معاون آموزشي و فرهنگي
 
دکتر رضا مهدوی نژاد
دکترای تربیت بدنی گرایش توانبخشی ورزشی
دانشیار دانشکده تربیت بدنی
تلفن: 7932579
آدرس پست الکترونیکی :r.mahdavinejad@spr.ui.ac.ir
پروفایل استاد: http://spr.ui.ac.ir/r.mahdavinejad
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/11
تعداد بازدید:
3947
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: ................
E-mail:
تلفن:37932571تلفکس: 36687572
Powered by DorsaPortal