اخبار و اطلاعیه ها
مدیر و معاونین گروه
دكتراي رشد تكامل و يادگيري حركتي
مدیر گروه رفتار حركتي و مديريت ورزشي
تربيت بدني و علوم ورزشي
مرتبه علمی: استاديار
تلفن: 37932195
تلفکس:
پست الکترونیک: sh.safavi@spr.ui.ac.ir
معاونین گروه:
افتخارات و دستاوردها
درباره گروه رفتار حرکتی
این گروه در سه مقطع کارشناسی ، کارشناس ی ارشد و دکتری دانشجو دارد.

در مقطع کارشناسی در رشته علوم انسانی در ورزش سالانه 30دانشجو پذیرش می نماید. در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های رفتار حرکتی ،روانشناسی ورزشی و مدیریت ورزشی سالانه 31 دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرش می نماید.

دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: ................
E-mail:
تلفن:37932571تلفکس: 36687572
Powered by DorsaPortal