۱۴۰۲ سه شنبه ۱۴ آذر
مهدي سليمي
گروه آموزشی : رفتار حركتي و مديريت ورزش
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,تربيت بدني و علوم ورزشي,دانشگاه تهران,1393
M.Sc.,تربيت بدني و علوم ورزشي,دانشگاه اصفهان,1389
B.Sc.,مهندسي كامپيوتر - سخت افزار,دانشگاه اصفهان,1386
جستجو:
|
آينده نگاري راهبردي كارآفريني در صنعت ورزش ايران,,1402
سمانه ميرزايي, مهدي سليمي, قاسم رحيمي سرشبادراني
https://4s.isfahan.iau.ir/article_697975.html?lang=en,مطالعات راهبردي جامعه شناختي در ورزش,1402
مهدي سليمي, محبوبه خداپرست
Designing a model for the development of physical activity in employees of medical sciences universities based on Grounded Theory,مديريت ارتقاي سلامت,1402
مهدي سليمي, مجيد دويلان, اميرحسين لباف
Presenting a paradigmatic model of institutionalizing the ethical climate of Iranian professional football,مطالعات راهبردي ورزش و جوانان,1402
رضا گرجي مرغملكي, مهدي سليمي, رسول نظري
Providing a Comprehensive Model for the Development of Sports Marketing,,1402
مهدي سليمي, آرزو تقوي
مدل توسعه فعاليت بدني كاركنان شركت فولاد مباركه,,1402
مجتبي لطفي فروشاني, مهدي سليمي, مينا مستحفظيان, محمد سلطان حسيني
Investigating the Role of Agents in the Transfer of Football Players,مديريت ورزشي (حركت سابق)-دانشگاه تهران,1402
محسن طيبي, مهدي سليمي
Estimating Iranian Professional Football Players' Prices A Neural Networks Approach,,1402
مهدي سليمي, محسن طيبي, اميرحسين لباف
Identification of qualitative indicators of physical education students' online courses during the COVID-19 outbreak,,1402
مهدي سليمي, ليلا مصلحي
Presenting the Coolness Model of the Brand in the Sports Industry of Iran,رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي,1402
ليلا مصلحي, مهدي سليمي
Identifying the Factors That Shape the Institutionalization of Activities in the Student Sports Program Teachers of Farhangian University in a Mixed Method,مطالعات آموزشي و آموزشگاهي,1402
فرناز قديريان مارناني, محمد سلطان حسيني, مهدي سليمي, شهرام عروف زاد
Estimate of prices of professional Iranian football players using neural networks,مديريت و توسعه ورزش,1401
محسن طيبي, محمد سلطان حسيني, مهدي سليمي
The conceptual model of sports role on Iran's sustainable development,رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي,1401
مرضيه ابوطالبي, رسول نظري, مهدي سليمي
Determining the causal relationships of criteria for sustainable development of H3SE-based sport facilities using the DEMATEL technique,پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش,1401
نادرطهراني ساجده, مهدي سليمي, قاسم رحيمي, رسول نظري
Evaluation of sustainable performance of Azadi Sports Complex in Tehran with HSE approach,مطالعات راهبردي ورزش و جوانان,1401
مريم وفاخواه, مهدي سليمي, مينا مستحفظيان, شجيع رضا
Explaining the Health-Related Factors Affecting the Institutionalization of Sports in Iranian Families,طلوع بهداشت يزد,1401
ابوالفضل كارگر, ابراهيم نظري, مهدي سليمي
The Role of Sports Tourism Development in Job Creation: Providing a Model,,1401
سمانه ميرزايي, مهدي سليمي, Ghasem Rahimi Sarshabadrani
Providing a Combined Model for Sport Organizational Ranking and Performance Appraisal in Fuzzy Space,,1401
مهدي سليمي, محبوبه خداپرست, جواد محمدي
Investigating the Effect of Components of Professional Ethics in promoting it (Sample Study: Schools of Sport Sciences Faculty Members of Public and Azad Universities in Tehran Province),مطالعات مديريت و رهبري در سازمان هاي آموزشي,1401
سعيد حبيبي, مهدي سليمي, سيد حسن حسيني
تاثير اخلاق ايماني بر برون¬رفت ورزش از بي¬اخلاقي,,1401
محبوبه خداپرست, مهدي سليمي, جواد محمدي
Presenting a structural model for the development of Ethical Climate in Iranian professional football,مطالعات راهبردي جامعه شناختي در ورزش,1401
رضا گرجي مرغملكي, مهدي سليمي, رسول نظري
Presenting a sustainable development model in sport places based on the H3SE model,رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي,1401
ساجده نادرطهراني, مهدي سليمي, رسول نظري, قاسم رحيمي سرشبادراني
Introducing a Talent Sports Business Management Model in the Corona Pandemic,,1401
احسان شاهقلي, مهدي سليمي, رسول نظري, جواد محمدي
Presenting the Model to Develop the Professional Ethics of Physical Education Teachers,مديريت ورزشي (حركت سابق)-دانشگاه تهران,1401
بتول شيخي, مهدي سليمي, حميد زاهدي
Comparison of Linear Regression and Artificial Neural Network Methods for Estimating the Price of Iranian Professional Football Players,مطالعات مديريت ورزشي (پژوهش در علوم ورزشي سابق) -پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي-همكاري با انجمن تربيت بدني,1401
محسن طيبي, محمد سلطان حسيني, مهدي سليمي, شهرام لنجان نژاديان اصفهان
طراحي و اعتبارسنجي مدل سنجش كيفيت وب سايت هاي خبري ورزشي,,1401
ليلا مصلحي, مهدي سليمي
Integrated Decision-making Method in Performance Evaluation and Rating of Recreational-Sports Pools,,1401
عبدالحميد جمالي, مهدي سليمي, داود نصر اصفهاني
The effect of organisational agility as mediator in the relationship between knowledge management, and competitive advantage and innovation in sport organisations,,1401
مهدي سليمي, علي نظريان
The effects of statutory clauses (27 and 88) on the executive performance of sports boards of Isfahan province,مطالعات راهبردي ورزش و جوانان,1401
مهدي سليمي, محسن طيبي
Providing a Thematic Network of Systematic HSE Management Elements in Sports Places,مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي سبزوار,1401
مريم وفاخواه, مهدي سليمي, مينا مستحفظيان, رضا شجيع
Provide a background model for the development of productivity of graduates in the field of sports management as individual productivity,پژوهش در ورزش تربيتي (پژوهش در ورزش دانشگاهي سابق)-پژوهشگاه تربي بدني و علوم ورزشي(اين مجله از دي 91 علمي-پژوهشي مي باشد),1401
محمد مهدي نوروزي, مهدي سليمي, رسول نظري
Providing a Model of Workplace Health along with an Approach to Staff's Physical Activity Improvement (Case Study: Mobarakeh Steel Company),,1401
مجتبي لطفي فروشاني, مهدي سليمي, مينا مستحفظيان, محمد سلطان حسيني
كاهش مسئوليت مدني ادارات ورزش و جوانان در حوادث ورزشي,,1401
مهدي سليمي, فاطمه نادريان
The Success of Information Systems in World-Class Sports Organizations: Futures Studies Approach,,1401
مجيد ثابت راسخ, مهدي سليمي, قاسم رحيمي سرشبادراني
The Effect of Tourism Experience Quality on Perceived Competitiveness and Behavioral Intentions of Foreign Sport Tourists,مديريت ورزشي (حركت سابق)-دانشگاه تهران,1400
محمدعلي زبردست, محمد سلطان حسيني, مهدي سليمي
Providing the optimal method for sport places site selection based on GIS analytic functions,,1400
مهدي سليمي, خداپرست محبوبه
Using Gray Cluster Analyze (GCA) Method in Site Selection of Sport Places in Cessation Spatial Status,مديريت ورزشي (حركت سابق)-دانشگاه تهران,1400
مهدي سليمي, مسعود تقوايي
Designing a professional ethics model for physical education teachers,مطالعات اخلاق كاربردي,1400
بتول شيخي مباركه, مهدي سليمي, زاهدي حميد
Presenting a qualitative model for self-efficacy of top sports managers,مطالعات راهبردي ورزش و جوانان,1400
داود عزيزي, پروانه گلرد, مهدي سليمي
Developing a model for the success of information systems in sports organisations,,1400
مهدي سليمي, محسن طيبي
Analyzing the Key Success Factors Behind of The Construction of the Sports Facilities Projects (Case study: The Sports Complex of Naghsh-e-Jahan in Isfahan),مطالعات مديريت ورزشي,1400
محمد سلطان حسيني, مهدي سليمي, محسن طيبي
ارزيابي عملكرد هيئت هاي ورزشي بر اساس مدل تلفيقي MEA-BSC با داده هاي منفي,,1400
خاطره كرمي , مهدي سليمي, محمد سلطان حسيني
