۱۴۰۱ دوشنبه ۶ تير
شهرام لنجان نژادیان
دانشکده : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,مهندسی پزشکی، بیومکانیک,دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران),ایران,1382-1387
فوق لیسانس,مهندسی پزشکی، بیومکانیک,دانشگاه علم و صنعت ایران,ایران,1378-1381
لیسانس,مهندسی مکانیک، طراحی جامدات,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,1373-1377
جستجو:
|
تعامل دینامیکی فرد، تکلیف و محیط برای کنترل درجات آزادی؛ مدل مفهومی,نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی,بین المللی,سخنرانی,1394,احمدرضا موحدی,شهرام لنجان نژادیان | جزئیات
مقایسه الکترومایوگرافی اندام فوقانی در شوت سه گام هندبال بین نوجوانان و بزرگسالان,سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهیدبهشتی,ملی,پوستر,1393,فاطمه ملک‌حسینی,مهدی رافعی بروجنی,شهرام لنجان نژادیان | جزئیات
بررسی تأثیر پارامترهایسینماتیکی سرویس پرشی والیبال بر سرعت سرویس,سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی,ملی,سخنرانی,1393,اکرم سلطانیان,شهرام لنجان نژادیان,علی ایمانی | جزئیات
بررسی ارتباط سرعت دویدن و زاویه جاگذاری پای تیک آف با طول پرش برای قهرمانان پرش طول,سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی,ملی,پوستر,1393,علی ایمانی,شهرام لنجان نژادیان,اکرم سلطانیان | جزئیات
مدل بیومکانیکی برای بررسی احتمال آسیب در رباط تالوفیبولار قدامی تحت فرود,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,سارا میر طاووسی,شهرام لنجان نژادیان,خلیل خیامباشی,حمید صالحی | جزئیات
مدل اسکلتی عضلانی برای پیش بینی سینماتیک حرکت,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,سروش باقری کودکانی,شهرام لنجان نژادیان,مهرداد پورسینا | جزئیات
مدل سازی زانو برای بررسی آسیب رباط متقاطع قدامی در فرود ایست پرش,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,سخنرانی,1391,لیلی مهدیه,شهرام لنجان نژادیان,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,مهرداد پورسینا | جزئیات
مدل بیومکانیکی برای بررسی گشتاور مفاصل در پرتاب اوتِ فوتبال,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,مصطفی حاج لطفعلیان,شهرام لنجان نژادیان,حسین مجتهدی | جزئیات
تاثیر مصرف بی کربنات سدیم بر شاخص های الکتروفیزیولوژیکی عضله در زنان ورزشکار.,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,زهرا احمدی,فهیمه اسفرجانی,شهرام لنجان نژادیان | جزئیات
تاثیر مصرف بی کربنات سدیم بر توان بی هوازی زنان ورزشکار.,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,زهرا احمدی,فهیمه اسفرجانی,شهرام لنجان نژادیان | جزئیات
Computation of Ankle Torque in Different Strategies of Landing by Dynamic Modeling,29th International Conference on Biomechanics in Sports,بین المللی,سخنرانی,1390,سارا میرطاووسی,شهرام لنجان نژادیان,خلیل خیامباشی,حمید صالحی,لیلی مهدیه | Detail
Biomechanical Modelling for Computation of Knee Joint Torque in Different Strategies of Stop-Jump Landing,29th International Conference on Biomechanics in Sports,بین المللی,سخنرانی,1390,لیلی مهدیه,شهرام لنجان نژادیان,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,مهرداد پورسینا,سارا میرطاووسی | Detail
ارزیابی تعادل زنان سالمند مبتلا به پوکی استخوان شرکت کننده در یک دوره برنامه منتخب تمرینی,ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران,ملی,پوستر,1390,منصوره زمانیان,نادر رهنما,شهرام لنجان نژادیان | جزئیات
Cost evaluation of different snatch trajectories by using dynamic programming method,8th Conference of the International Sports Engineering Association(ISEA,بین المللی,سخنرانی,1389,شهرام لنجان نژادیان,مصطفی رستمی,ابوالقاسم نقاش | Detail
The effects of 8 weeks plyometric training on knee proprioception,14th Commonwealth International Sports Science Congress,بین المللی,پوستر,1389,جابر زمانی,نادر رهنما,خلیل خیامباشی,شهرام لنجان نژادیان | Detail
Choosing the Optimal Snatch Trajectories for Different Barbell Weights,پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران,ملی,سخنرانی,1387,مصطفی رستمی,شهرام لنجان نژادیان | Detail
OPTIMAL TRAJECTORIES OF SNATCH WEIGHTLIFTING FOR TWO DIFFERENT WEIGHT CLASSES BY USING GENETIC ALGORITHM,4th Cairo International Biomedical Engineering Conference (CIBEC'08),بین المللی,سخنرانی,1387,شهرام لنجان نژادیان,مصطفی رستمی | Detail
Optimization of Snatch Lift By Using Genetic Algorithm,25th International Symposium on Biomechanics in Sports,بین المللی,سخنرانی,1386,شهرام لنجان نژادیان,Mostafa Rostami | Detail
Mathematical Modelling And Optimization Of Snatch Lift Technique,25th International Symposium on Biomechanics in Sports,بین المللی,سخنرانی,1386,شهرام لنجان نژادیان,Mostafa Rostami | Detail
Optimization Of Barbell Trajectory During The Snatch Lift Technique By Using Genetic Algorithm,Fifth IASTED International Conference, BIOMECHANICS,بین المللی,سخنرانی,1386,شهرام لنجان نژادیان,Mostafa Rostami | Detail
جستجو:
|
مقایسه پارامترهای دینامیکی منتخب پا به هنگام دویدن تحت الگوهای مختلف بستن بند کفش در دوندگان نخبه,کارشناسی ارشد,1395,شهرام لنجان نژادیان,منصور اسلامی
تحلیل پارامترهای سینماتیکی سه مرحله تیک آف پرش سه گام در پرش کنندگان نخبه,کارشناسی ارشد,1394,شهرام لنجان نژادیان,احمدرضا موحدی
تعیین ارتباط میان پارامترهای بیومکانیکی مرحله ی تیک آف در اجرای اسپک پشت خط والیبال,کارشناسی ارشد,1394,شهرام لنجان نژادیان,احمدرضا موحدی
مقایسه فعالیت الکتریکی عضلات منتخب شانه تیراندازی با کمان در اجراهای موفق و ناموفق,کارشناسی ارشد,1394,شهرام لنجان نژادیان,احمدرضا موحدی
تحلیل سینماتیکی پشتک جمع ژیمناستیک در اجراهای موفق و ناموفق,کارشناسی ارشد,1394,شهرام لنجان نژادیان,مهدی رافعی بروجنی
مقایسه پارامترهای سینتیکی و سینماتیکی اندام تحتانی در پرتاب‌های آزاد موفق و ناموفق بسکتبال,کارشناسی ارشد,1393,شهرام لنجان نژادیان,احمدرضا موحدی
همـراهی افت ناشی از فشار با افـزایش سطح نیـازهای توجه در اجرای ‏سرو تنیس ‏,کارشناسی ارشد,1393,حمید صالحی,شهرام لنجان نژادیان
مقایسه پارامترهای دینامیکی منتخب در سه نوع استارت دوی سرعت در دوندگان نیمه ماهر,کارشناسی ارشد,1393,شهرام لنجان نژادیان
مقایسه پارامترهای سینماتیکی منتخب در دو نوع تکنیک استارت شنا,کارشناسی ارشد,1393,شهرام لنجان نژادیان,حسین مجتهدی
پارامترهای سینماتیکی مرحله تیک آف در ورزشکاران نخبه پرش طول,کارشناسی ارشد,1392,شهرام لنجان نژادیان,حمید صالحی
وابستگی الگوی EMG عضله سه سر بازو به اطلاعات بینایی در دسترس در جلسات تمرین,کارشناسی ارشد,1392,شهرام لنجان نژادیان,احمدرضا موحدی
تغییرات حس عمقی، الکترومیوگرافی، و گشتاور مفصل آرنج پس از ‏خستگی عضلانی موضعی و عمومی,کارشناسی ارشد,1392,حمید صالحی,شهرام لنجان نژادیان,نادر رهنما
نقش پارامترهای سینماتیکی در عملکرد شوت جفت همراه با استپ ‏جامپ بسکتبال ‏,کارشناسی ارشد,1392,حمید صالحی,شهرام لنجان نژادیان
اثر اصلاح تکنیک فرود پرش جفت عمودی بر برخی عوامل خطرزای آسیب‌های اندام تحتانی,کارشناسی ارشد,1392,وحید ذوالاکتاف,شهرام لنجان نژادیان
اثر اصلاح تکنیک فرود بر برخی عوامل خطر آسیب تحتانی,کارشناسی ارشد,1392,وحید ذوالاکتاف,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,شهرام لنجان نژادیان
مقایسه الگوی فعالیت عضلات اصلی درگیر در شوت سه گام هندبال بین نوجوانان و بزرگسالان,کارشناسی ارشد,1392,مهدی رافعی بروجنی,شهرام لنجان نژادیان
مقایسه ویژگی‌های سینماتیکی اندام فوقانی بازیکنان نوجوان و بزرگسال در شوت سه‌گام هندبال,کارشناسی ارشد,1392,مهدی رافعی بروجنی,شهرام لنجان نژادیان
استفاده از مدل دینامیکی برای تجزیه و تحلیل بیومکانیکی حرکت سوکاهارا در ژیمناستیک,کارشناسی ارشد,1392,شهرام لنجان نژادیان
ارائه مدل بیومکانیکی برای بررسی پارامترهای دینامیکی دو شوت روی پای زمینی و هوایی,کارشناسی ارشد,1391,شهرام لنجان نژادیان,حسین مجتهدی
مدل سازی اسکلتی عضلانی برای تحلیل دینامیکی پرش عمودی,کارشناسی ارشد,1391,شهرام لنجان نژادیان,مهرداد پورسینا
مدل دینامیکی برای تحلیل پارامترهای بیومکانیکی پرتاب آزاد بسکتبال,کارشناسی ارشد,1391,شهرام لنجان نژادیان,احمدرضا موحدی
تحلیل پارامترهای بیومکانیکی رباط قاپی - نازک نی ای قدامی تحت وضعیت های مختلف فرود با استفاده از مدل سازی,کارشناسی ارشد,1390,شهرام لنجان نژادیان,خلیل خیامباشی,حمید صالحی
طراحی و ساخت ابزار برآورد چگالی بدن و تعیین اعتبار و پاِیایی آزمون,کارشناسی ارشد,1390,حسین مجتهدی,شهرام لنجان نژادیان,وحید ذوالاکتاف
مدل سازی زانو برای تحلیل پارامترهای بیومکانیکی رباط متقاطع قدامی در شرایط متفاوت فرود ایست - پرش,کارشناسی ارشد,1390,شهرام لنجان نژادیان,مهرداد پورسینا,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
ناثیر مصرف بیکربنات سدیم بر توان بی هوازی و شاخص های الکتروفیزیولوژیکی عضله در زنان ورزشکار ,کارشناسی ارشد,1390,فهیمه اسفرجانی,شهرام لنجان نژادیان
تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر عملکرد، تعادل و کیفیت زندگی زنان سالمند مبتلا به پوکی استخوان,کارشناسی ارشد,1390,نادر رهنما,شهرام لنجان نژادیان,محمدرضا سلامت
مقایسه تأثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک، تعادلی و ترکیبی (پلایومتریک و تعادلی ) بر حس عمقی مفصل زانو و تعادل ایستا,کارشناسی ارشد,1389,نادر رهنما,خلیل خیامباشی,شهرام لنجان نژادیان
تجزیه و تحلیل ویدئوئی آسیب های جودو کاران مرد المپیک 2008 پکن و جهانی 2009 روتردام,کارشناسی ارشد,1389,رضا مهدوی نژاد,شهرام لنجان نژادیان,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
اثر نوارپیچی زیر کشککی بر بازسازی حس عمقی ورزشکاران،غیر ورزشکاران وبیماران مبتلابه سندرم درد قدامی زانو ,کارشناسی ارشد,1388,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف,شهرام لنجان نژادیان
جستجو:
|
کتاب مکانیک {جلد دوم},تالیف,دانش پژوهان برین,1390,فرشید آقاداوودی,شهرام لنجان نژادیان,نوید نگهبانی,حسن تیموری
هیدرولیک صنعتی {چاپ پنجم},ترجمه,دانش پژوهان برین، ارکان دانش,1390,بیژن دیبائی نیا,فرشید آقاداوودی,شهرام لنجان نژادیان
هیدرولیک صنعتی {چاپ چهارم},ترجمه,دانش پژوهان برین، ارکان دانش,1389,بیژن دیبائی نیا,فرشید آقاداوودی,شهرام لنجان نژادیان
کتاب مکانیک{چاپ هشتم},چاپ جدید,نشر ارکان و انتشارات دانش‌پژوهان برین,1388,فرشید آقاداوودی,حسن تیموری,شهرام لنجان نژادیان
هیدرولیک صنعتی {چاپ سوم},ترجمه,دانش پژوهان برین، ارکان دانش,1387,بیژن دیبائی نیا,فرشید آقاداوودی,شهرام لنجان نژادیان
هیدرولیک صنعتی,ترجمه,انتشارات موسسه علمی دانش پژوهان برین و انتشارات ارکان,1382,بیژن دیبائی نیا,فرشید آقاداوودی,شهرام لنجان نژادیان
کتاب مکانیک,تالیف,انتشارات ارکان,1380,فرشید آقاداوودی,حسن تیموری,شهرام لنجان نژادیان
راهنمای آموزشی NISA,ترجمه,نشر ارکان اصفهان,1379,شهرام لنجان نژادیان,آزاده گیوه چیان
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal