معاون آموزشي و فرهنگي

 
دکتر مهدی رافعی
دکترای تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی
دانشیار دانشکده تربیت بدنی
تلفن: 37932579
آدرس پست الکترونیکی :m.rafei@spr.ui.ac.ir
پروفایل استاد: https://spr.ui.ac.ir/m.rafei
تاریخ به روز رسانی:
1401/01/15
تعداد بازدید:
8452
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: ................
E-mail:
تلفن:37932571تلفکس: 36687572
Powered by DorsaPortal