ارائه مدل پارادايمي نهادينه سازي اخلاق حرفه اي در اعضاي هيأت علمي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي,,1400
سعيد حبيبي, مهدي سليمي, حسيني سيد حسن
The paradigm model of institutionalization of academic extracurricular sports activities for student -prospective teachers of Farhangian University,رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي,1400
فرناز قديريان مارناني, محمد سلطان حسيني, مهدي سليمي, شهرام عروف زاد
Presenting a Structural Model for Iranian Sports Events Brands,مطالعات مديريت ورزشي (پژوهش در علوم ورزشي سابق) -پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي-همكاري با انجمن تربيت بدني,1400
ريحانه نقش زن خواجويي, مهدي سليمي, رسول نظري
The Mediating Role of Professional Ethics in the Relationship of the Organizational Culture with Social Responsibility and the Organizational Commitment in Sports Organizations,,1399
مهدي سليمي
The role of destination familiarity in branding of Iran as a sport tourism destination,مطالعات راهبردي ورزش و جوانان,1399
محمدعلي زبردست, محمد سلطان حسيني, مهدي سليمي
A Study on the Effects of Social Media Marketing on the Brand Equity of Clubs of the Iranian Premier Football League,مطالعات راهبردي ورزش و جوانان,1399
زهرا عموزاده, محمد سلطان حسيني, مسعود نادريان جهرمي, مهدي سليمي
A Place Branding Model Based on Macro-Approaches of Recreation, Sport, and Tourism Projects (Case Study: Isfahan Province),مديريت ورزشي (حركت سابق)-دانشگاه تهران,1399
مهدي سليمي, محسن طيبي, محبوبه خداپرست
Designing Model of Perceived Organizational Image's Effect on Staff's Self-Development Behaviors regarding Role of Job Satisfaction and Organizational Commitment in Sport Organization of Isfahan Municipality,مديريت منابع انساني در ورزش-دانشگاه صنعتي شاهرود (اين مجله از پاييز و زمستان 93 علمي-پژوهشي),1399
انيس ناصري, حميدرضا ميرصفيان, مهدي سليمي
Performance Evaluation of sports Selected Boards' of Isfahan Province in 2018 year Using Fuzzy Network Analysis (FANP) and Fuzzy Data Envelopment Analysis (FDEA),مديريت و توسعه ورزش,1399
خاطره كرمي, مهدي سليمي, محمد سلطان حسيني
ارائه الگوي پارادايمي توسعه سرمايه اجتماعي در سازمان هاي ورزشي با رويكرد كيفي داده بنياد,,1399
افسانه فدايي تهراني, مهدي سليمي, مينا مستحفظيان, شهرام عروف زاد
عوامل موثر در حضور هواداران فوتبال تيم ملي ايران در مسابقات جام جهاني 2018 براساس نظرية ارزش هاي مصرف شده,,1399
مهدي سليمي, محمد سلطان حسيني, محسن طيبي, اميرحسام رحيمي
Enhancing Sports Tourism Competitiveness of Iran through the Tourism Experience Quality,پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي,1399
محمدعلي زبردست, محمد سلطان حسيني, مهدي سليمي
he Effect of Social Media Marketing on Branding Process and Consumer Behavior of Clubs of Iran Football Premier League,مديريت ورزشي (حركت سابق)-دانشگاه تهران,1399
زهرا عموزاده, مسعود نادريان جهرمي, محمد سلطان حسيني, مهدي سليمي
Survey of People's Participation Factors in Sports Betting; Case Study: Football Sports,رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي,1398
محمد سلطان حسيني, مهدي سليمي, محسن طيبي
تبيين و پياده سازي مدل تركيبي DEA-BSC در ارزيابي عملكرد و رتبه بندي هيئت هاي ورزشي,,1398
خاطره کرمي, مهدي سليمي, محمد سلطان حسيني
رابطه اخلاق حرفه اي با يادگيري و فراموشي سازماني هدفمند: نقش ميانجي تسهيم دانش,,1398
مهدي سليمي, زهره موسوي
طراحي مدل اندازه گيري عوامل موثر سيستم هاي اطلاعاتي در بازاريابي لوازم ورزشي,,1398
مهدي سليمي, اميرحسام رحيمي, محسن طيبي
Providing a combined model of fuzzy AHP and numerical taxonomy analysis for sport organizational ranking and performance appraisal,,1398
مهدي سليمي, محبوبه خداپرست
بررسي سبك هاي عمومي تصميم گيري مديران ورزشي بر اساس مدل اسكات و بروس,,1398
مهدي سليمي, محمد سلطان حسيني, حميدرضا ميرصفيان
شناسايي و اولويت بندي راهكارهاي پيشگيري از جرم در حوزه جرائم ناشي از خشونت تماشاگران فوتبال,,1398
ليلا مصلحي, محمد سلطان حسيني, مهدي سليمي
اثر سرمايه فكري بر نوآوري و چابكي سازماني كاركنان ادارات ورزش و جوانان: نقش ميانجي اخلاق حرفه اي,,1398
مهدي سليمي, فاطمه کشوري
ارائه الگوي پارادايمي عملكرد بهينه رسانه هاي ورزشي با رويكرد توسعه فوتبال حرفه اي,,1398
محمد امين موحد, مهدي سليمي, مينا مستحفظيان, حميد زاهدي
ارائه و پياده سازي مدل كارت امتيازي متوازن-تحليل خوشه بندي خاكستري، در ارزيابي عملكرد و رتبه بندي اداره هاي ورزش وجوانان,,1397
مهدي سليمي, محبوبه خداپرست
ارائه مدل تحليل خوشه بندي خاكستري در ارزيابي عملكرد و رتبه بندي هيات هاي ورزشي,,1397
مهدي سليمي, محمد سلطان حسيني, محبوبه خداپرست
برآورد سهم نسبي عوامل مديريتي بر فرار مالياتي ورزشكاران و مربيان حرفه اي باشگاه هاي ورزشي استان اصفهان,,1397
محبوبه خداپرست, محمد سلطان حسيني, مهدي سليمي
بررسي فرار مالياتي ورزشكاران و مربيان حرفه اي با تاكيد بر عوامل فرهنگي، فناوري، و دولتي و قانوني,,1397
محبوبه خداپرست, محمد سلطان حسيني, مهدي سليمي
ارائه معيارهاي گزينش مديران عالي سازمان هاي ورزشي,,1397
مهدي سليمي, سيد فرشيد علوي, محبوبه سليماني
ارائه الگوي توسعه اخلاق حرفه اي در سازمان هاي ورزشي,,1396
مهدي سليمي
شناخت و اولويت بندي موانع خصوصي سازي صنعت ورزش فوتبال در ايران با رويكرد آناليز چند معياره و كپ لند,,1396
محمد سلطان حسيني, سيد محمد جواد رضوي, مهدي سليمي
رابطه جامعه پذيري سازماني و تعهد روانشناختي بازيكنان به تيم هاي فوتبال اصفهان,,1396
کيومرث شهبازي راد, احمدعلي آصفي, مهدي سليمي
The effects of professional ethics on learning and intentional organizational forgetting in staff of Youth and Sport offices of Esfahan province: the role of knowledge sharing mediator,,1396
مهدي سليمي, سارا جورکش
اثر فرهنگ سازماني بر مسئوليت اجتماعي و تعهد سازماني كاركنان ادارات ورزش و جوانان: نقش ميانجي گر اخلاق حرفه اي,,1396
مهدي سليمي
اثر فرهنگ سازماني بر اخلاق حرفه اي و عملكرد شغلي اعضاي هيات علمي تربيت بدني و علوم ورزشي,,1396
مهدي سليمي, محبوبه خداپرست
تلفيق روش هاي تصميم گيري در محيط GIS به منظور مكان گزيني اماكن ورزشي,,1395
مهدي سليمي, محمد سلطان حسيني, ابراهيم خليلي
ارزيابي موانع رشد اخلاق حرفه اي در بازيكنان و مربيان ليگ برتر فوتبال ايران,,1395
زهره موسوي, مهدي سليمي
ارائه مدل جهت تعيين و تحليل سرانه اماكن ورزشي بر مبناي توزيع شبكه هاي تيسني در محيط GIS,,1395
مهدي سليمي
تحليل محتواي اخبار پرمخاطب ترين خبرگزاري هاي آنلاين كشور از بازي هاي آسيايي 2014 اينچئون با نگاهي ويژه به ورزش بانوان,,1395
محمد سلطان حسيني, مهدي سليمي, زهرا عموزاده
شناسايي مولفه ها و شاخص هاي ارزشيابي استادان تربيتبدني عمومي,,1395
مهدي سليمي, ليلا مصلحي
مولفه هاي اخلاق حرفه اي اساتيد دروس تربيت بدني عمومي دانشگاه ها,,1395
مهدي سليمي
تعيين سهم نسبي مولفه هاي مديريت كوانتومي بر رفتارهاي كارآفريني كاركنان سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان,,1394
حميدرضا ميرصفيان, مهدي سليمي
بررسي عوامل موثر بر فرار مالياتي در ورزشكاران و مربيان حرفه اي,,1394
محمد سلطان حسيني, مهدي سليمي, مريم اعتمادي
ارزيابي موانع توسعه بازاريابي ورزشي در ايران,,1394
مهدي سليمي, محمد سلطان حسيني, مسعود نادريان جهرمي
اثر ارتباط استاد دانشجو بر انگيزش تحصيلي و خودكارآمدي پژوهشي دانشجويان تحصيلات تكميلي تربيت بدني و علوم ورزشي,,1394
مهدي سليمي, محبوبه خداپرست
بررسي مقالات بازاريابي ورزشي نشريات علمي پژوهشي با استفاده از تحليل استنادي و محتوايي,,1394
محبوبه خداپرست, مهدي سليمي
اولويت بندي اثرات اجتماعي و اقتصادي اماكن ورزشي بر محيط شهري (مطالعه موردي شهر يزد),,1392
محمد سلطان حسيني, مهدي سليمي, منصوره سليمي, مجتبي لطفي
رتبه بندي موانع توسعه اخلاق حرفه اي در رسانه هاي ورزشي,,1390
مهدي سليمي, محمد سلطان حسيني, حميد قاسمي, سمانه تركيان
The Mediating Effect of Organization Agility in Relationship between Knowledge Management with Innovation and Competitive Advantage in Sport Organizations,,
مهدي سليمي, نظريان علي
Provide a Model for the Success of Information Systems in Sports Organizations,,
مهدي سليمي, محسن طيبي
An Analytical Model for Determining the Per Capita Index of Sports Places and Spaces,,
مهدي سليمي
Analysis the factors effect on development of academic members physical activities a futuristic approach,,
حافظ آقابيگي بلداجي, محمد سلطان حسيني, مسعود نادريان جهرمي, مهدي سليمي
analysis the factor effect on development of academic member physical activity,,
حافظ آقابيگي بلداجي, محمد سلطان حسيني, مسعود نادريان جهرمي, مهدي سليمي
شناسايي و تحليل پيشران هاي موثر بر قيمت گذاري بازيكنان حرفه اي در ليگ برتر فوتبال عراق,,
عبدالرزاق علكم, مهدي سليمي, محمد سلطان حسيني
جستجو:
|
(),,1394/10/25 _ 1394/10/25,مهدي سليمي, محمد سلطان حسيني, زهرا عموزاده, سمانه ترکيان
(),,1394/11/10 _ 1394/11/10,مهدي سليمي, محمد سلطان حسيني, فرشيد علوي
(),,1394/11/10 _ 1394/11/10,مهدي سليمي, محمد سلطان حسيني, محمد حسامي
Examining Techniques For Increasing Citizens’ Participation In Sport For All (1754),8th Conference of the International Society for Social Sciences of Sport,1395/08/26 _ 1395/08/26,محبوبه خداپرست, مهدي سليمي
The Relationship Between Organizational Socialization And Psychological (1754),8th Conference of the International Society for Social Sciences of Sport,1395/08/26 _ 1395/08/26,کيومرث شهبازي راد, احمدعلي آصفي, مهدي سليمي
(),,1395/10/07 _ 1395/10/07,مهدي سليمي
(),,1395/10/08 _ 1395/10/08,مهدي سليمي
(),,1396/11/11 _ 1396/11/11,مهدي سليمي, فاطمه کشوري
(),,1396/11/11 _ 1396/11/11,مهدي سليمي, فاطمه کشوري
(),,1397/02/06 _ 1397/02/06,مهدي سليمي, فرناز قديريان مارناني
(),,1397/11/04 _ 1397/11/04,مهدي سليمي, فرناز قديريان مارناني
(),,1397/11/05 _ 1397/11/05,مهدي سليمي, فرناز قديريان مارناني, زهره آخوند مکه اي
(),,1398/02/20 _ 1398/02/20,مهدي سليمي, فرناز قديريان مارناني, زهره آخوندمکه اي
Introducing a New Activity-Based Balance Index Using Accelerometer Data and Evaluating It as a Predictor of Skill Level among Elite Junior Soccer Players (347),13th Conference of the International Sports Engineering Association, Online, 22–26 June 2020,1399/04/02 _ 1399/04/02,شهرام لنجان نژاديان اصفهان, جليل رئيسي, مهدي سليمي
DESIGNING THE MODEL OF CULTURAL BARRIERS OF WOMEN'S PARTICIPATION IN LEISURE SPORTS ACTIVITIES (),1st international congress on sport sciences and interdisciplinary research,1400/08/20 _ 1400/08/21,مهدي سليمي, ليلا مصلحي, اميرحسين لباف
(),,1401/03/13 _ 1401/03/13,مهدي سليمي, اميرحسين لباف
The role of Organizational Culture Mediator in the Effect of Knowledge Management on Empowerment and Organizational Entrepreneurship in Sport Organizations' employees (),,1400/08/08 _ 1400/09/11,مهدي سليمي, آرزو تقوي
(),The first congress of Isfahan province and national development,1400/04/15 _ 1400/04/20,مهدي سليمي
(),The first international conference of sociology, social sciences and education with the approach of looking to the future,1402/06/01 _ 1402/06/01,مهدي سليمي, عاطفه سامي
|
تاثير 8 هفته تمرينات حركتي درشت بر شايستگي حركتي و رشد اجتماعي كودكان داراي اختلال هماهنگي رشدي,كارشناسي ارشد,1402/06/22, ,مهدي سليمي
عوامل موثر بر استفاده از فناوري اطلاعات(IT) در هيات هاي ورزشي استان اصفهان,كارشناسي ارشد,1402/06/21, ,مهدي سليمي
بررسي اثرگذاري اخلاق حرفه اي بر عملكرد شغلي معلمان تربيت بدني,كارشناسي ارشد,1402/06/21, ,مهدي سليمي
مقايسه سلامت رواني ، عملكرد شناختي و كيفيت خواب در سالمندان فعال و غير فعال بعد از كوويد 19,كارشناسي ارشد,1402/05/31, ,مهدي سليمي
مديريت ريسك در فوتبال,كارشناسي ارشد,1402/04/19, ,مهدي سليمي
بررسي عوامل توسعه ورزش تيراندازي,كارشناسي ارشد,1402/04/04, ,مهدي سليمي
ارائه مدل توسعه برندسازي باشگاه هاي ليگ برتري فوتبال استان اصفهان,كارشناسي ارشد,1402/03/09, ,مهدي سليمي
تاثير 8 هفته تمرينات تراباند بر درد، دامنه حركتي و كيفيت زندگي ورزشكاران داراي پارگي مينيسك زانو,كارشناسي ارشد,1401/12/09, ,مهدي سليمي
1-فارسي:بررسي وضعيت درس تربيت بدني در مدارس متوسطه شهر حله عراق,كارشناسي ارشد,1401/11/23, ,مهدي سليمي
تاثير تمرينات اصلاحي خانگي بر قوس پشتي، سر به جلو، و تعادل بيماران همودياليزي,كارشناسي ارشد,1401/11/02, ,مهدي سليمي
مقايسه يك دوره تمرينات مقاومتي با كش هاي الاستيك و تمرينات عادي فوتبال روي متغيرهاي فيزيولوژيكي و عملكردي بازيكنان فوتبال نوجوان دختر شهراصفهان,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,مهدي سليمي
تأثير 8 هفته تمرينات DNS بركنترل قامت، عملكرد حركتى وكيفيت زندگى سالمندان,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,مهدي سليمي
نقش فناوري هاي نوين در الگوهاي مشاركت نوجوانان و جوانان در فعاليت بدني اوقات فراغت,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,مهدي سليمي
تاثير بازخورد ويديوئي خودكنترل، بر يادگيري مهارت پاس بغل پا در دختران,كارشناسي ارشد,1401/10/26, ,مهدي سليمي
بررسي ارتباط تعهد سازماني و رضايت شغلي با بهره وري شغلي كاركنان ادارات ورزش كشور عراق,كارشناسي ارشد,1401/10/25, ,مهدي سليمي
رابطه بين تصوير سازماني ادراك شده با اعتماد سازماني معلمان تربيت بدني شهر ميسان عراق,كارشناسي ارشد,1401/10/20, ,مهدي سليمي
شناسايي عوامل توسعه فوتبال پايه در ايران,كارشناسي ارشد,1401/10/19, ,مهدي سليمي
موانع توسعه ورزش مدارس استان ميسان عراق,كارشناسي ارشد,1401/10/17, ,مهدي سليمي
تبيين مدل نقش نيازهاي انگيزشي بر عملكرد با نقش ميانجي گري رضايت شغلي دبيران تربيت بدني عراق,كارشناسي ارشد,1401/10/14, ,مهدي سليمي
بررسي و تحليل عوامل انگيزشي مشاركت ماموران پليس شهر ذي قار در فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي,كارشناسي ارشد,1401/10/14, ,مهدي سليمي
مسؤليت مدني مربيان ورزشي ناشي از عمل ورزشكاران,كارشناسي ارشد,1401/10/12, ,مهدي سليمي
نياز سنجي افراد شركت كننده در خانه هاي ورزش روستايي عشايري شهر ياسوج,كارشناسي ارشد,1401/10/12, ,مهدي سليمي
رابطه تصميم گيري مشاركتي و مقاومت در برابر تغيير در ادارات ورزش و جوانان استان ميسان,كارشناسي ارشد,1401/10/10, ,مهدي سليمي
تحليل مولفه¬هاي استقرار مديريت دانش در اداره ورزش شهر ميسان عراق,كارشناسي ارشد,1401/10/05, ,مهدي سليمي
اثر يك دوره تمرينات لايف كينيك در خانه بر سلامت روان، كاركردهاي اجرايي و اضطراب كوويد 19 دختران نوجوان,كارشناسي ارشد,1401/10/04, ,مهدي سليمي
اثر ده هفته تمرين استقامتي و مكمل قهوه بر مسير سيگنالينگ PGC1a و TFAM در بيوژنز بافت چربي موش هاي پيش ديابت,كارشناسي ارشد,1401/09/25, ,مهدي سليمي
بررسي عوامل اثرگذار بر توسعه ورزش قهرماني كشور عراق,كارشناسي ارشد,1401/09/06, ,مهدي سليمي
امكان¬سنجي اجراي سيستم دولت الكترونيك مبتني بر سواد فناوري كاركنان در سازمان هاي ورزشي اجرايي عراق,كارشناسي ارشد,1401/08/30, ,مهدي سليمي
بررسي عوامل موثر بر بهبود وجهه بين المللي كشور عراق با استفاده از ظرفيت هاي ورزش و ارائه الگو در اين زمينه,كارشناسي ارشد,1401/07/30, ,مهدي سليمي
تعيين شاخص هاي قيمت گذاري بازيكنان حرفه اي در ليگ برتر فوتبال عراق,دكتري,1401/07/02, ,مهدي سليمي
برآورد آمادگي عملكردي بازيكنان حرفه اي فوتبال در پست هاي مختلف با استفاده از جي پي اس,كارشناسي ارشد,1401/06/30, ,مهدي سليمي
ارتباط بين بهزيستي رواني داوران تنيس با تهديد ادراك شده كوويد 19، اضطراب آينده و تاب آوري,كارشناسي ارشد,1401/06/30, ,مهدي سليمي
موانع توسعه ورزش هاي همگاني از نظر كاركنان باشگاه هاي ورزشي در استان ميسان عراق.,كارشناسي ارشد,1401/06/29, ,مهدي سليمي
تاثير يك دوره بلند مدت تمرين EMS بر شاخص هاي منتخب رشدي و مهاري عضلاني در افراد ميانسال داراي اضافه وزن,كارشناسي ارشد,1401/06/29, ,مهدي سليمي
تدوين برنامه استراتژيك فدراسيون هندبال عراق بر اساس مدل SWOT,كارشناسي ارشد,1401/06/29, ,مهدي سليمي
نگرش، گرايش و موانع مشاركت كودكان مبتلا به اختلال طيف اوتيسم در فعاليت¬هاي بدني,كارشناسي ارشد,1401/06/27, ,مهدي سليمي
تاثير نوع دستورالعمل توجه و بازخورد هنجاري مثبت بر عملكرد پرتاب دارت در نوجوانان,كارشناسي ارشد,1401/06/23, ,مهدي سليمي
ارزيابي عملكرد شغلي معلمان تربيت بدني از ديدگاه سرپرستان و مديران مدارس استان واسط,كارشناسي ارشد,1401/06/19, ,مهدي سليمي
رابطه اخلاق حرفه اي مديران آموزش و پرورش با وفاداري دبيران تربيت بدني استان كربلا,كارشناسي ارشد,1401/06/16, ,مهدي سليمي
تاثير يك دوره كوتاه مدت تمرين EMS بر شاخص هاي منتخب رشدي و مهاري عضلاني در افراد ميانسال جوان فعال,كارشناسي ارشد,1401/06/12, ,مهدي سليمي
نيمرخ آسيب هاي تكواندوكاران نخبه ايران,كارشناسي ارشد,1401/06/07, ,مهدي سليمي
بررسي چالش‌هاي برگزاري كلاس‌هاي عملي دانشجويان تربيت‌بدني كشور عراق در دوران شيوع ويروس كوويد 19,كارشناسي ارشد,1401/06/05, ,مهدي سليمي
ارائه شاخص هاي ارزيابي عملكرد بازيكنان حرفه اي فوتبال (مطالعه موردي: دروازه بان ها),كارشناسي ارشد,1401/05/12, ,مهدي سليمي
اثر بازخورد قياسي- اجتماعي مثبت بر تعادل ايستا و پوياي زنان سالمنداثر بازخورد قياسي- اجتماعي مثبت بر تعادل ايستا و پوياي زنان سالمنداثر بازخورد قياسي- اجتماعي مثبت بر تعادل ايستا و پوياي زنان سالمنداثر بازخورد قياسي- اجتماعي مثبت بر تعادل ايستا و پوياي زنان سالمند,كارشناسي ارشد,1401/04/06, ,مهدي سليمي
آينده نگاري راهبردي توسعه فعاليت هاي بدني اعضاي هيات علمي دانشگاه ها,دكتري,1401/03/28, ,مهدي سليمي
ارائه الگو كاهش مصرف انرژي در استخرهاي شناي سرپوشيده,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,مهدي سليمي
ارتباط بين سبك هاي رهبري مربيان با موفقيت ورزشكاران استان بغداد,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,مهدي سليمي
اثر خودگفتاري بر اجراي مهارت‌هاي ورزشي: فراتحليل,كارشناسي ارشد,1400/11/27, ,مهدي سليمي
مرور نظام‌مند و فراتحليل آثار تكاليف دوگانه شناختي بر عملكرد راه رفتن و چالاكي دست‌ها در بيماران مبتلا به پاركينسون,كارشناسي ارشد,1400/11/18, ,مهدي سليمي
طراحي مدل توسعه فعاليت بدني دركاركنان دانشگاهاي ‌علوم پزشكي,كارشناسي ارشد,1400/11/13, ,مهدي سليمي
رتبه بندي روش هاي تامين مالي جمعي باشگاه هاي فوتبال حرفه اي,كارشناسي ارشد,1400/11/05, ,مهدي سليمي
الگوي پارادايمي كاهش مسئوليت مدني باشگاه هاي بزرگ ورزشي (مطالعه موردي، باشگاه ذوب آهن اصفهان),كارشناسي ارشد,1400/10/07, ,مهدي سليمي
توانمندسازي اداري و ارتباط آن با وفاداري سازماني در مدارس تخصصي ويژه پرورش استعدادهاي درخشان ورزشي در منطقه جنوب.,كارشناسي ارشد,1400/09/06, ,مهدي سليمي
تاثير فناوري اطلاعات بر رشد حرفه اي مربيان فوتبال استان ذي قار(عراق),كارشناسي ارشد,1400/08/19, ,مهدي سليمي
ارائه مدل معادلات ساختاري ارتباط رهبري تحولي و اشتياق شغلي با ميانجيگري رفتار شهروندي سازماني معلمان تربيت بدني استان ديالي عراق,كارشناسي ارشد,1400/08/12, ,مهدي سليمي
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر در ارتقاي گردشگري ورزشي در استان بغداد عراق,كارشناسي ارشد,1400/08/05, ,مهدي سليمي
تحليل ارتباط توانمندي با سرمايه فكري و تاثير آنها بر عملكرد معلمان تربيت بدني استان ميسان عراق,كارشناسي ارشد,1400/08/05, ,مهدي سليمي
آزمون مدل مفهومي ارتباط بين هوش و مهارت هاي بازاريابي با استراتژي هاي نوآورانه بازاريابي در مديران باشگاه هاي فوتسال كشور عراق,كارشناسي ارشد,1400/08/04, ,مهدي سليمي
طراحي سيستم شناسايي حركت بر پايه شتاب سنجي جهت اندازه¬گيري فعاليت¬هاي بدني و انرژي مصرفي.,كارشناسي ارشد,1400/07/21, ,مهدي سليمي
طراحي الگوي مديريت استعداد در وزارت ورزش و جوانان با رويكرد پويايي سيستم,دكتري,1400/07/20, ,مهدي سليمي
ارتباط موانع مشاركت و BMIدانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان در فعاليت هاي بدني در زمان كرونا,كارشناسي ارشد,1400/07/10, ,مهدي سليمي
تحليل شاخص هاي توسعه فرهنگ ورزش همگاني در جامعه كارگري,كارشناسي ارشد,1400/07/03, ,مهدي سليمي
تاثير هدف گزيني فردي و گروهي بر اكتساب و يادداري يك مهارت ادراكي حركتي در دختران جوان,كارشناسي ارشد,1400/07/03, ,مهدي سليمي
ارائه مدل خود كار آمدي مربيان حرفه اي فوتبال,كارشناسي ارشد,1400/06/31, ,مهدي سليمي
بررسي موانع توسعه ورزش هاي قهرماني در استان بابل عراق,كارشناسي ارشد,1400/06/24, ,مهدي سليمي
تاثير تكنيك ابزاركمك كننده به تحرك پذيري بافت نرم بر درد، قدرت، شدت ناتواني و دامنه حركتي بيماران مبتال به آرنج تنيس بازان,كارشناسي ارشد,1400/06/21, ,مهدي سليمي
تمرينات اصلاحي سندرم متقاطع فوقاني: موضع گرايي در مقابل كل گرايي,دكتري,1400/05/13, ,مهدي سليمي
ارائه الگوي كيفي داده بنياد توسعه اكوسيستم كارآفريني ورزشي براساس مدل آيزنبرگ,كارشناسي ارشد,1399/12/27, ,مهدي سليمي
تخمين قيمت بازيكنان حرفه اي فوتبال ايران,دكتري,1399/12/02, ,مهدي سليمي
ارائه ي مدل توانمندسازي معلمان تربيت بدني,كارشناسي ارشد,1399/09/26, ,مهدي سليمي
اثر مديريت دانش بر چابكي و كارآفريني سازماني كاركنان اداره ورزش وجوانان استان اصفهان با توجه به ميانجي تفكر راهبردي,كارشناسي ارشد,1399/07/29, ,مهدي سليمي
بررسي موانع و راهكارهاي توسعه ورزش قهرماني در استان كهگيلويه و بويراحمد,كارشناسي ارشد,1398/10/28, ,مهدي سليمي
بررسي ارتباط بين شايسته سالاري با اعتماد سازماني در ميان كاركنان ادارات تربيت بدني دانشگاه هاي شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1398/10/25, ,مهدي سليمي
بررسي اثر انگيزش پيشرفت بر روحيه كارآفريني دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته علوم ورزشي با توجه به نقش ميانجي خلاقيت,كارشناسي ارشد,1398/06/26, ,مهدي سليمي
بررسي ميزان بهره وري كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان بر اساس مدل اچپو,كارشناسي ارشد,1397/12/18, ,مهدي سليمي
ارائه ي الگوي توسعه ي خودكارامدي پژوهشي دردانشجويان تحصيلات تكميلي تربيت بدني,كارشناسي ارشد,1397/12/08, ,مهدي سليمي
مقايسه برنامه هاي آموزش ضمن خدمت معلمين تربيت بدني با كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان بر اساس استاندارد ايزو 10015,كارشناسي ارشد,1396/07/01, ,مهدي سليمي
مقايسه اثربخشي عملكرد مربيان ايراني و خارجي از ديدگاه كارشناسان فوتبال و مدرسان AFC.,كارشناسي ارشد,, ,مهدي سليمي
رابطه بين جامعه پذيري سازماني و تعهد روانشناختي به تيم در ورزشكاران تيم هاي فوتبال اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,مهدي سليمي
بررسي موانع توسعه دو و ميداني در استان چهارمحال و بختياري از ديدگاه مربيان و ورزشكاران,كارشناسي ارشد,, ,مهدي سليمي
بررسي موانع ارزيابي عملكرد هيئت هاي ورزشي استان اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,مهدي سليمي
تعيين رابطه خودكارآمدي و هوش هيجاني با عملكرد شغلي داوران واليبال,كارشناسي ارشد,, ,مهدي سليمي
بررسي ميزان دانش مربيان ليگ برتر تكواندو كشور از وظايف قانوني خود در قبال ورزشكاران تحت كنترل و اجراي رفتارهاي مرتبط با آن,كارشناسي ارشد,, ,مهدي سليمي
ارتباط بين تصوير سازماني ادراك شده با رضايت شغلي و تعهدسازمانيكاركنان سازمان ورزش شهرداري اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,مهدي سليمي
اثر خستگي بر هماهنگي اندام تحتاني در عملكرد شوت روي پاي فوتبال,كارشناسي ارشد,, ,مهدي سليمي
اثر تمرين شبيهسازي بازي فوتبال بر رابطهي بين بيومكانيك پاي تكيه گاه و عملكرد شوت,كارشناسي ارشد,, ,مهدي سليمي
مدلسازي جامعه پذيري شهروندان عراقي از طريق ورزش همگاني,دكتري,, ,مهدي سليمي
ارائه الگوي خصوصي سازي باشگاه هاي ورزشي عراق,دكتري,, ,مهدي سليمي
تدوين مدل رقابت‌پذيري پايدار در باشگاه‌هاي ليگ برتري فوتبال ايران,دكتري,, ,مهدي سليمي
الگوي آينده نگاري راهبردي توسعه ليگ برتر فوتبال عراق,دكتري,, ,مهدي سليمي
تصاوير و هويت هاي آينده فوتبال حرفه اي عراق,دكتري,, ,مهدي سليمي
جستجو:
|
سيستم هاي اطلاعات مديريت در سازمان هاي ورزشي,جهاد دانشگاهي، واحد اصفهان,1397,مهدي سليمي, محسن طيبي
مديريت اماكن و تجهيزات ورزشي,دانشگاه اصفهان,1396,مهدي سليمي, محمد سلطان حسيني
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
پژوهشگر برگزيده دانشكده علوم ورزشي سال 1397,,,1397 ( 2018 )
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
574 امتحان جامع
581 سيستم اطلاعاتي و تكنولوژي در ورزش IT 1401/10/24 شنبه 10:00-12:00
581 سيستم اطلاعاتي و تكنولوژي در ورزش IT 1401/10/24 شنبه 10:00-12:00
838 مديريت اماكن و رويدادهاي ورزشي 1401/10/19 دوشنبه 10:00-12:00
838 مديريت اماكن و رويدادهاي ورزشي 1401/10/19 دوشنبه 10:00-12:00
001 مديريت پيشرفته در ورزش 1401/10/24 شنبه 08:00-10:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal