وحيد ذوالاكتاف, سيدمحمد مرندي
Estimation of Biological Age in Females Aged 18-65 based on Physical Fitness Factors (1571),6th European Sports Medicine Congress,1388/07/23 _ 1388/07/23,زينب رافعي, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, شيرين داورپناه
(8660),,1378/08/15 _ 1378/08/15,وحيد ذوالاكتاف
(9841),,1379/08/15 _ 1379/08/15,وحيد ذوالاكتاف
(7569),,1382/09/22 _ 1382/09/22,وحيد ذوالاكتاف
(7107),,1381/04/04 _ 1381/04/04,وحيد ذوالاكتاف
(11021),,1382/09/22 _ 1382/09/22,وحيد ذوالاكتاف
(11021),,1382/09/22 _ 1382/09/22,وحيد ذوالاكتاف
(12644),,1384/09/19 _ 1384/09/19,وحيد ذوالاكتاف
(12644),,1384/09/19 _ 1384/09/19,مرضيه كرمي, وحيد ذوالاكتاف
(12644),,1384/09/19 _ 1384/09/19,الهام سجادي, وحيد ذوالاكتاف
(12394),,1385/01/01 _ 1385/01/01,مرضيه كرمي, وحيد ذوالاكتاف
(12394),,1385/01/01 _ 1385/01/01,زهرا اسدي, وحيد ذوالاكتاف
(12394),,1385/01/01 _ 1385/01/01,سارا سهرابي, وحيد ذوالاكتاف
(12394),,1385/01/01 _ 1385/01/01,وحيد ذوالاكتاف, الهام سجادي
(12394),,1385/01/01 _ 1385/01/01,زهرا دانشور, وحيد ذوالاكتاف
(12394),,1385/01/01 _ 1385/01/01,حجت سبزي كاشاني, وحيد ذوالاكتاف
(12644),,1384/09/19 _ 1384/09/19,زهرا اسدي, عباس صالح, وحيد ذوالاكتاف
Comparison of the joint position sense of knee between volleyball players (4329),The International Congress on Science and Football,1388/08/12 _ 1388/08/12,محسن شرافت, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, ميثم عابديني
Coaches' Evaluation of a Comprehensive Software for Teaching Soccer Tactics and Strategies (4329),The International Congress on Science and Football,1388/08/12 _ 1388/08/12,وحيد ذوالاكتاف, فهيمه حاجي غياثيان
Determining the level of running skill by regression curve of VO2max on activity time (1719),7th International Congress on PE and Sport Sciences,1388/12/11 _ 1388/12/11,ناهيد مروي, وحيد ذوالاكتاف
Experience, needs, and attitudes of soccer coaches toward computer (1719),7th International Congress on PE and Sport Sciences,1388/12/11 _ 1388/12/11,فهيمه حاجي غياثيان, وحيد ذوالاكتاف, محمد اسماعيلي, مريم خواجه صالحاني
Analyses of pointing actions of top male competitors in Karate at world level (431),14th commonwealth international sports science congress (cissc,1389/06/19 _ 1389/06/19,سيدمحمد مرندي, وحيد ذوالاكتاف, محمد رضا باتواني
(),,1389/12/11 _ 1389/12/11,جابر زماني, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, عذرا سادات اعتصامي
(),,1389/12/11 _ 1389/12/11,جابر زماني, عذرا سادات اعتصامي, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
(),,1389/12/11 _ 1389/12/11,عذرا سادات اعتصامي, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, جابر زماني
(),,1389/12/11 _ 1389/12/11,سميه طهماسبي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
comparison of isokinetic strength an H:Q ratio between ACL reconstructed athletes and noninjuried athletes (2160),commonwealth international sports science congress 2010,1389/07/05 _ 1389/07/05,ابراهيم خسروي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
COMPARISON OF ISOKINETIC STRENGTH AND H:Q RATIO BETWEEN ACL RECONSTRUCT'ED ATHLETES AND NON INJURED ATHLETES (231),11th International Sport Science Congress,1389/08/20 _ 1389/08/20,ابراهيم خسروي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
A comparison between effects of plyometric training with and without short hurdle on spike quality (55),(The 5th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science (APCESS,1390/08/13 _ 1390/08/13,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, مريم حدادي
Comparison effects of exercise therapy and physiotherapy on patients with chronic low back pain (3990),The 5th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science (APCESS 2011,1390/08/13 _ 1390/08/13,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, وازگن ميناسيان, سميه نوري
Effect of modified Pilate's program on trunk mobility in patients with chronic low back pain (3991),The 5th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science (APCESS 2011),1390/08/13 _ 1390/08/13,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, وازگن ميناسيان, سميه علي زماني
(10919),,1390/09/24 _ 1390/09/24,سمانه داودي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
(10919),,1390/09/24 _ 1390/09/24,محمد مشهدي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
(10919),,1390/09/24 _ 1390/09/24,حامد ارغواني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, ناصر مهرشاد, وحيد ذوالاكتاف, محمد يوسفي
(10919),,1390/09/24 _ 1390/09/24,محمدرضا باتواني, سيدمحمد مرندي, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
(10919),,1390/09/24 _ 1390/09/24,سمانه داودي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
(10919),,1390/09/24 _ 1390/09/24,راضيه اسدي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, وحيد چيت ساز
(12809),,1391/02/13 _ 1391/02/13,حميد صالحي, نسرين زندي, وازگن ميناسيان, وحيد ذوالاكتاف
(12628),,1391/02/13 _ 1391/02/13,مسعود رحماني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, رسول رحماني
(5427),,1390/08/03 _ 1390/08/03,محمد رضا باتواني, سيدمحمد مرندي, وحيد ذوالاكتاف
(12628),,1391/02/13 _ 1391/02/13,فرزانه صادقيان, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
(12622),,1391/02/15 _ 1391/02/15,فاطمه زارع بيدكي, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
(12622),,1391/02/15 _ 1391/02/15,فاطمه زارع بيدكي, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
(12622),,1391/02/15 _ 1391/02/15,مصطفي سنجري دهاقاني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, علي عزيزي, امين اله طاهري تيزآبي
(12622),,1391/02/15 _ 1391/02/15,مصطفي سنجري دهاقاني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, امين اله طاهري تيزآبي, علي عزيزي
(12622),,1391/02/15 _ 1391/02/15,حميدکارگر شورکي, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, محمدعلي صالحي
(12622),,1391/02/15 _ 1391/02/15,حامد ارغواني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, دکترناصر مهرشاد
(12622),,1391/02/15 _ 1391/02/15,مجتبي بابايي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
(12622),,1391/02/15 _ 1391/02/15,مرتضي صادقي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, علي مير علايي
(12720),,1393/11/30 _ 1393/11/30,مرتضي صادقي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
(12720),,1393/11/30 _ 1393/11/30,مجيد فتاحي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
(12407),,1394/12/20 _ 1394/12/20,رحيم نصرت آبادي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
The Biggest Challenge of PE and Sport Development in a Changing Social and Cultural Context (4096),The 8th Conference of the International Society for the Social Sciences of Sport,1395/08/26 _ 1395/08/26,وحيد ذوالاكتاف
|
نورم قوس هاي كمري و پشتي دانشجويان عراقي پسر,كارشناسي ارشد,1402/03/23, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير 8 هفته تمرينات ثباتي و تعادلي بر قدرت عضلاني، سرعت راه رفتن و كيفيت زندگي بيماران فلج مغزي,كارشناسي ارشد,1401/12/24, ,وحيد ذوالاكتاف
اثر يك دوره برنامه حركتي با جدول نوري گام برداري بر هورمون كورتيزول، كيفيت خواب، برخي فاكتورهاي جسماني و نشانگان كودكان مبتلا به اوتيسم,دكتري,1401/12/24, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير 8 هفته تمرينات تراباند بر درد، دامنه حركتي و كيفيت زندگي ورزشكاران داراي پارگي مينيسك زانو,كارشناسي ارشد,1401/12/09, ,وحيد ذوالاكتاف
مقايسه اثر تمرين در خانه و تمرينات عصبي عضلاني پويا (DNS ) بر ميزان درد، ناتواني عملكردي، دامنه حركتي و قدرت عضلاني دختران دانش آموز مبتلا به كمردرد.,كارشناسي ارشد,1401/12/03, ,وحيد ذوالاكتاف
اثر يك دوره حركات اصلاحي NASM بر حس وضعيت مفصل، تعادل، و عملكرد اندام تحتاني در ورزشكاران پسر مبتلا به بي ثباتي عملكردي مچ پا,كارشناسي ارشد,1401/12/03, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير هشت هفته تمرينات ثبات مركزي بر تعادل و عملكرد حركتي واليباليست هاي پسر 15 تا 17 ساله شهر بابل,كارشناسي ارشد,1401/12/02, ,وحيد ذوالاكتاف
رابطه ميزان استفاده از صفحه نمايش با ناهنجاري هاي پوسچرال سندرم متقاطع فوقاني در دانش آموزان دختر راهنمايي بغداد,كارشناسي ارشد,1401/12/01, ,وحيد ذوالاكتاف
مقايسه تاثير مصرف مكمل هاي ارتومول تندو و اجوگا بر شاخص هاي اسيب عضلاني و متغيرهاي زيست حركتي بازيكنان فوتبال,دكتري,1401/11/05, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير تمرينات اصلاحي خانگي بر قوس پشتي، سر به جلو، و تعادل بيماران همودياليزي,كارشناسي ارشد,1401/11/02, ,وحيد ذوالاكتاف
اثر تمرينات توانبخشي منتخب بر درد، دامنه حركت و قدرت حركات آرنج و مچ در افراد داراي تنيس البو,كارشناسي ارشد,1401/10/18, ,وحيد ذوالاكتاف
اثر تمرينات ثبات مركزي بر استقامت عضلات ثبات مركزي و نمره پايش حركات عملكردي (FMS) در مردان مبتلا به ديسك بالجينگ كمري,كارشناسي ارشد,1401/10/18, ,وحيد ذوالاكتاف
: تاثير هشت هفته گرم كردن11+ با و بدون تمرينات RNT برعملكرد حركتي و ريسك فاكتورهاي آسيب زنان فوتساليست حرفه اي.,كارشناسي ارشد,1401/10/11, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير تمرينات پلايومتريك بر روي عملكرد حركتي، حس عمقي و تعادل نوجوانان رزمي‌‌كار,كارشناسي ارشد,1401/10/11, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير تمرين الگوهاي گام برداري با صفحه نوري بر تعادل، هماهنگي، گام¬برداري و بهبود علائم اتيسم در كودكان مبتلا,دكتري,1401/07/24, ,وحيد ذوالاكتاف
قابليت اجرا، روايي و پايايي آزمون غربالگري حركت عملكردي (FMS) به صورت مجازي,كارشناسي ارشد,1401/06/28, ,وحيد ذوالاكتاف
مقايسه تاثير دو پروتكل تمريني تركيبي چرخشي و تعادلي بر برخي شاخص هاي عملكرد حركتي و كيفيت زندگي در سالمندان.,دكتري,1401/06/28, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير تمرينات اصلاحي بر ناهنجاري لوردوز: مطالعه مروري سيستماتيك,كارشناسي ارشد,1400/11/06, ,وحيد ذوالاكتاف
رابطه كارآيي شوت فوتبال با پارامتر¬هاي منتخب بيومكانيكي و آنتروپومتريكي,كارشناسي ارشد,1400/11/06, ,وحيد ذوالاكتاف
عملكرد جسماني سالمندان مبتلا به استئوآرتريت زانو : تمرين درماني در خشكي يا در آب ؟,دكتري,1400/09/30, ,وحيد ذوالاكتاف
امكان سنجي توليد جوراب هاي پوشش داده شده با چاپگرهاي 3بعدي جهت كنترل اينورژن مچ پا,كارشناسي ارشد,1400/07/10, ,وحيد ذوالاكتاف
تأثير 8 هفته تمرينات كانگوجامپ بر تعادل ايستا و پويا و نوسانات پاسچر كودكان مبتلا به اوتيسم.,دكتري,1400/06/27, ,وحيد ذوالاكتاف
تأثير 8 هفته تمرينات منتخب توانبخشي پيش از جراحي بر عملكرد حركتي و ميكروساختار مينيسك ورزشكاران كانديد جراحي مينيسك داخلي,دكتري,1400/06/07, ,وحيد ذوالاكتاف
ارزيابي وضعيت موجود كميته هاي برنامه ريزي درسي و طراحي مدل مطلوب راهبري براي اين كميت ها در دانشگاه¬هاي ايران: تهديدها و فرصت ها,دكتري,1400/05/04, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير 8 هفته كشش ايستا و خود رها سازي مايوفاشيال در حين تمرينات پوليومتريك بر درد، انعطاف پذيري، تعادل و توان واليباليسها,كارشناسي ارشد,1399/12/23, ,وحيد ذوالاكتاف
مقايسه تاثير تمرين ورزشي براساس رويكردهاي NASM و PRI بر پيامدهاي كمردرد مزمن غير اختصاصي,دكتري,1399/12/19, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير تمرينات NASM بر درد، عملكرد حركتي، و كيفيت زندگي نوازندگان ويالون مبتلا به سندروم متقاطع فوقاني,كارشناسي ارشد,1399/09/30, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير يك دوره تمرينات مبتني بر رويكردNASM بر مشكلات اختصاصي پاي بيماران ديابتي نوع دو نوروپاتي,دكتري,1399/09/30, ,وحيد ذوالاكتاف
تأثير يك دوره تمرينات عملكردي با شدت بالا با رويكردكراسفيت بر برخي نشانگرهاي فشار اكسايشي و آسيب عضلاني و عملكرد بازيكنان نخبه بسكتبال,دكتري,1399/09/15, ,وحيد ذوالاكتاف
مقايسه تاثير انواع راه رفتن در آب بر عملكرد حركتي مردان مبتلا به كمر درد مزمن غير اختصاصي,دكتري,1399/06/19, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير هشت هفته تمرينات ثبات بخشي عصبي_عضلاني پويا بر تعادل، نمرات آزمون غربالگري عملكردي و ترس از افتادن مردان سالمند,كارشناسي ارشد,1399/05/22, ,وحيد ذوالاكتاف
روايي همزمان پنج آزمون حركتي پايه در تخمين نيروي عكس العمل مفصل زانو و تاثير تمرين ثبات پوياي عصبي-عضلاني بر آن ها,دكتري,1398/11/12, ,وحيد ذوالاكتاف
مقايسه اثر تاي چي و مربع گام برداري بر عملكرد حركتي ودامنه ي حركتي فعال زنان سالمند,كارشناسي ارشد,1398/10/30, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثيرهشت هفته تمرينات NASM بر آزمون شنا از مجموعه آزمون هاي غربالگري حركتي عملكردي,كارشناسي ارشد,1398/06/27, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير آني كشش استاتيك با زمانهاي مختلف بر قدرت ايزوكينتيك و انعطاف پذيري عضله سه سر ساقي كوتاه,كارشناسي ارشد,1398/06/27, ,وحيد ذوالاكتاف
تأثير تمرينات اغتشاشي بر فاكتورهاي كينتيكي، EMG ، تست هاي عملكرد حركتي، كيفيت زندگي و ترس از افتادن سالمندان,دكتري,1398/04/05, ,وحيد ذوالاكتاف
اثر يك دوره توانبخشي ورزشي با رويكرد DNS بر كودكان مبتلا به كمردرد غيراختصاصي,كارشناسي ارشد,1397/10/29, ,وحيد ذوالاكتاف
اثر تمرين خود رهاسازي بركنترل كوفتگي تاخيري ورزشكاران,كارشناسي ارشد,1397/10/12, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير تمرين و قطع تمرين بر حركات عملكردي در آتشنشانها,دكتري,1397/09/28, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير 8 هفته تمرينات تراباند بر برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني و پوسجرال سالمندان,كارشناسي ارشد,1396/07/30, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير تمرينات مبتني بر راهبردهاي NASM بر حركات عملكردي اندام تحتاني,كارشناسي ارشد,1396/07/30, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير تمرينات NASM مبتني بر لانج خطي بر حركات عملكردي اندام تحتاني,كارشناسي ارشد,1396/07/30, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير 8 هفته تمرينات Nasm بر آزمونهاي عملكردي ويژه تحرك پذيري مفصل شانه,كارشناسي ارشد,1396/07/29, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير توانبخشي ورزشي در سطوح پايدار و ناپايدار برتعادل و پارامترهاي كينماتيك راه رفتن در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكروزيس,دكتري,1396/07/26, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير يك دوره توانبخشي ورزشي بر ويژگي راه رفتن و تعادل در آسيب نخاعي ناقص,كارشناسي ارشد,1393/07/30, ,وحيد ذوالاكتاف
اثر اصلاح تكنيك فرود پرش جفت عمودي بر برخي عوامل خطرزاي آسيب¬هاياندام تحتاني,كارشناسي ارشد,1392/09/30, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير ويلچر راني همگام و ناهمگام بر عملكرد استقامتي,كارشناسي ارشد,1392/07/29, ,وحيد ذوالاكتاف
اثر اصلاح تكنيك فرود گام در دو زيگزاگ بر برخي عوامل خطرزاي آسيب اندام تحتاني,كارشناسي ارشد,1392/07/28, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير يك برنامه تمريني ويژه بر آمادگي عضلاني و ناتواني ناشي از كمردرد زنان باردار,كارشناسي ارشد,1390/11/18, ,وحيد ذوالاكتاف
ايجاد يك مدل براي توانبخشي ورزشي از طريق اينترنت (اولين گام: كمردرد),كارشناسي ارشد,1390/11/12, ,وحيد ذوالاكتاف
تخمين شدت تمرين هوازي از طريق آزمون¬هاي شمارش، نفس عميق، و سخن گفتن,كارشناسي ارشد,1390/09/02, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير يك دوره تمرينات ايروبيك بر سلامت عمومي وشاخص¬هاي آمادگي جسماني نوجوانان دختر ديابتي نوع اول,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير ورزش درماني خانگي بر درد ، ناتواني ، كيفيت زندگي و آمادگي جسماني زنان مبتلا به كمر درد.,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
الگوسازي تمرينات دويدن مستقل براي نابينايان و سنجش اثر آن بر سينماتيك دويدن,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير يك دوره تمرينات ثبات دهنده مركزي بر ويژگي راه رفتن،تعادل و مصرف انرژي در بيماران آسيب نخاعي ناقص,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
اثر اصلاح تكنيك فرود در دو زيگزاگ بر برخي عوامل خطرزاي آسيب اندام تحتاني,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير 8 هفته تمرينات تركيبي بر بيمار مبتلا به پلي ميوزيت(مطالعه موردي),كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير8 هفته ورزش اصلاحي بر پاي چرخيده به داخل در دانش آموزان 11 تا 14سال,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
اثر اصلاح تكنيك فرود پرش از سكو بر برخي عوامل خطر آسيب اندام تحتاني,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
درمان پاركينسون با ركاب,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
مقايسه اثر ورزش در آب و در سالن بر استئوارتريت زانو,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير 8 هفته تمرينات با و بدون موزيك بر روي بر كيفيت زندگي وبرخي فاكتور هاي جسماني كودكان مبتلا به سندرم داون,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير تمرين و ماساژ بر درد شانه و عملكرد آن در معلولان پاراپلژي,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير 12 هفته تمرينات طناب زني برقوس هاي ستون فقرات و قوس كف پاي دانش آموزان پسر 13-10 ساله داراي كف پاي صاف، گود و طبيعي,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثيز 8 هفته توزينات اصلاحى تز قوطهاي پ?تي و ?انه زر قايقزاناى تين هلى ايزاى,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير توانبخشي ورزشي بر عملكرد و كيفيت زندگي در زودترين زمان ممكن پس از سكته مغزي,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
شيوع و علل احتمالي بروز آسيب در كشتي گيران فرنگي حرفه اي و آماتور,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير فازهاي يكل ماهيانه به قدرت اندام تحتاني و سينماتيك فرود زنان فوتباليست حرفه اي.,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
بررسي ميزان پاياي وسايل آزمايشگاهي و خط كش منعطف - اسكوليومتر,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
بررسي تاثير تمرينات NASM مبتني بر گام بر حركات عملكردي اندام تحتاني آتش‌نشان‌ها,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
-,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثير تمرينات اصلاحي حين دياليز بر قوس پشتي، سر به جلو، و تعادل بيماران همودياليزي,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
-,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
-,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
كارورزي,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
كارورزي,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
كارورزي,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
-,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
-,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
-,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
-,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
-,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
كارورزي,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
كارآموزي,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
كارورزي,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
-,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
-,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
-,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
كارآموزي,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
-,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
-,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
كارورزي,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
-,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
-,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
-,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
-,كارشناسي ارشد,, ,وحيد ذوالاكتاف
اثر تمرينات مبتني بر اصول lapcraf بر راه رفتن و دويدن افراد با سابقه بازسازي ليگامنت متقاطع قدامي,دكتري,, ,وحيد ذوالاكتاف
تاثيربازسازي اعتماد به نفس و تمرينات PNF بر دامنه حركت زانو، درد هراسي، و حركت هراسي بعد از بازسازي ACL,دكتري,, ,وحيد ذوالاكتاف
جستجو:
|
نرم افزارهاي ورزشي(275ص),پيام علوي,1390,وحيد ذوالاكتاف, زهرا طلايي اردكاني
شيمي در علوم ورزشي,سمت,1389,وحيد ذوالاكتاف, سعيد کشاورز
جامعه شناسي ورزش: ونداليسم و اوباشگري در ورزش فوتبال,انتشارات جامعه شناسان,1388,وحيد قاسمي, وحيد ذوالاكتاف, علي نور علي وند
اصول طب ورزشي,تهران صدا,1382,رضا احمدخانيها, فرود بهمني, فرزين حابچي, سعيد حسيني, مهرزاد خليليان, پويا دانشور, وحيد ذوالاكتاف, مهران عسگري, حسين فانيان, فريال فانيان
فراغت؛ فرصتي براي بازآفريني,جهاد دانشگاهي,1380,وحيد ذوالاكتاف
جستجو:
|
جستجو:
|
Sensory-motor integration device for gait rehabilitation,1401/07/02
كمر بند اتصال دويدن گروهي نابينايان,1399/05/16
قوس سنج اولتراسوند در اندازه كيري زاويه قوس كمري,1399/05/16
جستجو:
|
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
161 فيزيولوژي دستگاه عصبي 1401/10/21 چهارشنبه 08:00-10:00
564 كينزيوژپاتولوژي دستگاه عصبي عضلاني 1401/10/27 سه شنبه 08:00-10:00
001 كينزيوپاتولوژي دستگاه عصبي- عضلاني پيشرفته 1401/10/18 يك شنبه 08:00-10:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal