اخبار و اطلاعیه ها
مدیر و معاونین گروه
دكتراي فيزيولوژي ورزشي
مدیر گروه فيزيولوژي ورزشي
تربيت بدني و علوم ورزشي
مرتبه علمی: دانشيار
تلفن:
تلفکس:
پست الکترونیک: mailto:f.esfarjani@spr.ui.ac.ir
معاونین گروه:
افتخارات و دستاوردها
درباره گروه فیزیولوژی ورزشی
این گروه در سه مقطع به شرح زیر به تربیت دانشجو می پردازد.

کارشناسی علوم زیستی در ورزش- پذیرش سالانه: 15 دانشجوی دختر و 15 دانشجوی پسر.

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی با دو گرایش محض و بالینی- پذیرش سالانه، 30 دانشجو.
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: ................
E-mail:
تلفن:37932571تلفکس: 36687572
Powered by DorsaPortal