پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 30 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام و نام خانوادگی عنوان شغلی محل کار تلفن تماس تلفن تماس ۲ دور نگار ایمیل
ولگا هوسپيانولگا هوسپيان مسئول آزمايشگاه دانشكده تربيت بدني 7934207
وحيد ذوالاكتافوحيد ذوالاكتاف عضو هيئت علمي دانشكده تربيت بدني 7932576
وازگن ميناسيانوازگن ميناسيان استاد دانشكده تربيت بدني 7932577
نسرين نيليهنسرين نيليه كارشناس امورفرهنگي دانشكده تربيت بدني 7932579
نادر رهنمانادر رهنما استاد دانشكده تربيت بدني 7932195
ميترا ملايريميترا ملايري كتابدار دانشكده تربيت بدني 7932578
مهناز سجاد زادهمهناز سجاد زاده مسئول دفتر دانشكده تربيت بدني 37932571
مهدي كارگرفردمهدي كارگرفرد عضو هيئت علمي دانشكده تربيت بدني 7934282
مسعود نادريان جهرميمسعود نادريان جهرمي عضو هيئت علمي دانشكده تربيت بدني 7934286
مريم نزاكت الحسينيمريم نزاكت الحسيني استاد دانشكده تربيت بدني 7934283
محمد سلطان حسينيمحمد سلطان حسيني استاد دانشكده تربيت بدني 7932577
مجتبي توتونيمجتبي توتوني كارشناس دانشكده تربيت بدني 7932356
قدرت الله رفيعيقدرت الله رفيعي مسئول امورعمومي دانشكده تربيت بدني 7932196
فهيمه اسفرجانيفهيمه اسفرجاني استاد دانشكده تربيت بدني 37934283
فرزانه محرابيفرزانه محرابي كارشناس آموزش دانشكده تربيت بدني 37932197
غلامعلي قاسمي كهريزسنگيغلامعلي قاسمي كهريزسنگي استاد دانشكده تربيت بدني 7932573
عليرضا غفاريعليرضا غفاري كارشناس تحصيلات تكميلي دانشكده تربيت بدني 7934208
عفت بمبئي چيعفت بمبئي چي استاد دانشكده تربيت بدني 7932195
شيلا صفوي هماميشيلا صفوي همامي استاد دانشكده تربيت بدني 7934283
شهرام لنجان نژاديانشهرام لنجان نژاديان استاد دانشكده تربيت بدني 7932575
سيدمحمد مرنديسيدمحمد مرندي رئيس دانشكده دانشكده تربيت بدني 7932571
رضا مهدوي نژادرضا مهدوي نژاد استاد دانشكده تربيت بدني 7934286
خليل خيام باشيخليل خيام باشي عضو هيئت علمي دانشكده تربيت بدني 7934244
حميد صالحيحميد صالحي استاد دانشكده تربيت بدني 7932577
حسين مجتهديحسين مجتهدي استاد دانشكده تربيت بدني 7934245
حسين رستميحسين رستمي كارمند دانشكده تربيت بدني 7932587
بهجت رجايي نجف آباديبهجت رجايي نجف آبادي كارشناس آموزش دانشكده تربيت بدني 7934244
الهه خاكيالهه خاكي كارشناس آموزش دانشكده تربيت بدني 37932197
الهه افشارالهه افشار كارشناس دانشكده تربيت بدني 7934289
احمدرضا موحدياحمدرضا موحدي استاد دانشكده تربيت بدني 7932575
<<   <  1  >   >>  
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: ................
E-mail:
تلفن:37932571تلفکس: 36687572
Powered by DorsaPortal