۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
شیلا صفوی همامی
دانشکده : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
فوق لیسانس,علوم ورزشی,دانشگاه تربیت بدنی تهران,ایران,-1371
لیسانس,علوم ورزشی,دانشگاه تهران,ایران,-1368
جستجو:
|
The effects of eight weeks physical exercises with music on the test anxiety of elementary school girl’s students,22Annual Congress of the European College of Sport Science in Metropolitan Area,بین المللی,پوستر,1396,شیلا صفوی همامی | Detail
تاثیر الگو دهی بر دقت شوت هندبال,نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی,بین المللی,پوستر,1394,آذر شجاعی,شیلا صفوی همامی | جزئیات
اثر تداخل ضمنی بر اکتساب یادداری و انتقال یک مهارت حرکتی در نوجوانان دختر,اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی,ملی,پوستر,1394,شیلا صفوی همامی,?,??,???,???? | جزئیات
Effect of relevant and irrelevant attentional coues and slf -conciousness on accuracy of performance penalty kick in the npvice individual,هشتمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی,بین المللی,سخنرانی,1393,راضیه دوستان,شیلا صفوی همامی | جزئیات
تاثیر فعالیت های ادراکی - حرکتی بر عملکرد تحصیلی در دو دوره پیش عملیاتی و عملیات عینی ,سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی,ملی,پوستر,1393,سمیه یوسفی,شیلا صفوی همامی | جزئیات
تاثیر یک دوره تمرینات ادراکی-حرکتی بر عملکرد توجه کودکان 4 تا 7 سال مبتلا به اختلال بینایی,سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی,ملی,پوستر,1393,زینت توکلی,مریم نزاکت الحسینی,سالار فرامرزی,شیلا صفوی همامی | جزئیات
آزمایش فرضیه ویژگی تمرین در رفتار حرکتی از طریق متغیر انگیزشی رقابت,ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران,ملی,پوستر,1390,ابراهیم قندادی,احمدرضا موحدی,شیلا صفوی همامی | جزئیات
مطالعه اندازه های انتروپومتری و امادگی جسمانی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,شیلا صفوی همامی | جزئیات
مطالعه اندازه های انتروپومتری و امادگی جسمانی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,شیلا صفوی همامی | جزئیات
طراحی و روایی سنجی یک آزمون جدید فزاینده برای اندازه گیری ظرفیت هوازی,دومین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی,ملی,سخنرانی,1383,فایزه زمانیان,وحید ذوالاکتاف,شیلا صفوی همامی | جزئیات
بررسی عینیت آزمون اصلاح شده ژیمناستیک الن براند برای نوآموزان,دومین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی،,ملی,سخنرانی,1383,بنفشه محمدی,وحید ذوالاکتاف,شیلا صفوی همامی | جزئیات
روایی سنجی آزمون هشت گانه برای استعدادیابی در ژیمناستیک,ششمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی,ملی,سخنرانی,1383,بنفشه محمدی,وحید ذوالاکتاف,شیلا صفوی همامی | جزئیات
روایی سنجی آزمون هشت گانه برای استعداد یابی در بدمینتون,ششمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی,ملی,سخنرانی,1383,فرزانه موتمر,وحید ذوالاکتاف,شیلا صفوی همامی | جزئیات
روایی سنجی آزمون هشت گانه برای استعداد یابی عمومی ورزش,‌ششمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی,ملی,سخنرانی,1383,رقیه فخرپور,وحید ذوالاکتاف,شیلا صفوی همامی | جزئیات
بررسی درد عضلانی بعد از تمرینات ورزشی,هفته پژوهش,سخنرانی,شیلا صفوی همامی | جزئیات
اختلالات تغذیه ای ورزشکاران,هفته پزوهش 1380,هفته پژوهش,سخنرانی,شیلا صفوی همامی | جزئیات
جستجو:
|
تأثیر نوروفیدبک بر اکتساب و یادداری یک مهارت ادراکی حرکتی در کودکان بیش فعال/نقص توجه(ADHD),کارشناسی ارشد,1396,شیلا صفوی همامی,احمدرضا موحدی
تاثیر تصویر سازی ذهنی بر استحکام روانی در ورزشکاران ماهر و نیمه ماهر,کارشناسی ارشد,1395,شیلا صفوی همامی,احمد رضا موحدی
مقایسه اثر کاهش وزن تدریجی و سریع بر سلامت عمومی و بهزیستی روان شناختی کشتی گیران جوان,کارشناسی ارشد,1395,شیلا صفوی همامی,احمدرضا موحدی
اثر کارکردهای شناختی مشاهده گر بر یادگیری مشاهده ای یک تکلیف حرکتی متوالی,کارشناسی ارشد,1395,مریم نزاکت الحسینی,شیلا صفوی همامی
تاثیر تمرین تصویرسازی حین و بعد از مشاهده بر تعادل ایستا,کارشناسی ارشد,1395,شیلا صفوی همامی,مریم نزاکت الحسینی
تاثیر هدف گزینی عملکردی و نتیجه ای بر یادگری نکلیف دارت در افراد رقابت جو و غیر رقابت جو,کارشناسی ارشد,1395,شیلا صفوی همامی,مریم نزاکت الحسینی,مهدی رافعی بروجنی
تاثیر یک دوره تمرین منتخب روی سطح نرم و سخت بر تعادل ایستا کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم,کارشناسی ارشد,1394,مهدی رافعی بروجنی,مریم نزاکت الحسینی,شیلا صفوی همامی
تاثیر هشت هفته فعالیت بدنی همراه با موسیقی آرام بخش بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی,کارشناسی ارشد,1394,شیلا صفوی همامی,مریم نزاکت الحسینی
تاثیر برنامه منتخب ادراکی-حرکتی بر توانایی های ادراکی-حرکتی و رشد اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر,کارشناسی ارشد,1394,شیلا صفوی همامی,مریم نزاکت الحسینی
تاثیر خودپنداره بدنی و خود تنظیمی بر یادگیری سرویس ساده والیبال,کارشناسی ارشد,1393,شیلا صفوی همامی,مریم نزاکت الحسینی,مهدی رافعی بروجنی
ارزیابی و مقایسه نیمرخ مهارت های روانی بازیکنان نخبه فوتبال و کشتی ایران,کارشناسی ارشد,1393,شیلا صفوی همامی
مقایسه انتقال دوسویه از دست برتر به غیربرتر در کودکان، بزرگسالان و سالمندان,کارشناسی ارشد,1393,شیلا صفوی همامی,مهدی رافعی بروجنی
ارتباط انگیزش خودمختاری با اهداف پیشرفت و جوانگیزشی ورزشکاران زن بسکتبالیست لیگ برتر کشور,کارشناسی ارشد,1393,شیلا صفوی همامی,مهدی رافعی بروجنی
تاثیر یک دوره تمرینات ادراکی حرکتی بر مهارت های عصب روانشناختی کودکان 4 تا 7 سال مبتلا به اختلال بینایی,کارشناسی ارشد,1392,مریم نزاکت الحسینی,شیلا صفوی همامی,سالار فرامرزی
ارتباط بین ‏‎ ‎خوانایی و سـرعت نوشتن با عمـلکرد‌های ادراکی- حرکتی در دانش‌آموزان فارسـی ‏زبان,کارشناسی ارشد,1392,حمید صالحی,شیلا صفوی همامی
تاثیر فعالیت های ادراکی -حرکتی بر عملکرد تحصیلی در دو دوره پیش عملیاتی و عملیات عینی ,کارشناسی ارشد,1392,شیلا صفوی همامی,مریم نزاکت الحسینی
رقابت به عنوان مولفه ای برای فرضیه ویژگی تمرین در اجرای مهارتهای منتخب فوتبال,کارشناسی ارشد,1390,احمدرضا موحدی,شیلا صفوی همامی
اثر تمرین مهارت های حرکتی ظریف و چالاکی دستی بر عملکردهای اجرایی کودکان با اختلال یادگیری,کارشناسی ارشد,1359,شیلا صفوی همامی,احمد عابدی
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal