۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
دانشکده : علوم ورزشی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,تربیت بدنی,دانشگاه دولتی تربیت بدنی،ورزش و تورِیسم روسیه,روسیه,1384-1384
جستجو:
|
تاثیر 8 هفته تمرینات ریتمیک با و بدون موزیک برنعادل یستا و پویای کودکان 8 تا 12 ساله ی مبتلا به سندرم داون,نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی,بین المللی,سخنرانی,1394,رحیم نصرت آبادی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف | جزئیات
مقایسه‌ی کیفیت زندگی مردان سالمند شرکت کننده در ورزش صبحگاهی و سالمندان غیرفعال ,اولین همایش ملی ورزش برای همه,ملی,پوستر,1394,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,جعفر کتابچی,عباس چیت ساززاده | جزئیات
مقایسه میزان و نسبت قدرت ایزومتریک عضلات مچ پا در افراد دارای کف پای صاف، گود و طبیعی,نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی,بین المللی,سخنرانی,1394,مهدی قادریان,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی | جزئیات
تاثیر تمرینات طناب زنی بر قدرت ایزومتریک عضلات مچ پا و توان انفجاری اندام تحتانی,نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی,بین المللی,پوستر,1394,مهدی قادریان,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی | جزئیات
دامنه طبیعی روند تغییرات لوردوز کمری در دانش آموز دختر و پسر سنین 10 تا 18 سال,هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی,بین المللی,پوستر,1393,مرتضی صادقی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی | جزئیات
تاثیر 8 هفته ریباندتراپی روی تعادل، انعطاف پذیری و قدرت عضلات زانوی کودکان فلج مغزی اسپاستیک,هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی,بین المللی,سخنرانی,1393,سپیده منصوری,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,مرتضی صادقی | جزئیات
تأثیر دو روش تمرینی ریباند تراپی و تمرینات هوازی روی علائم بالینی و شادکامی مبتلایان به آسم,هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی,بین المللی,پوستر,1393,مرتضی صادقی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف | جزئیات
دامنه طبیعی و روند تغییرات قوس پشتی در دانش آموزان دختر و پسر سنین 10 تا 18 سال,هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی,بین المللی,پوستر,1393,مرتضی صادقی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,نگار وحیدی | جزئیات
مقایسه شاخی های ریوی و تعادل دانش آموزان مبتلا به بیش فعالی و دانش آموزان سالم,هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی,بین المللی,پوستر,1393,مرتضی صادقی,سجاد روشنی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی | جزئیات
تاثیر تمرینات پیلاتس بر روی علائم بالینی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به آسم.,هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی,بین المللی,پوستر,1393,مرضیه میرزاخانیان,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,مرتضی صادقی | جزئیات
تاثیر 8 هفته برنامه توانبخشی ترکیبی(ماساژ و حرکت درمانی) برمقیاس شدت علائم بیماران زن مبتلا به سندرم تونل کارپال,هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی,بین المللی,پوستر,1393,شکوه طیاره خواجوئی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,مرتضی صادقی | جزئیات
ارتباط بین سطح فعالیت الکترومیوگرافی عضلات اندام تحتانی با کنترل قامت پویا,هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی,بین المللی,پوستر,1393,مجید فتاحی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف | جزئیات
تاثیر تمرینات ریباند تراپی بر کیفیت زندگی و دانشجویان دختر مبتلا به افسردگی عمده,هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی,بین المللی,پوستر,1393,سمانه خلفی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی | جزئیات
تاثیر تمرینات ریباند تراپی بر کنترل پوسچر پویای دانشجویان دختر مبتلا به اختلال افسردگی عمده,هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی,بین المللی,پوستر,1393,سمانه خلفی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی | جزئیات
اثر یک دوره تمرینات ایروبیک بر شاخص های آمادگی جسمانی و میزان انسولین مصرفی نوجوانان دختر مبتلا به دیابت نوع اول,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1392,فرزانه صادقیان,وحید ذوالاکتاف,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی | جزئیات
تاثیر ورزش درمانی خانگی بر سطح ناتوانی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمر درد,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1392,فاطمه زارع بیدکی,وحید ذوالاکتاف,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی | جزئیات
مدل سازی زانو برای بررسی آسیب رباط متقاطع قدامی در فرود ایست پرش,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,سخنرانی,1391,لیلی مهدیه,شهرام لنجان نژادیان,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,مهرداد پورسینا | جزئیات
اثر سه شیوه تمرین هوازی ، هوازی - ماساژ و ماساژ ورزشی بر روی آمادگی قلبی تنفسی زنان زندانی معتاد به مواد مخدر,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,عفت السادات وفامند,مهدی کارگر فرد,سید محمد مرندی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,نسیم بهزاد نژاد | جزئیات
اثر سه شیوه تمرین هوازی ، هوازی -ماساژ و ماساژ درمانی بر روی اظطراب و افسردگی زنان زندانی معتاد به مواد مخدر,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,عفت السادات وفامند,مهدی کارگر فرد,سید محمد مرندی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,نسیم بهزاد نژاد | جزئیات
مقایسه تعادل پویای دانش آموزان مبتلا به بیش فعالی و دانش آموزان عادی,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,مرتضی صادقی,صالح افراسیابی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,مهدی کارگر فرد | جزئیات
تاثیر توانبخشی ورزشی بر ناپایداری مزمن مچ پای ورزشکاران نخبه,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,ملی,پوستر,1391,مسعود رحمانی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف,رسول رحمانی | جزئیات
بررسی تاثیر دو روش تمرین درمانی بر میزان درد و نا توانی مزمن گردن کاربران رایانه,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,حسین طاهری,رضا مهدوی نژاد,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,عبدالکریم کریمی,زینب امیدعلی | جزئیات
تاثیر ورزش درمانی خانگی بر آمادگی جسمانی و میزان درد زنان مبتلا به کمر درد,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,فاطمه زارع بیدکی,وحید ذوالاکتاف,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی | جزئیات
تاثیر 8 هفته تمرینات هوازی و ماساژ درمانی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به پرفشار خونی,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,سخنرانی,1391,مصطفی سنجری دهاقانی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف,علی عزیزی,امین اله طاهری تیزآبی | جزئیات
تاثیر8 هفته تمرین هوازی و ماساژ بر فشارخون و ضربان قلب مبتلایان به پرفشارخونی,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,مصطفی سنجری دهاقانی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف,امین اله طاهری تیزآبی,علی عزیزی | جزئیات
طراحی و ساخت نرم افزار آموزشی آناتومی کاربردی انسان,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,حمیدکارگر شورکی,وحید ذوالاکتاف,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی, محمدعلی صالحی | جزئیات
مقایسه سه ابزار اندازه گیری زاویه قوس کمری,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,حامد ارغوانی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف, دکترناصر مهرشاد | جزئیات
تاثیر تمرینات یوگا بر استئوآرترت زانو,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,سید محمد مرندی,آیناز گل کار | جزئیات
نیمرخ وضعیت ناهنجاری های بدنی(استخوانی) سربازان,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,مجتبی بابایی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف | جزئیات
مقایسه ناهنجاری های اسکلتی بالا تنه ورزشکاران حرفه ای و آماتور ووشوکار و افراد غیر ورزشکاران,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,مرتضی صادقی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی, فریبا ایرج | جزئیات
تاثیر تمرینات ریباند تراپی روی شاخص های ریوی و ظرفیت هوازی بیماران مبتلا به آسم,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,مرتضی صادقی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف, علی میر علایی | جزئیات
تدوین نورم های مهارت های ورزشی رشته های بسکتبال، والیبال، فوتبال ،تنیس روی میزو بدمینتون برای دانش آموزان پسر دوره راهنمایی استان مرکزی,دومین همایش ملی تخصصی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی,ملی,پوستر,1390,وازگن میناسیان,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,محمد علی نژاد | جزئیات
Biomechanical Modelling for Computation of Knee Joint Torque in Different Strategies of Stop-Jump Landing,29th International Conference on Biomechanics in Sports,بین المللی,سخنرانی,1390,لیلی مهدیه,شهرام لنجان نژادیان,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,مهرداد پورسینا,سارا میرطاووسی | Detail
بررسی میزان آسیب دیدگی های بسکتبالیست های نخبه ایران ,همایش ملی علم و بسکتبال,ملی,پوستر,1390,رضا ولایتی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وازگن میناسیان | جزئیات
مطالعه ارتباط هایپر کیفوز پشتی با نحوه مطالعه در دانش آموزان پسر دوره ابتدایی,سمینار بین المللی سلامت مدرسه,بین المللی,پوستر,1390,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,مرتضی صادقی,حمید صالحی | جزئیات
مقایسه سلامت عمومی دانش آموزان فعال و غیر فعال,سمینار بین المللی سلامت مدرسه,بین المللی,پوستر,1390,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,مرتضی صادقی,رسول کاویانی,احمدرضا موحدی | جزئیات
بررسی میزان شیوع ناهنجاری های وضعیتی در دانش آموزان دخترپایه دوم راهنمایی,سمینار بین المللی سلامت مدرسه,بین المللی,پوستر,1390,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وازگن میناسیان,مرتضی صادقی,راضیه کریمی | جزئیات
Evaluation of health–related physical fitness status of men aged 50-65 of Isfahan city,The 5th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science (APCESS,بین المللی,سخنرانی,1390,وازگن میناسیان,سید محمد مرندی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی | Detail
Evaluation of physical fitness status of boy and girl students of Isfahan University of Technology,The 5th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science (APCESS,بین المللی,پوستر,1390,وازگن میناسیان,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,عباس فیروزیان | Detail
A comparison between effects of plyometric training with and without short hurdle on spike quality,(The 5th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science (APCESS,بین المللی,سخنرانی,1390,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف,مریم حدادی | Detail
Comparison effects of exercise therapy and physiotherapy on patients with chronic low back pain,The 5th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science (APCESS 2011,بین المللی,پوستر,1390,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف,وازگن میناسیان,سمیه نوری | Detail
Effect of modified Pilate's program on trunk mobility in patients with chronic low back pain,The 5th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science (APCESS 2011),بین المللی,پوستر,1390,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف,وازگن میناسیان,سمیه علی زمانی | Detail
نوع پیکری و ترکیب بدنی کاراته کاران نخبه مرد ایرانی ,اولین همایش ملی علم و کاراته,ملی,پوستر,1390,محمد علی باتوانی,سید محمد مرندی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,محمدرضا باتوانی | جزئیات
میزان شیوع آسیب و ایمنی در ورزش کاراته ,اولین همایش ملی علم وکاراته,ملی,پوستر,1390,مصطفی رحیمی,فرزین حلب چی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,جلیل رییسی | جزئیات
تاثیر هشت هفته برنامه تمرینی منتخب بر میزان اوج گشتاور ، تعادل گام و دامنه حرکتی زنان مبتلا به ام اس ,ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران,ملی,پوستر,1390,سمانه داودی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف | جزئیات
تاثیر هشت هفته تمرینات ورزشی ترکیبی بر کیفوز پشتی و لوردوز کمری نوجوانان کم توان ذهنی ,ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران,ملی,سخنرانی,1390,محمد مشهدی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف | جزئیات
تعیین روایی روش ابداعی موج آلتراسونیک ( مافوق صوت ) در اندازه گیری زاویه لوردوز کمری ,ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران,ملی,پوستر,1390,حامد ارغوانی ,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,ناصر مهرشاد ,وحید ذوالاکتاف,محمد یوسفی | جزئیات
میزان شیوع و مکانیسم ایجاد آسیب های حاد تکواندو کاران مرد نخبه ایرانی ,ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران,ملی,پوستر,1390,محمدرضا باتوانی,سید محمد مرندی,وحید ذوالاکتاف,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی | جزئیات
تاثیر هشت هفته برنامه تمرینی منتخب بر اجرای عملکردی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به ام اس ,ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران,ملی,پوستر,1390,سمانه داودی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف | جزئیات
تاثیر ماساژ درمانی بر برخی فاکتورهای روانی بیماران زن مبتلا به میگرن ,ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران,ملی,پوستر,1390,راضیه اسدی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف,وحید چیت ساز | جزئیات
نوع پیکری و ترکیب بدنی کاراته کاران نخبه مرد ایرانی,همایش علم و کاراته,ملی,سخنرانی,1390,سید محمد مرندی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,محمد رضا باتوانی(دانشجو) | جزئیات
اثر بخشی تمرین درمانی در آب از نظر مبتلایان به استئوآرتریت زانو,اولین کنگره سراسری رویکردهای نوین علوم توانبخشی در اختلالات حرکتی,ملی,پوستر,1389,جابر زمانی,وحید ذوالاکتاف,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,عذرا سادات اعتصامی | جزئیات
اثر بخشی تمرین درمانی درآب بر عملکرد حس عمقی مبتلایان به استئوآرتریت زانو,اولین کنگره سراسری رویکردهای نوین علوم توانبخشی در اختلالات حرکتی,ملی,پوستر,1389,جابر زمانی,عذرا سادات اعتصامی,وحید ذوالاکتاف,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی | جزئیات
اثر بخشی تمرین درمانی در آب بر برخی ظرفیت های عملکردی در مبتلایان به استئوآرتریت زانو,اولین کنگره سراسری رویکردهای نوین علوم توانبخشی در اختلالات حرکتی,ملی,پوستر,1389,عذرا سادات اعتصامی,وحید ذوالاکتاف,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,جابر زمانی | جزئیات
مطالعه میزان شیوع کمر درد و ارتباط آن بامشخصات دموگرافیک وعوامل شغلی ,اولین کنگره سراسری رویکردهای نوین علوم توانبخشی در اختلالات حرکتی,ملی,پوستر,1389,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,محسن اسحاقیان | جزئیات
تاثیر 8 هفته حرکات اصلاحی بر لوردوزکمری دانش آموزان ,اولین کنگره سراسری رویکردهای نوین علوم توانبخشی در اختلالات حرکتی,ملی,پوستر,1389,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وازگن میناسیان,مرتضی صادقی | جزئیات
بررسی ارتباط ورزش پیلاتس در درمان اختلالات گفتاری,اولین کنگره سراسری رویکردهای نوین علوم توانبخشی در اختلالات حرکتی,ملی,پوستر,1389,ابراهیم سلطانی,فریبا مجیری,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی | جزئیات
تاثیر برنامه ماساژ درمانی بر انعطاف پذیری و دامنه حرکتی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس,اولین کنگره سراسری رویکردهای نوین علوم توانبخشی در اختلالات حرکتی,ملی,پوستر,1389,سمیه طهماسبی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف | جزئیات
Incidence and mechanism of acute injuries in Iran karate championship 2010,Commonwealth International Sports Science Congress 2010,بین المللی,پوستر,1389,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,سید محمد مرندی,محمد با توانی,محمدرضا باتوانی | Detail
comparison of isokinetic strength an H:Q ratio between ACL reconstructed athletes and noninjuried athletes,Commonwealth International Sports Science Congress 2010,بین المللی,پوستر,1389,ابراهیم خسروی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف | Detail
COMPARISON OF ISOKINETIC STRENGTH AND H:Q RATIO BETWEEN ACL RECONSTRUCT'ED ATHLETES AND NON INJURED ATHLETES ,11th International Sport Science Congress,بین المللی,پوستر,1389,ابراهیم خسروی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف | Detail
Estimation of Biological Age in Females Aged 18-65 based on Physical Fitness Factors,6th European Sports Medicine Congress,بین المللی,سخنرانی,1388,زینب رافعی,وحید ذوالاکتاف,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,شیرین داورپناه | Detail
Comparison of the joint position sense of knee between volleyball players,The International Congress on Science and Football,بین المللی,سخنرانی,1388,محسن شرافت,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف,میثم عابدینی | Detail
تاثیرتمرینات پیلاتس بر بیماران زن مبتلا به کمردرد مزمن,هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی,بین المللی,پوستر,1388,سمیه علی زمانی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,حمید صالحی,عبدالکریم کریمی | جزئیات
مقایسه سه روش تمرین درمانی، خود درمانی از طریق کتاب کمر و فیزیوتراپی بر کمر درد مزمن,هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی,بین المللی,پوستر,1388,سمیه نوری,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,حمید صالحی,خلیل خیامباشی,عبدالکریم کریمی | جزئیات
تأثیر یک برنامه ی 8 هفته ای حرکات ریتمیک منتخب بر مهارت های ادراکی - حرکتی هوشبهر کودکان کم توان ذهنی,هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی,بین المللی,سخنرانی,1388,لیلا حیدری,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,حمید صالحی | جزئیات
دانش مربیان و مسئولین ورزشی در مورد کمک های اولیه و نقش آن در کاهش آسیب های ورزشی,همایش سراسری آمادگی سازمان های بهداشتی و درمانی در مدیریت حوادث و بلایا,ملی,پوستر,1388,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,جابر زمانی,مسعود رحمانی | جزئیات
تخمین سن زیستی زنان براساس عوامل آمادگی جسمانی,اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزش,ملی,سخنرانی,1387,وحید ذوالاکتاف,زینب رافعی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی | جزئیات
بررسی میزان شیوع ناهنجاری های ستون فقرات در دانشجویان دختر رشته ی تربیت بدنی دانشگاه اصفهان,مجموعه مقالات همایش بین المللی نقش زنان در توسعه علوم، فرهنگ وتمدن اسلامی جلد دوم,بین المللی,سخنرانی,1385,زهرا اسدی سامانی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,سید محمد مرندی | جزئیات
مقایسه ویژگیهای روانشناختی سازگاری و اجزائ آن در دختران ورزشکار رشته های تیمی و انفرادی,نهمین هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,سید محمد مرندی,مریم جواهری ,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی | جزئیات
جستجو:
|
تاثیر 8 هفته تمرینات منتخب یوگا بر تعادل، عملکرد حرکتی و کیفیت زندگی بیماران نوروپاتی دیابتی,کارشناسی ارشد,1398,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,حامد اسماعیلی
تاثیر8 هفته برنامه تمرینی فیفا 11+ s بر نمرات آزمون غربالگری عملکرد حرکتی و کیفیت زندگی بازیکنان بدمینتون دختر,کارشناسی ارشد,1398,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
تاثیر 8 هفته ماساژ روسی براندوه پس از زایمان، افسردگی پس از زایمان، کیفیت خواب، کیفیت زندگی و نوع زایمان زنان نخست زا,کارشناسی ارشد,1398,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,الهام هفت برادران,محبوبه والیانی
بررسی اثر 8 هفته تمرینات زنجیره بسته بر درد، ریتم کتفی-بازویی، عملکرد و رضایت شناگران مبتلا به اسکپولار دسکینزیس,کارشناسی ارشد,1398,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,حامد اسماعیلی
تأثیر تمرینات TRX بر ظرفیت عملکردی، کنترل پاسچر، حس عمقی و قدرت ایزومتریک عضلات زانو در زنان مبتلا به MS,دکتری,1397,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,ابراهیم صادقی,مسعود اعتمادی فر
تأثیر8 هفته تمرینات عضلات کف لگن و تمرینات منتخب ناحییه مرکزی بدن بر بی اختیاری ادراری استرسی، قدرت و کیفیت زندگی زنان میانسال مبتلا به بی اختیاری ادرار ,کارشناسی ارشد,1397,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
مقایسه اثر هشت هفته تمرینات ریباند تراپی و تمرینات حمایت وزن بر راه رفتن، عملکرد حرکتی و کیفیت زندگی بیماران پارکینسون,دکتری,1397,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف,محمدتقی کریمی
تأثیر تمرین و قطع تمرین بر حرکات عملکردی در آتش نشان ها,دکتری,1397,وحید ذوالاکتاف,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
تاثیر تمرینات ترکیبی تعادلی و ثبات دهنده مرکزی بر تعادل و تکنیک فرود بسکتبالسیت های نخبه,کارشناسی ارشد,1396,وحید ذوالاکتاف,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
مقایسه اثر چهار هفته ماساژ درمانی و تمرین هوازی بر فشار خون و بتا اندروفین زنان مبتلا به پرفشار خونی,کارشناسی ارشد,1396,مهدی کارگر فرد,عفت بمبئی چی,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
تاثیر دوازده هفته تمرینات ریباند تراپی بر تعادل ، راه رفتن، ثبات مرکزی و کیفیت زندگی بیماران آسیب نخاعی ,دکتری,1396,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,محمدتقی کریمی
تاثیر 8 هفته تمرین عضلات بخش مرکزی بر کینتیک و کینماتیک اندام تحتانی در تکلیف فرود تک پا,دکتری,1396,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,محمدتقی کریمی
تاثیر شش هفته تمرینات کونگ فو توآ تعدیل شده بر کنترل تعادل نشسته، قدرت گریپ، دامنه ی حرکتی فعال مچ دست و کیفیت زندگی افراد آسیب نخاعی پاراپلژی,کارشناسی ارشد,1396,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
اثر تمرینات ترکیبی (تقویت عضلات ابداکتور و اکسترنال روتیتور+ تعادلی) بررد، عملکرد، قدرت و کنترل پاسچر بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی-رانی ,کارشناسی ارشد,1395,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
اثر 6 هفته تمرینات منتخب ثبات مرکزی بر درد، خستگی، تعادل و کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی,کارشناسی ارشد,1395,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
مقایسه اثر تزریق خون و تمرینات یوگای نیدرا بر کنترل علائم کهیر مزمن خودایمنی,کارشناسی ارشد,1395,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,محمود توسلی
تاثیر 12 هفته تمرینات طناب زنی برقوس های ستون فقرات و قوس کف پای دانش آموزان پسر 13-10 ساله دارای کف پای صاف، گود و طبیعی,کارشناسی ارشد,1394,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف
تاثیر 8 هفته تمرینات ریتمیک با و بدون موزیک برقدرت عضلات اندام و تعادل کودکان مبتلا به سندرم داون,کارشناسی ارشد,1394,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف
اثر 8 هفته برنامه توانبخشی ترکیبی(تمرینات قدرتی و مصرف مکمل پودر زنجبیل) بر کنترل قامت و پیامدهای استئوآرتریت زانو در مبتلایان زن,کارشناسی ارشد,1394,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,رضا غیاثوند
تاثیر 8 هفته تمرینات جسمانی منتخب بر کنترل قامت و عملکرد اندام تحتانی کودکان مبتلا به میلو مننگوسل,کارشناسی ارشد,1394,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
تاثیر 8 هفته ماسا‌‌‌‌‌‌‌‌ژ شکمی بر یبوست بیماران آسیب نخاعی ناقص,کارشناسی ارشد,1394,وحید ذوالاکتاف,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
تاثیر هشت هفته تمرینات کششی PNF بر تعادل، قدرت همسترینگ، دامنه حرکتی مفصل زانو در پای غیر غالب و کیفیت زندگی سالمندان مرد سالم,کارشناسی ارشد,1394,رضا مهدوی نژاد,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
تعیین رابطه راستای ستون فقرات با قدرت، تعادل و توانایی راه رفتن در افراد دانشجو,کارشناسی ارشد,1393,نادر رهنما,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
تأثیر ریباندتراپی بر برخی ویژگی های عملکردی و کیفیت زندگی بیماران افسرده,کارشناسی ارشد,1393,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
ارتباط بین سطح فعالیت الکترومیوگرافی عضلات اندام تحتانی با کنترل قامت و تأثیر خستگی بر آن,کارشناسی ارشد,1393,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف
مقایسه تاثیر دو روش ریباند تراپی و تمرینات فیزیوبال بر برخی فاکتورهای جسمانی و کیفیت زندگی کودکان فلج مغزی اسپاستیک ,کارشناسی ارشد,1393,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
تاثیر تمرینات پیلاتس بر برخی ویژگی های جسمانی و روانی بیماران تعویض مفصل زانو,کارشناسی ارشد,1393,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف,مهدی مطیفی فر
تعیین تاثیر 8 هفته تمرینات منتخب پیلاتس بر قدرت عضلانی، دامنه حرکتی، تعادل و افسردگی زنان سالمند ,کارشناسی ارشد,1393,رضا مهدوی نژاد,وازگن میناسیان,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب ترکیبی (قدرتی-استقامتی) بر شاخص های عملکردی و کیفیت زندگی یک بیمار مبتلا به پلی میوزیت مزمن,کارشناسی ارشد,1393,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف
تاثیر هشت هفته تمرینات ریباند تراپی بر تعادل ایستا، پویا و قدرت سالمندان ,کارشناسی ارشد,1393,رضا مهدوی نژاد,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
تأثیر یک دوره تمرینات منتخب ثبات مرکزی و راه رفتن روی تردمیل بر تعادل و راه رفتن دانش آموزان کم‌توان ذهنی,کارشناسی ارشد,1393,رضا مهدوی نژاد,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
تأثیر ریباند تراپی بر امادگی جسمانی مرتبط با تندرستی تعادل و حس عمقی کودکان کم توان ذهنی اموزش پذیر ,کارشناسی ارشد,1392,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,سالار فرامرزی
تاثیر ماساژدرمانی بر برخی فاکتورهای جسمانی و روانشناختی بیماران افسرده,کارشناسی ارشد,1392,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,غلامحسین مبارکی
اثر اصلاح تکنیک فرود گام در دو زیکزاک بر برخی عوامل خطرزای آسیب اندام تحتانی,کارشناسی ارشد,1392,وحید ذوالاکتاف,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
اثر اصلاح تکنیک فرود بر برخی عوامل خطر آسیب تحتانی,کارشناسی ارشد,1392,وحید ذوالاکتاف,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,شهرام لنجان نژادیان
تاثیر تمرینات پیلاتس روی زنان مبتلا به آسم,کارشناسی ارشد,1392,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف,رامین قاسمی
تاثیر یک برنامه تمرینی ویژه برآمادگی عضلانی و ناتوانی ناشی از کمردرد زنان باردار,کارشناسی ارشد,1391,وحید ذوالاکتاف,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
مقایسه اثر دو روش تمرینی ریباند تراپی و تمرینات هوازی روی بیماران مبتلا به آسم,کارشناسی ارشد,1391,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف,سید علی میر علائی
تاثیر هشت هفته تمرینات یوگا روی عوارض استئوآرتریت زانو,کارشناسی ارشد,1391,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,سید محمد مرندی
ایجاد یک مدل برای توانبخشی ورزشی از طریق اینترنت (اولین گام: کمر درد),کارشناسی ارشد,1391,وحید ذوالاکتاف,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
تاثیر ماساژدرمانی بر روی بعضی شاخ‌های جسمانی و روانی در زنان مبتلا به میگرن,کارشناسی ارشد,1391,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف,احمد چیت‌ساز
تاثیرتمرینات تعادلی بر پیشگیری از پیچ خوردگی مچ پا در بازیکنان مرد حرفه ای فوتبال,کارشناسی ارشد,1391,رضا مهدوی نژاد,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
مدل سازی زانو برای تحلیل پارامترهای بیومکانیکی رباط متقاطع قدامی در شرایط متفاوت فرود ایست - پرش,کارشناسی ارشد,1390,شهرام لنجان نژادیان,مهرداد پورسینا,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
تجزیه و تحلیل ویدئویی آسیب های والیبالیست های مرد لیگ برتر باشگاه های ایران,کارشناسی ارشد,1390,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف
تاثیر توانبخشی ورزشی بر ناپایداری مزمن مچ پای ورزشکاران نخبه,کارشناسی ارشد,1390,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف
اثر هشت هفته تمرین والیبال با و بدون پیش پرش بر اجرا، کوفتگی تاخیری و تقلا,کارشناسی ارشد,1390,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف
ارزیابی وضعیت بدنی، ظرفیت عملکردی و سلامت عمومی کارمندان زن دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,رضا مهدوی نژاد
تاثیر ورزش درمانی خانگی روی درد، ناتوانی، کیفیت زندگی، وآمادگی جسمانی در زنان دارای کمر درد,کارشناسی ارشد,1390,وحید ذوالاکتاف,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
تاثیر یک دوره تمرینات ایروبیک واستپ بر سلامت عمومی وشاخص های آمادگی جسمانی نوجوانان دختر دیابتی وابسته به انسولین,کارشناسی ارشد,1390,وحید ذوالاکتاف,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
تعیین روائی و پایائی روش ابداعی(موج اولتراسوند)در اندازه گیری زاویه قوس کمری,کارشناسی ارشد,1390,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف,ناصر مهرشاد
تاثیر هشت هفته مساژ درمانی و تمرینات هوازی بر فشار خون ،ضربان قلب و کیفیت زندگی مبتلایان به پرفشار خونی,کارشناسی ارشد,1390,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف
تأثیر هشت هفته حرکات اصلاحی منتخب بر اختلالات عضلانی ـ اسکلتی مرتبط با کار برنج کاران شهرستان بابل ,کارشناسی ارشد,1390,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف
تاثیر 8 هفته برنامه تمرینی جسمانی منتخب بر بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس,کارشناسی ارشد,1390,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف
تاثیر تمرینات بدنی منتخب بر آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی و زوایای کیفوز پشتی و لوردوز کمری نوجوانان کم توان ذهنی,کارشناسی ارشد,1390,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف
مقایسه عملکرد آیزوکینتیک و حس وضعیت مفصل زانو در ورزشکاران نخبه پس از بازسازی ACL و ورزشکاران نخبه سالم,کارشناسی ارشد,1389,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف
تاثیر هشت هفته حرکات اصلاحی منتخب بر اختلالات عضلانی-اسکلتی مرتبط با کار پرستاران بیمارستان الزهرائ اصفهان با مداخله ارگونومی شغلی,کارشناسی ارشد,1389,نادر رهنما,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,احسان الله حبیبی
اثربخشی یک دوره تمرین درمانی در آب بر زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو,کارشناسی ارشد,1389,وحید ذوالاکتاف,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
نوع و میزان آسیب های دو ورزش ایروبیک و ایروبیک استپ بانوان,کارشناسی ارشد,1389,وحید ذوالاکتاف,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
مطالعه تاثیر هشت هفته ماساژدرمانی بر برخی شاخص های جسمانی و روانی زنان مبتلا به ام اس,کارشناسی ارشد,1389,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف
تجزیه و تحلیل ویدئوئی آسیب های جودو کاران مرد المپیک 2008 پکن و جهانی 2009 روتردام,کارشناسی ارشد,1389,رضا مهدوی نژاد,شهرام لنجان نژادیان,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
مقایسه تاثیر سه روش حرکت درمانی، خود درمانی از طریق کتاب کمر و درمان های رایج بر بیماران دارای کمردرد مزمن ,کارشناسی ارشد,1388,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,عبدالکریم کریمی,خلیل خیامباشی
تاثیر نمرینات پیلاتس بر بیماران زن دارای کمردرد مزمن,کارشناسی ارشد,1388,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,حمید صالحی,عبدالکریم کرِیمی
تخمین سن زیستی بانوان سالم بر اساس عوامل آمادگی جسمانی,کارشناسی ارشد,1388,وحید ذوالاکتاف,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی
مقایسه حس وضعیت مفصل زانو در بین والیبالیست ها ، فوتبالیست ها و غیر ورزشکاران,کارشناسی ارشد,1388,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف
تاثیر 8 هفته حرکات منتخب ریتمیک بر مهارت های ادراکی- حرکتی و هوشبهر کودکان کم توانی ذهنی و مرزی,کارشناسی ارشد,1388,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,حمید صالحی
اثر نوارپیچی زیر کشککی بر بازسازی حس عمقی ورزشکاران،غیر ورزشکاران وبیماران مبتلابه سندرم درد قدامی زانو ,کارشناسی ارشد,1388,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,وحید ذوالاکتاف,شهرام لنجان نژادیان
مطالعه سطح اضطراب رقابتی ورزشی بسکتبالیست های نخبه و ارتباط آن با آسیب دیدگی های ورزشی,کارشناسی ارشد,1387,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,احمدرضا موحدی
تاثیر هشت هفته حرکات اصلاحی بر لوردوز کمری,کارشناسی ارشد,1386,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,مهدی کارگر فرد
جستجو:
|
تقویت بخش مرکزی,ترجمه,دانشگاه اصفهان,1398,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,هومن فتاحی,مجید فتاحی
ورزشهای ویلچری راهنمای کامل برای ورزشکاران- مربیان و معلمان ,ترجمه,دانشگاه اصفهان,1396,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,مهدی قادریان
101 آزمون ارزیابی عملکرد جسمانی (224ص),ترجمه,نگارخانه,1392,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,محمد نادی ,وازگن میناسیان
پیشگیری از رفتار مخاطره آمیز در نوجوانان و جوانان: کم تحرکی ویژه مربیان(48ص),سایر,انتشارات پارس ایلیا,1391,سید محمد مرندی,رویا کلیشادی,وازگن میناسیان,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,مرجان مومنی,راضیه امیدی
جستجو:
|
قوس سنج اولتراسوند در اندازه کیری زاویه قوس کمری,دانشگاه اصفهان,1392,وحید ذوالاکتاف,غلامعلی قاسمی کهریز سنگی,?
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal