۱۴۰۱ دوشنبه ۶ تير
مهدی کارگر فرد
دانشکده : علوم ورزشی
گروه آموزشی : فیزیولوژی ورزشی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,فیزیولوژی ورزش,دانشگاه تربیت مدرس تهران,ایران,1374-1379
فوق لیسانس,فیزیولوژی ورزش,دانشگاه تربیت مدرس تهران,ایران,1369-1372
لیسانس,تربیت بدنی,دانشگاه تربیت معلم تهران,ایران,1365-1369
دیپلم,اقتصاد,شهید مطهری,ایران,1360-1364
جستجو:
|
CYCLING WITH/WITHOUT FUNCTIONAL ELECTRICAL STIMULATION IMPROVES LOWER LIMBS DISABILITY IN PATIENTS POST-STROKE: A SYSTEMATIC REVIEW WITH META-ANALYSIS,12th International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM) World Congress Paris, France | July 8-12, 2018,بین المللی,پوستر,1397,شریعت,نخستین انصاری,cleland,غیور,معماری,کردی,مهدی کارگر فرد,پور محمد پور,نقدی | Detail
Aquatic exercise training increases serum brain-derived neurotrophic factor in patients with multiple sclerosis: A randomized controlled study,12th International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM) World Congress Paris, France | July 8-12, 2018,بین المللی,پوستر,1397,مهدی کارگر فرد,اردلان شریعت | Detail
The Effect of 8 Weeks of Water -Based Exercise on the Lower Limb Muscles Strength in Patients with Parkinson,10th International Sports Science Conference 2014,بین المللی,سخنرانی,1393,مهدی کارگر فرد,Azizi,S,Azizi,R,Shariat,A | جزئیات
SALIVARY CORTISOL SECRETION DURING THE DAY IN MALE POWER LIFTERS,AUCPESS2013,بین المللی,سخنرانی,1392,اردلان شریعت,مهدی کارگر فرد,حسن صادقی | Detail
The effects of 12‐weeks aerobic exercise training on cardiorespiratory fitness, anxiety, depression and agression in school age children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder,2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress,بین المللی,سخنرانی,1391,مهدی کارگر فرد | Detail
The effect of aerobic group activities on increasing social development and skills of the school age children with Hyperactivity Disorder,2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress,بین المللی,پوستر,1391,مهدی کارگر فرد | Detail
The effect of aerobic exercise and massage therapy on beta endorphin levels in women addicted central prison of Isfahan,نخستین کنگره بین المللی سلامت زنان,بین المللی,پوستر,1391,مهدی کارگر فرد | Detail
The effect of 8-week aerobic exercise on serotonin levels in women addicted central prison of Isfahan,ششمین کنگره سالیانه پایه های زیستی اعتیاد,هفته پژوهش,پوستر,1391,عفت السادات وفامند,مهدی کارگر فرد,محمد مرندی | جزئیات
The effect of 8-week aerobic exercise on dopamine levels in women addicted central prison of Isfahan,ششمین کنگره سالیانه پایه های زیستی اعتیاد,بین المللی,سخنرانی,1391,عفت السادات وفامند,مهدی کارگر فرد | جزئیات
اثر سه شیوه تمرین هوازی ، هوازی - ماساژ و ماساژ ورزشی بر روی آمادگی قلبی تنفسی زنان زندانی معتاد به مواد مخدر,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,عفت السادات وفامند,مهدی کارگر فرد,سید محمد مرندی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,نسیم بهزاد نژاد | جزئیات
اثر سه شیوه تمرین هوازی ، هوازی -ماساژ و ماساژ درمانی بر روی اظطراب و افسردگی زنان زندانی معتاد به مواد مخدر,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,عفت السادات وفامند,مهدی کارگر فرد,سید محمد مرندی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,نسیم بهزاد نژاد | جزئیات
Effect of 8 weeks of aquatic exercise training on balance in patients with Parkinson's,اولین کنفرانس بین المللی سلامت زنان در ایران,بین المللی,پوستر,1391,مهدی کارگر فرد,احمد چیت ساز,سمیه عزیزی | جزئیات
Effect of water-based exercise program on quality of life in women 65 years and over,اولین کنفرانس بین المللی سلامت زنان در ایران,بین المللی,پوستر,1391,مهدی کارگر فرد,محمد رضا فیاضی,شکوفه اعلائی | جزئیات
ارتباط بین ترکیب بدنی با عملکرد ریوی در بیماران MS,اولین همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه آزاد نجف آباد,ملی,پوستر,1391,مریم خدایی,مهدی کارگر فرد,سید محمد مرندی | جزئیات
The effects of 12-weeks group aerobic exercise training on cardiorespiratory fitness, anxiety, depression and aggression in school age children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder,2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress,بین المللی,سخنرانی,1391,مهدی کارگر فرد,صالح افراسیابی | جزئیات
The effect of aerobic group activities on increasing social development and skills of the school age children with Hyperactivity Disorder,2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress,بین المللی,پوستر,1391,مهدی کارگر فرد,صالح افراسیابی | جزئیات
اثربخشی فعالیت های هوازی در کاهش پرخاشگری و اضطراب دانش آموزان بیش فعال مقطع ابتدایی,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,صالح افراسیابی,مهدی کارگر فرد,سید محمد مرندی,عبدالحمید شمسی,رضا امانی | جزئیات
تأثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر میزان عزت نفس و مشکلات اجتماعی کودکان مبتلا به نقص توجه- بیش فعالی,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,مهدی کارگر فرد,صالح افراسیابی | جزئیات
Does eccentric exercise result in equal reductions in eccentric and concentric strength,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,سخنرانی,1391,مهدی کارگر فرد,تونی شیلد | جزئیات
مقایسه ی وضعیت جاری توانبخشی قلبی در ایران و استرالیا: مطالعه موردی: اصفهان و کوئینزلند,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,مهدی کارگر فرد | جزئیات
Investigatiation of eating disorders and menstrual irregularities in female athletes,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,منصوره کریمی,مهدی کارگر فرد | جزئیات
بررسی عملکرد ریوی در دانش آموزان چاق، دارای اضافه وزن و با وزن طبیعی,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,عفت مهرابی,محمد حسین باقری,مریم خدایی,مهدی کارگر فرد,حسین مجتهدی | جزئیات
تاثیر دو نوع نوشیدنی انرژی زا بر عملکرد استقامتی رزمی کاران نخبه,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,الهام دهقانی,مهدی کارگر فرد,عباسعلی گائینی | جزئیات
مقایسه ی میزان بروز رفتار های اختلال تغذیه ای وبی نظمی قاعدگی در میان زنان ورزشکار رشته های تیمی و انفرادی,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,منصوره کریمی,مهدی کارگر فرد | جزئیات
ارتباط بین ترکیب بدنی با عملکرد ریوی در بیمارانMS,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,مریم خدایی,سید محمد مرندی,مهدی کارگر فرد | جزئیات
مقایسه تعادل پویای دانش آموزان مبتلا به بیش فعالی و دانش آموزان عادی,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,مرتضی صادقی,صالح افراسیابی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,مهدی کارگر فرد | جزئیات
مقایسه یک جلسه تمرین حاد بر سطوح بتا - اندروفین سرم در شناگران و دوندگان سرعت مرد,هشتمین همایش بین المللی پزشکی ورزشی,بین المللی,پوستر,1391,مهناز سینایی,مهدی کارگر فرد,اردشیر طالبی,غلامرضا شریفی | جزئیات
The effects of 12 weeks Aerobic exercise training on cardiorespiratory fitness,Anxiety,Depression and Agression in school age children with attention deficit Hyperactivity disorder,2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress,بین المللی,سخنرانی,1391,مهدی کارگر فرد,سید محمد مرندی,Salehafrasyabi M.A | Detail
تأثیر یک جلسه تمرین حاد شنا بر تغییرات سطوح بتا-اندروفین و کورتیزول سرم شناگران سرعت مرد,بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژ‌ی ایران,ملی,سخنرانی,1390,مهناز سینایی,مهدی کارگر فرد,غلامرضا شریفی,اردشیر طالبی | جزئیات
اثر ماساژ پس از تمرین روی کوفتگی عضلانی تأخیری، ریکاوری ادراک شده و عملکرد بدنی در مردان ورزشکار بدنساز ,ششمین همایش ملی دانشجویان,هفته پژوهش,پوستر,1390,محسن تیموری,مهدی کارگر فرد,غلامرضا شریفی | جزئیات
تأثیر 8 هفته ورزش در آب بر فاکتورهای فیزیولوژیکی منتخب و قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم,ششمین همایش ملی دانشجویان,ملی,پوستر,1390,ناصر رحیمی,محمد مرندی,مهدی کارگر فرد | جزئیات
The effect of exercise rehabilitation on blood pressure of patients after myocardial infraction ,نخستین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره آموزش بهداشت و ارتقای سلامت,بین المللی,سخنرانی,1390,مهدی دهقانی,مهدی کارگر فرد | جزئیات
مقایسه دانش دانشجویان دختر رشته های تیمی در مورد شناخت و مدیریت آسیب های ورزشی,ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی وعلوم ورزشی,ملی,پوستر,1390,حسین طاهری,رضا مهدوی نژاد,منیر متمدی,زینب امیدعلی,مهدی کارگر فرد | جزئیات
CHANGES IN SELECTED PHYSICAL AND FUNCTIONAL INDEXES AND FATIGUE IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS AFTER 8 WEEKS OF AQUATIC EXERCISE TRAINING,International Congress of Physical Education and Sport 18,بین المللی,سخنرانی,1389,محرابی,مهدی کارگر فرد,فهیمه اسفرجانی,اعتماد فر,مغزی | Detail
ANTHROPOMETRIC, BODY COMPOSITION AND SOMATOTYPE DIFFERENCES OF IRAN ELITE JUDO, KARATE AND TAEKVONDO ATHLETES,18International Congress of Physical Education and Sport,بین المللی,سخنرانی,1389,مهدی کارگر فرد,شریعتی,مجتبی المیری | Detail
QUALITY OF LIFE CHANGES FOLLOWING AQUATIC EXERCISE TRAINING IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS,International Congress of Physical Education and Sport,بین المللی,سخنرانی,1389,مهدی کارگر فرد,فهیمه اسفرجانی,اعتماد فر ,محرابی | Detail
THE COMPARISON BETWEEN FOUR WEIGH TRAINING PROTOCOLS (COMBINED HIGH AND LOW INTENSITY) ON LEVEL OF HGH SECRETION IN BEGINNER MALE ATHLETES,International Congress of Physical Education and Sport,بین المللی,سخنرانی,1389,احسان امیری,مهدی کارگر فرد,مرادیان,المیری | Detail
Effects of Exercise on brain gene expersion,چهارمین همایش انجمن علمی نوروژنتیک ایران,ملی,سخنرانی,1389,ابوالقاسم اسماعیلی,مهدی کارگر فرد | Detail
The effect of a period aquatic exercise therapy on muscle strength and joint’s range of motion in hemophilia patients,22nd International Congress on Pediatrics,بین المللی,سخنرانی,1389,Dehghani M,مهدی کارگر فرد | Detail
تأثیر 12 هفته ورزش تای چی بر فشار خون و میزان افسردگی زنان سالمند مقیم در خانه ی سالمندان,همایش ملی ارتقاء سلامت زنان و دختران,ملی,پوستر,1389,فرزانه رضایت,محمد مرندی,مهدی کارگر فرد | جزئیات
تاثیر یک دوره ورزش درمانی در آب بر غلظت آهن، فریتین،TIBC و کیفیت زندگی بیماران تالاسمی ما‍ژوراصفهان,سمینار دانشجویی بیماری های مزمن با تاکید بر آموزش به بیمار,ملی,سخنرانی,1389,مهدی دهقانی,مهدی کارگر فرد,معصومه دهقانی | جزئیات
ورزش منظم و سلامت روانی دانشجویان,پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان,ملی,پوستر,1389,مهدی دهقانی,مهدی کارگر فرد | جزئیات
تاثیر یک برنامه تمرینی با شدت متوسط بر توان راه رفتن و قدرت عضلانی زنان یائسه ی شهر اصفهان,هفتمین کنگره ملی سلامت خانواده,ملی,سخنرانی,1389,مهدی دهقانی,مهدی کارگر فرد,معصومه دهقانی,شکوفه اعلایی | جزئیات
تاثیر ورزش بر سلامتی مرتبط با کیفیت زندگی و عزت نفس در کودکان چاق,دومین همایش ملی توسعه ورزش شهروندی,ملی,پوستر,1389,مهدی دهقانی,مهدی کارگر فرد | جزئیات
تاثیر یک برنامه تمرینی با شدت متوسط بر کیفیت زندگی زنان یائسه شهر اصفهان در دو محیط ورزشی متفاوت,اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت,ملی,پوستر,1389,مهدی دهقانی,مهدی کارگر فرد,راضیه کریمیان | جزئیات
Comparison between effects of endurance and concurrent training in combination with soccer drills on VO2max in youth players,-17th International congress of physical education & sport (17th ICPES).o,بین المللی,سخنرانی,1388,علیرضا ربانی,مهدی کارگر فرد,سید محمد مرندی | جزئیات
تاثیر 12 هفته ورزش تای چی بر فشار خون و میزان افسردگی زنان سالمند مقیم در خانهی سالمندان,همایش ملی ارتقاء سطح سلامت زنان و دختران,ملی,سخنرانی,1388,رضایت,سید محمد مرندی,مهدی کارگر فرد | جزئیات
معناداری زندگی و سلامت روانی در نوجوانان و جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار,اولین همایش ملی معناداری زندگی,ملی,پوستر,1388,فاطمه بساطی,شکوفه اعلائی ,مهدی کارگر فرد | جزئیات
رابطه ی بین معناداری زندگی و وضعیت استعمال دخانیات در دانشجویان ورزشکار دانشگاه اصفهان,اولین همایش ملی معناداری زندگی,ملی,پوستر,1388,مهدی دهقانی,مهدی کارگر فرد,مجید غیاث | جزئیات
تعیین رابطه بین آمادگی قلبی تنفسی و عوامل خطر زای منتخب بیماری های قلبی عروقی اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان ,دومین کنگره قلب و ورزش,ملی,سخنرانی,1387,مهدی کارگر فرد | جزئیات
تغییرات پروفایل چربی بیماران پس از سکته قلبی در طول سه دوره بازتوانی ورزشی ,قلب و ورزش,ملی,سخنرانی,1387,مهدی کارگر فرد | جزئیات
A comparison of prevalence symptoms of premenstrual syndrome (PMS) in athletes and non-athletes female students,11th Asian Fedration of Sports Medicine Congress,بین المللی,سخنرانی,1387,افشین مقدسی,مریم عباسی,مهدی کارگرفرد,مهدی کارگر فرد | جزئیات
تغییرات نیمرخ چربی بیماران مبتلا به سکته قلبی در طول سه دوره بازتوانی ورزشی,هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی,بین المللی,سخنرانی,1386,مهدی کارگر فرد | جزئیات
عوامل خطرزای مرتبط با مصرف مواد نیروزا در مردان ورزشکار ایرانی,اولین همایش بین المللی علمی-ورزشی دانشگاه های جهان اسلام، ایران، تهران,بین المللی,سخنرانی,1386,علی کاشی,مهدی کارگر فرد | جزئیات
استفاده از تکرار وزنه های سبک برای برآورد یک تکرار پیشینه در حرکت پرس سینه ,پنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی,بین المللی,سخنرانی,1384,مهدی کارگر فرد | جزئیات
شیوع مواد نیرو زا و آگاهی ورزشکاران رشته بدنسازی از عوارض جانبی مصرف آنها ,پنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی,بین المللی,سخنرانی,1384,مهدی کارگر فرد | جزئیات
پیکر سنجی و آمادگی عمومی بدنی بازیکنان تیم های ملی هندبال بزرگسالان و جوانان ,پنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی,بین المللی,سخنرانی,1384,علی شاهین,مهدی کارگر فرد | جزئیات
دلایل فوتبالیست های لیگ برتر برای عدم شرکت در فعالیت های مرتبط با پیشگیری از آسیب,دومین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی,ملی,سخنرانی,1383,مهدی مقامی,مهدی کارگر فرد,وحید ذوالاکتاف | جزئیات
جستجو:
|
پایش وضعیت تمرینی با استفاده از معیارهای ضربان قلب و شاخص های بیوشیمیایی بزاقی در بازیکنان حرفه ای فوتبال,دکتری,1397,مهدی کارگر فرد
تاثیر تمرین هوازی بر miRNA-130a، بیان گیرنده GPIIb و عملکرد پلاکتی در بیماران با دیابت نوع دو,دکتری,1397,مهدی کارگر فرد,محمود نادری
تأثیر تمرین اسنتریک در مقایسه با کانسنتریک بر روی تردمیل بر بیان ژن های PGC-1α ، FNDC5 و ظرفیت آنتی اکسیدانی عضلانی در رت های چاق,دکتری,1397,مهدی کارگر فرد,محمد حسین نصر اصفهانی,کامران قائدی
اثر تمرین هوازی بر روی کموکاین های CCL2 و CCL5 سرمی و بیان پروتئین گیرنده های CCR2 و CCR5 در سلول های تومور موش های ماده مبتلا به سرطان سینه در فاز های پیشگیری,دکتری,1397,مهدی کارگر فرد,فهیمه اسفرجانی
اثر حاد و مزمن تمرین اسنتریک در مقایسه با کانسنتریک بر بیان ژن هایPGC1alpha, Fndc5 عضلانی و UCP1 بافت چربی در موش های BALB/C,دکتری,1397,مهدی کارگر فرد,محمد حسین نصر اصفهانی,کامران قائدی
اثر ترکیب تمرین هوازی و رژیم غذایی (کم کالری و کم کربوهیدرات) بر آدیپوکاینهای مؤثر بر مقاومت به انسولین و بیان ژن انتقال دهنده گلوکز در موشهای دیابتی نوع 2,دکتری,1396,مهدی کارگر فرد,عفت بمبئی چی,حسنعلی عابدی
مقایسه اثر چهار هفته ماساژ درمانی و تمرین هوازی بر فشار خون و بتا اندروفین زنان مبتلا به پرفشار خونی,کارشناسی ارشد,1396,مهدی کارگر فرد,عفت بمبئی چی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
اثرات تمرینات پلایومتریک حاد و مزمن بربرخی از فاکتورهای دستگاه دفع ادرار در نوجوانان والیبالیست پسر,کارشناسی ارشد,1394,عفت بمبئی چی,مهدی کارگر فرد
تاثیر 8 هفته فعالیت هوازی منظم به همراه مکمل سازی با ویتامین D برسیستم ایمنی مردان میانسال,کارشناسی ارشد,1394,عفت بمبئی چی,مهدی کارگر فرد
تاثیر 8 هفته تمرینات پایه ژیمناستیک بر ایمنوگلوبین A ، کورتیزول و آلفا آمیلاز بزاقی پسران 9 تا 12 سال,کارشناسی ارشد,1394,عفت بمبئی چی,مهدی کارگر فرد
اثر مداخله رژیم‌های غذایی و تمرین ورزشی بر مارکرهای التهابی و ضدالتهابی مشتق از بافت آدیپوز در بیماران دیابت نوع 2 چاق,دکتری,1394,مهدی کارگر فرد,سید محمد مرندی
اثر بخشی یک دوره ورزش تناوبی بر هورمون های اشتهایی و شاخص های التهابی بیماران دیابتی نوع 2 ,دکتری,1394,سید محمد مرندی,مهدی کارگر فرد
اثر متقابل 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی و مصرف مولتی ویتامین - مینرال بر برخی شاخص های فیزیولوژی و ایمونولوژیکی افراد فعال در مواجهه با هوای آلوده ی شهری,دکتری,1394,مهدی کارگر فرد,عفت بمبئی چی
اثر بازتوانی قلبی مبتنی بر تمرین هوازی بر تغییرات هموسیستئین، اینترلوکین 6 و اینترلوکین 10 سرم زنان بیمار مبتلا به سکته قلبی ,کارشناسی ارشد,1394,مهدی کارگر فرد,معصومه صادقی
اثرات هشت هفته تمرین هوازی و ترکیبی (هوازی و مقاومتی) بر نیمرخ لیپیدی و پروتئن واکنش دهنده C بر افراد ترک کرده اعتیاد به تریاک,کارشناسی ارشد,1393,عفت بمبئی چی,مهدی کارگر فرد
تاثیر 8 هفته برنامه گرم کردن فیفا + 11 بر روی 6-IL پلاسما و قدرت ایزومتریک عضلات چهارسر و همسترینگ در فوتبالیست‌های جوان,کارشناسی ارشد,1393,عفت بمبئی چی,مهدی کارگر فرد
بررسی اثر بخشی آموزش گروهی سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت بر سرزندگی، لذت و سازگاری اجتماعی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1393,مریم اسماعیلی,سیده راضیه طبائیان,مهدی کارگر فرد
تاثیر یک دوره ماساژ درمانی ویژه صورت بر علائم بالینی و کیفیت زندگی ورزشکاران مبتلا به سینوزیت مزمن,کارشناسی ارشد,1393,رضا مهدوی نژاد,مهدی کارگر فرد
اثر 8 هفته تمرین هوازی بر عملکرد اتونومیک بیماران مبتلا به سکته ی قلبی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان ,کارشناسی ارشد,1392,مهدی کارگر فرد,معصومه صادقی
اثردریافت مکمل کرستین برشاخص های زیستی فیزیولوژیکی، التهابی، استرس اکسیداتیوو عملکردبدنی افراد فعال پس از یک جلسه تمرین ورزشی حاد,کارشناسی ارشد,1392,مهدی کارگر فرد,غیاثوند
اثر یک جلسه تمرین فزاینده در هوای پاک و آلوده بر فاکتورهای فیزیولوژیکی و خونی ورزشکاران تمرین کرده و بی تمرین,کارشناسی ارشد,1392,مهدی کارگر فرد,رویا کلیشادی
تاثیر 8 هفته دوچرخه سواری بر پروتئین واکنش گر C ، نیم رخ لیپیدی و برخی شاخص های آنتروپومتریکی در دختران چاق,کارشناسی ارشد,1392,عفت بمبئی چی,مهدی کارگر فرد
تاثیر ترکیبی تمرین هوازی و مصرف بتا گلوکان جو بر نیم رخ لیپیدی و قند خون زنان مبتلا به دیابت نوع 2,کارشناسی ارشد,1392,فهیمه اسفرجانی,مهدی کارگر فرد
اثر روزه داری در ماه رمضان بر حداکثر اکسیژن مصرفی، گلوکز خون و چربی های خون مردان ورزشکار و غیر ورزشکار ,کارشناسی ارشد,1391,مهدی کارگر فرد
تأثیر یک دوره برنامه فعالیت هوازی بر ترکیب بدنی، حداکثر اکسیژن مصرفی و سطوح کاتکولامین های کودکان بیش فعال مقطع ابتدایی,کارشناسی ارشد,1391,مهدی کارگر فرد,سید محمد مرندی
مطالعه تأثیر سه شیوه ی تمرین (هوازی، ماساژ و ترکییبی) بر سطوح دوپامین، سروتونین و حداکثر اکسیژن مصرفی در زنان معتاد زندان مرکزی اصفهان ,کارشناسی ارشد,1391,مهدی کارگر فرد,محمد مرندی
تأثیر 8 هفته تمرین هوازی تناوبی بر میزان ترشح ایمونوگلوبولین A سرم مردان چاق و طبیعی,کارشناسی ارشد,1391,حسین مجتهدی,مهدی کارگر فرد
تاثیریک برنامه ی ورزش در آب بر تعادل ایستا و پویا قدرت عضلانی و کیفیت زندگی زنان سالمند,کارشناسی ارشد,1391,مهدی کارگر فرد
تعیین اثر بخشی دو مداخله ی آموزش تغذیه ی ورزشی بر تغییر رفتارهای خاص مربوط به عملکرد ورزشی بازیکنان زن بسکتبال,کارشناسی ارشد,1391,مهدی کارگر فرد
ریتم شبانه روزی تستوسترون بزاقی پس از تمرین مقاومتی سنگین در مردان بدنساز,کارشناسی ارشد,1391,مهدی کارگر فرد,وازگن میناسیان,عفت بمبئی چی
اثر 8 هفته تمرین تداومی و 4 هفته بی تمرینی بر ترشح هورمون رشد در کودکان 10-12 ساله,کارشناسی ارشد,1391,عفت بمبئی چی,مهدی کارگر فرد
تاثیر مصرف یک دوره شش هفته ای کراتین مونوهیدرات همراه با تمرینات قدرتی انفجاری بر ترکیب بدن، قدرت و توان انفجاری والیبالیست های نوجوان شهرستان اراک ,کارشناسی ارشد,1391,عفت بمبئی چی,مهدی کارگر فرد
تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی فزاینده در اب بر نیمرخ لیپیدی و قدرت ایزومتریک زنان یایسه,کارشناسی ارشد,1391,فهیمه اسفرجانی,مهدی کارگر فرد
تفاوت های نیم رخ پیکرسنجی، ترکیب بدنی و نوع پیکری ورزشکاران نخبه‌ی بسکتبال، والیبال و هندبال ,کارشناسی ارشد,1388,مهدی کارگر فرد,محمد مرندی
ارتباط بین شاخص توده ی بدن و عوامل خطرزای قلبی عروقی در دانشجویان پسر دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,فهیمه اسفرجانی,مهدی کارگر فرد
تاثیر یک دوره ورزش تای چی بر برخی عوامل فیزیولوژیک سالمندان مقیم در خانه سالمندان,کارشناسی ارشد,1388,سید محمد مرندی,مهدی کارگر فرد
مقایسه تاثیر کمبود خواب جزئی بر توان بی هوازی و اضطراب ورزشکاران دختر و پسر,کارشناسی ارشد,1388,مهدی کارگر فرد,سید محمد مرندی
تفاوت های پیکر سنجی،ترکیب بدنی و ریخت شناسی بازیکنان مرد نخبه رشته های والیبال،بسکتبال،هندبال لیگ برتر ایران ,کارشناسی ارشد,1388,مهدی کارگر فرد,سید محمد مرندی
تاثیر یک جلسه فعالیت بدنی حاد در هوای آلوده ی شهری بر عملکرد قلبی تنفسی افراد فعال,کارشناسی ارشد,1388,مهدی کارگر فرد,سید محمد مرندی
تاثیر هشت هفته تمرین فزاینده هوازی بر برخی از پاسخ های متابولیکی آسیب دیدگان نخاعی,کارشناسی ارشد,1388,سید محمد مرندی,مهدی کارگر فرد,غلامرضا پسته ای
تاثیر یک دوره تمرین منتخب هوازی بر روی برخی عوامل فیزیولوژیکی و هماتولوژی معتادان به هروئین,کارشناسی ارشد,1388,سید محمد مرندی,وازگن میناسیان,مهدی کارگر فرد
تحلیل فضایی و مکان یابی مجموعه ها و مراکز ورزشی شهر اصفهان با استفاده از GIS,کارشناسی ارشد,1388,علی زنگی آبادی,مهدی کارگر فرد
تأثیر یک دوره برنامه باز توانی بر عملکرد سیستولی، دیاستولی، توده ی بطن چپ و ظرفیت عملکردی در بیماران مبتلا به سکته قلبی,کارشناسی ارشد,1388,مهدی کارگر فرد,معصومه صادقی
تأثیر یک دوره ورزش درمانی در آب بر قدرت عضلانی، دامنه ی حرکتی مفاصل و کیفیت زندگی در بیماران هموفیلی,کارشناسی ارشد,1388,مهدی کارگر فرد,مجید غیاث
تغییرات کیفیت زندگی وبرخی شاخص های عملکردی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس درطول مدت دوره ی ورزش در آب,کارشناسی ارشد,1388,مهدی کارگر فرد,فهیمه اسفرجانی,مسعود اعتمادی فر
تفاوت های پیکر سنجی، ترکیب بدنی و ریخت شناسی با زیکنان مرد نخبه رشته های والیبال ، بسکتبال، هندبال لیگ برتر ایران,کارشناسی ارشد,1388,مهدی کارگر فرد,سید محمد مرندی
مقایسه دانش دانشجویان دختر رشته های تیمی در مورد شناخت و مدیریت آسیب های ورزشی,کارشناسی ارشد,1388,رضا مهدوی نژاد,مهدی کارگر فرد
ارتباط بین غلظت های تستوسترون و کورتیزول بزاقی با عوامل روانی بیش تمرینی در بازیکنان نخبة فوتبال,کارشناسی ارشد,1387,مهدی کارگر فرد,سید محمد مرندی
تعیین رابطه بین آمادگی قلبی تنفسی و عوامل خطر زای منتخب بیماری های قلبی عروقی اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان ,کارشناسی ارشد,1387,مهدی کارگر فرد,مجید غیاث
مقایسة تأثیر دو شیوة تمرینی کوتاه مدت (در خشکی و آب) برکیفیت زندگی و برخی عوامل ,کارشناسی ارشد,1387,مهدی کارگر فرد,فهیمه اسفرجانی
مقایسه رفتارهای مربوط به اختلالات خوردن درمیان دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,مهدی کارگر فرد,کریم عسگری
مقایسه ی رفتارهای مربوط به اختلالات خوردن در میان دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,مهدی کارگر فرد,کریم عسگری مبارکه
ارتباط بین غلظت تستوسترون و کورتیزول بزاقی با نتایج حاصل از پرسشنامه ی روانی بیش تمرینی در بازیکنان نخبة فوتبال,کارشناسی ارشد,1387,مهدی کارگر فرد,سید محمد مرندی,محمد فرامرزی
تاثیر یک دوره ورزش درمانی درآب بر کیفیت زندگی،قدرت عضلانی و تعادل در بیماران مبتلا به پارکینسون,کارشناسی ارشد,1387,مهدی کارگر فرد,احمد چیت ساز
نورم یابی آزمون هشت گانه ورزشهای توپی با پا برای مقطع راهنمایی,کارشناسی ارشد,1386,وحید ذوالاکتاف,مهدی کارگر فرد
هنجار یابی آزمون هشت گانه ورزش های توپی با دست برای دانش آموزان مقطع راهنمایی,کارشناسی ارشد,1386,وحید ذوالاکتاف,مهدی کارگر فرد
ارزیابی آگاهی و عملکرد دانشجویان دختر نسبت به راه کارهای پیشگیری از آسیب در ورزش های تیمی و انفرادی,کارشناسی ارشد,1386,مهدی کارگر فرد,خلیل خیام باشی
تاثیر هشت هفته حرکات اصلاحی بر لوردوز کمری,کارشناسی ارشد,1386,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,مهدی کارگر فرد
شیوع عوارض سه گانه در کارکنان زن ورزشکار و غیر ورزشکار:اختلالات خوردن،آمنوریا، پوکی استخوان,کارشناسی ارشد,1386,مهدی کارگر فرد,محمد رضا سلامت
ارتباط بین وضعیت اقتصادی- اجتماعی با برخی خصوصیات آنتروپومتریک در دانش آموزان پسر 14- 11 ساله,کارشناسی ارشد,1385,حسین مجتهدی,وحید قاسمی,مهدی کارگر فرد
اثرات مصرف گلوکز خوراکی در آغاز تمرین طولانی مدت با شدت متوسط در زنان در مقایسه با مردان,کارشناسی ارشد,1385,مهدی کارگر فرد,وحید ذوالاکتاف
ارزیابی اولیه آگاهی و عملکرد ورزشکاران پسر رشته های تیمی نسبت به راهکارهای پیشگیری از آسیب,کارشناسی ارشد,1385,مهدی کارگر فرد,نادر رهنما
دانش تغذیه ای و عادات غذایی ورزشکاران رشته دو ومیدانی,کارشناسی ارشد,1385,مهدی کارگر فرد,مسعود نادریان
ارزیابی اولیه آگاهی و عملکرد ورزشکاران پسر رشته های تیمی نسبت به راهکارهای پیشگیری از آسیب,کارشناسی ارشد,1385,مهدی کارگر فرد,نادر رهنما
بررسی روایی هم عرض برخی از مدل های بدون تمرین جهت برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی,کارشناسی ارشد,1384,مهدی کارگر فرد,وحید ذوالاکتاف
شیوع مصرف مواد نیروزا و آگاهی ورزشکاران رشته ی بدنسازی از عوارض جانبی آنها,کارشناسی ارشد,1384,مهدی کارگر فرد,حسین مولوی
مقایسه ی برآورد Vo2max از طریق روش های آزمایشگاهی ،میدانی و بدون تمرین,کارشناسی ارشد,1384,مهدی کارگر فرد,وحید ذوالاکتاف
تهیه نورم مهارتی برای رشته ورزشی فوتبال در دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان شیراز,کارشناسی ارشد,1384,مهدی کارگر فرد,?
مهارت های روانی بازیکنان نخبه بسکتبال کشور,کارشناسی ارشد,1383,مهدی کارگر فرد,حمید رضا عریضی
ارتباط بین سن و شاخص توده بدن با برخی شاخص های آمادگی جسمانی در نیروهای نظامی,کارشناسی ارشد,1383,مهدی کارگر فرد,وحید ذوالاکتاف
تدوین مقیاس قد، وزن و نسبت های طولی و عرضی کودکان 11- 7 ساله میاندوآب,کارشناسی ارشد,1383,حسین مجتهدی,مهدی کارگر فرد
میزان شیوع ناهنجاری های ستون فقرات در دانش آموزان استثنائی (نابینا و ناشنوا),کارشناسی ارشد,1383,مهدی کارگر فرد,?
آگاهی و عملکرد فوتبالیست‌های حرفه‌ای نسبت به راهکارهای پیشگیری از آسیب,کارشناسی ارشد,1383,مهدی کارگر فرد,وحید ذوالاکتاف
مقایسه توان هوازی و بی هوازی بازیکنان نخبه فوتبال در پستهای مختلف,کارشناسی ارشد,1383,مهدی کارگر فرد,اسکندر رحیمی
روزآمد کردن برنامه درسی کارشناسی تربیت بدنی,کارشناسی ارشد,1382,مهدی کارگر فرد,وحید ذوالاکتاف
روزآمد کردن برنامه ی درسی دوره کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی,کارشناسی ارشد,1381,مهدی کارگر فرد,وحید ذوالاکتاف
آگاهی و عملکرد فوتبالیستهای حرفه ای نسبت به راهکارهای پیشگیری از آسیب,کارشناسی ارشد,1381,مهدی کارگر فرد,وحید ذوالاکتاف
میزان شیوع ناهنجاریهای ستون فقرات در دانش آموزان نابینا و ناشنوا,کارشناسی ارشد,1381,حسین محتهدی,مهدی کارگر فرد
تدوین مقیاس قد، وزن و نسبت های طولی و عرضی کودکان 11-7ساله میاندوآب,کارشناسی ارشد,1381,حسین مجتهدی,مهدی کارگر فرد
اثر 8 هفته تمرین تداومی و 4 هفته بی تمرینی بر ترشح هورمون رشد دانش آموزان,کارشناسی ارشد,1381,عفت بمبئی چی,مهدی کارگر فرد
نوع پیکری هندبالیستهای نخبه و تعیین ارتباط جزء مزومورفی با قدرت شوت و توان بی هوازی,کارشناسی ارشد,1378,مهدی کارگر فرد,?
بررسی تاثیر یک برنامه هوازی بر میزان اضطراب صفتی دانشجویان دختر دانشگاه یزد,کارشناسی ارشد,1378,مهدی نمازی زاده,مهدی کارگر فرد
بررسی نحوه گذران اوقات فراغت اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان با تاکید بر فعالیتهای ورزشی,کارشناسی ارشد,1378,جواد کریمی,مهدی کارگر فرد
جستجو:
|
راهنما و برنامه عملی برای کلسترول بالا,ترجمه,دانشگاه علوم پزشکی اصفهان,1391,مهدی کارگر فرد,رضا روزبهانی,مجتبی المیری
کاربرد نرم افزار آماری SPSS در علوم ورزشی,تالیف,پیام علوی,1390,مهدی کارگر فرد,امید صدر زاده خوئی,ریحانه شکل آبادی
جمعیت و بهداشت خانواده,تالیف,انتشارات کنکاش,1389,مجید غیاث,لیلا حاتمی باروق,مهدی کارگر فرد,ایران بهشتی مآل
مواد نیروزا: یافته ها، تأثیرات و مضرات,تالیف,سالمی و جامعه نگر,1388,علی کاشی,مهدی کارگر فرد,زهرا سرلک
تربیت بدنی در مدارس,تالیف,دانشگاه پیام نور,1388,مهدی کارگر فرد,مسعود نادریان جهرمی
جستجو:
|
جستجو:
|
پژوهشگر نمونه دانشگاه اصفهان ,معاونت پژوهشی دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1396
داور برتر مقالات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان,مجله دانشکده پزشکی,دانشگاه علوم پزشکی اصفهان,1395
پژوهشگر نمونه استان اصفهان,استانداری,اصفهان,1394
پژوهشگر نمونه دانشگاه اصفهان ,معاونت پژوهشی دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1391
استاد نمونه دانشگاه,معاونت آموزشی دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1390
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal