فرم هاي پژوهشي


  • فرمهای کد اخلاق - دکتری:
                     1-رضایت               
                     2-چک لیست دانشگاه اصفهان
                     3-چک لیست علوم پزشکی
                     4-پایش اعتبار
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/20
تعداد بازدید:
3222
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: ................
E-mail:
تلفن:37932571تلفکس: 36687572
Powered by DorsaPortal