درباره دانشكده

دانشکده علوم ورزشی در حال حاضر دارای سه گروه ویک مرکز آموزشی تحت عناوین 1-فیزیولوپی ورزشی 2-آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 3-رفتار حرکتی ومدیریت ورزشی و همچنین مرکز تربیت بدنی عمومی می باشد. این گروه در سه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشدو دکتری به تربیت دانشجو مشغول است.
به طور کلی در دوره کارشناسی 20 واحد عمومی112 واحد اختصاصی وجود دارد. حدود 30 درصد از واحد های اختصاصی به صورت عملی و مابقی به صورت تئوری ارائه می شود. دوره کارشناسی ارشد در شش گرایش شامل 1-فیزیولوپی ورزشی (گرایشهای محض و بالینی) 2-آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 3- رفتار حرکتی 4- مدیریت ورزشی 5-بیو مکانیک ورزشی 6- روانشناسی ورزشی ،ارائه شده و حدود 38 واحد درسی را شامل می شود.
تاریخچه دانشکده تربیت بدنی دانشگاه اصفهان
1354- گروه تربیت بدنی جهت ارائه واحد درسی تربیت بدنی عمومی در دانشکده علوم تربیتی شکل گرفت. آقای دکتر علیجانیان به عنوان اولین رئیس گروه به فعالیت پرداختند. اعضای اولیه گروه همگی از اداره تربیت بدنی به گروه پیوستند.
1362- اولین دوره از دانشجویان رشته تربیت بدنی در گروه پذیرفته می شوند. آقای سید اسماعیل میر رمضانی به همراهی آقایان دادفرنیا, دکتر طبائیان, دکتر خیام باشی در راه اندازی دوره کارشناسی تربیت بدنی نقش کلیدی داشتند.
1371- موافقت اصولی برای تبدیل گروه به دانشکده از وزارت علوم اخذ گردید. آقای مسعود نادریان بعنوان اولین رئیس دانشکده در محل سالن شهید بهرامیان منصوب گردیدند.
1376- اولین دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشکده راه اندازی می گردد. آقای مسعود نادریان در خلال سالهای 1369 الی 1378 عهده دار ریاست گروه و سپس دانشکده تربیت بدنی بوده اند.
1378- آقای دکتر وحید ذوالاکتاف به سمت ریاست دانشکده منصوب گردیدندو خدمات ارزنده ای در طول تصدی این سمت داشته اند.
1384 - آقای دکتر سید محمد مرندی به سمت ریاست دانشکده منصویب گردیدند.
1388 - نام دانشکده از طریق ستاد سیاستگزاری برنامه ریزی آموزشی، شورای دانشگاه، کمسیون دائمی هیات امنا و هیات امنا دانشگاه اصفهان از تربیت بدنی و علوم ورزشی به علوم ورزشی تغییر یافت و به تصویب نهایی رسید .

وضعیت فعلی دانشکده

در حال حاضر دانشکده علوم ورزشی در سه مقطع تحصیلی به شرح ذیل به تربیت دانشجو می پردازد.
الف - دوره ی کارشناسی دو رشته : 1-کارشناسی علوم ورزشی - علوم زیستی و2- کارشناسی علوم ورزشی -علوم انسانی .
ب - دوره کارشناسی ارشد 6 رشته :
  1. فیزیولوژی ورزشی با دو گرایش فیزیولوژی ورزشی محض و فیزیولوژی ورزشی بالینی
  2. آسیب شناسی و حرکات اصلاحی با گرایش حرکات اصلاحی
  3. رفتار حرکتی با گرایش یادگیری و رشد حرکتی
  4. بیومکانیک ورزشی
  5. مدیریت ورزشی با گرایش مدیریت استراتژیک در ورزش
پ - دوره ی دکتری، سه رشته:
  1. فیزیولوژی ورزشی با دو گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی و فیزیولو‌ژی قلب و عروق وتنفس با ورزش.
  2. آسیب شناسی و حرکات اصلاحی با گرایش حرکات اصلاحی
  3. مدیریت ورزشی با گرایش مدیریت سازمانهای ورزشی
ت - مرکز تربیت بدنی عمومی در دو بخش دختران و پسران مشغول فعالیت می باشد که سالانه کلیه واحدهای تربیت بدنی عمومی 1و2 را جهت کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان در تمام رشته های تحصیلی ارائه و اجرا می نماید.
 
پذیرش دانشجو:
دانشکده علوم ورزشی سالانه حدود 80 دانشجو درمقطع کارشناسی (در 2رشته) ،حدود 90 دانشجو در 6 رشته کارشناسی ارشد و حدود 22 دانشجو در 3 رشته دکتری پذیرش می نماید. تعداد کل دانشجویان دانشکده حدود 600 نفر میباشد.
پرسنل آموزشی و پژوهشی:
دانشکده دارای 20 عضو هیات علمی و 9 نفر بورسیه استخدام (مجموعا 29 هیات علمی) میباشد و کارشناسان در سطح دانشگاه و خارج از دانشگاه با این دانشکده همکاری حق التدریس دارند.دانشکده دارای 14 کارمند و کارشناس رسمی و قراردادی و 4 نیروی خدماتی می باشد فهرست اعضاء دانشکده و پست الکترونیکی آنها را می توانید در همین سایت ملاحظه نمایید.

فضاهای ورزشی:
با توجه به مشترک بودن فضاها و تسهیلات ورزشی بین دانشکده و اداره تربیت بدنی دانشگاه به صفحه وضعیت تاسیسات ورزشی و فضاهای ورزشی اداره تربیت بدنی مراجعه فرمایید.
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/11
تعداد بازدید:
13311
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: ................
E-mail:
تلفن:37932571تلفکس: 36687572
Powered by DorsaPortal