شرايط اخذ درس رساله و مجوز دفاع از پايان نامه
دانشجويان گرامي تا زماني كه از پايان نامه خود دفاع نكرده اند هر ترم مي بايست انتخاب واحد درس پايان نامه را انجام دهند در غير اينصورت نمي توانند مجوز دفاع اخذ نمايند.
تكميل 3 گزينه ذيل و اطلاع به كارشناس آموزش ( سركار خانم محرابي) جهت تائيد و اخذ درس رساله ·
مراجعه به منوي درخواست ها
درخواست تصويب موضوع و اساتيد فعاليت هاي آموزشي – پژوهشي
ثبت درخواست جديد (1)شماره درس ارشد 386دكتري 5371213 (2)عنوان فارسي (3)استاد راهنما
سپس گزينه ايجـــاد را كليك كرده تا توسط كارشناس آموزش تائيد گردد.
پس از تائيد درس رساله توسط كارشناس آموزش، انتخاب واحد بايد صرفاً توسط خود شخص انجام گيرد.
 
" آموزش دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي "
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/26
تعداد بازدید:
338
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان
كدپستي: ................
E-mail:
تلفن:37932571تلفكس: 36687572
Powered by DorsaPortal