اخبار و اطلاعیه ها
مدیر و معاونین گروه
دکترای بیومکانیک
مدیر گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 37932543
تلفکس:
پست الکترونیک: sh.lenjani@spr.ui.ac.ir
معاونین گروه:
افتخارات و دستاوردها
درباره گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

علوم ورزشی گاه آدمی و شرایط او را در وضعیت طبیعی و فیزیولوژیک مطالعه می‌کند و به ارائه راهنماییها و تجویز تمرینها میپردازد، و گاه انسان را در وضعیتهای غیر طبیعی، ناهنجار و پاتولوژیک مطالعه کرده به توصیههای ورزشی و تجویز تمرینهای اصلاحی توجه می کند. مورد دوم از طریق رشته آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی صورت می‌پذیرد که از رشته‌های پرطرفدار علوم ورزشی است و دارای جایگاه قابل توجهی بین دانشجویان و افراد جامعه از مناظر مختلف میباشد. این رشته دارای سه گرایش تمرینات اصلاحی، امدادگری ورزش و ورزش معلولین است که دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان در گرایش حرکات اصلاحی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد.

دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: ................
E-mail:
تلفن:37932571تلفکس: 36687572
Powered by DorsaPortal