۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
گروه آموزشی : آسيب شناسي و حركات اصلاحي
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,تربيت بدني (توانبخشي و حركت درماني),دانشگاه دولتي تربيت بدني، ورزش و توريسم,1383
M.Sc.,تربيت بدني,دانشگاه تربيت معلم _ تهران,1371
B.Sc.,تربيت بدني و علوم ورزشي,دانشگاه اصفهان,1367
جستجو:
|
Effect of Eight Weeks of Combined Turning Exercises on the Performance of Female Educable Students with Down Syndrome: A Clinical Trial,,1403
نگار حيدري, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مرتضي صادقي ورنوسفادراني, نگين قاسمي كهريزسنگي
The Effect of an 8-Week Corrective Exercise Program on Head and Shoulder Angle, Neck Muscle Activity and Range of Motion in Subjects with Forward Head Posture: Randomized Controlled Trial,,1402
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
Effects of eight week core stability training on stable- and unstable-surface on ankle muscular strength, proprioception, and dorsiflexion in athletes with chronic ankle instability,,1402
سميه علي زماني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, شهرام لنجان نژاديان اصفهان
The Effect of Combined Training on Older Men's Walking and Turning Kinetics,,1402
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
اثربخشي تمرينات ثبات مركزي بر عملكرد عضلات اندام فوقاني و تحتاني و نمره آزمون غربالگري حركت عملكردي بسكتباليست هاي نووان,,1402
اميرحسين رفيعي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تأثير 8 هفته تمرينات تعديل شده هاتايوگا بر ثبات قامت كودكان فلج مغزي اسپاستيك دايپلژيك 7 تا 14 سال,,1402
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
Effect of Combined Exercises on Stair Negotiation Performance of Older Men: A Randomized Controlled Clinical Trial,سالمند,1402
مهدي قادريان آذرخواراني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, شهرام لنجان نژاديان اصفهان, ابراهيم صادقي دمنه
Effect of the 8 week of core stability exercises on urinary incontinence and quality of life of women with urinary incontinence,پژوهش در علوم توانبخشي,1402
بهاره مهجوريان, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
Effect of 6 weeks combined protocol of Thai massage and core exercises on pain, functional disability and core endurance in men with sacroiliac joint disorder: A Randomized Clinical Trial,پژوهش در علوم توانبخشي,1402
محمدسعيد مختاري, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
Effect of eight-week of Dynamic Neuromuscular Stabilization exercises on the static and dynamic balance in disable people with mental retardation,طب توانبخشي,1402
انسيه دهقاني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مرتضي صادقي ورنوسفادراني
Comparison of the effect of core stability exercises in stable and unstable surface on postural control, pain & quality of life of women with chronic low back pain,پژوهش در توانبخشي ورزشي,1401
مرتضي صادقي ورنوسفادراني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مريم صادقي
Effects of Core Stability Training on Stable- and Unstable-surface on sensorimotor function of Ankle in Athletes with Chronic Ankle Instability,مطالعات طب ورزشي,1401
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, شهرام لنجان نژاديان اصفهان, سميه علي زماني
The Effect of the Eight Weeks of Selected Exercises on the Scores of the Functional Movement Screen Test Among the Special Unit Staff of the Isfahan Police Force,طب نظامي,1401
اميرحسين رفيعي , غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مرتضي شعاعي
Effect of Selected Exercises on Physical Fitness Factors of Special Forces Staff of Law Enforcement,,1401
اميرحسين رفيعي, مرتضي شعاعي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
The Effect of Turning Training in Comparison with Balance Training on Balance Performance, Mobility, Turning and Fear of Falling in Older Adults,مطالعات طب ورزشي,1401
مهدي قادريان آذرخواراني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, شهرام لنجان نژاديان اصفهان, ابراهيم صادقي دمنه
Studying the Effects of an Eight-Week Moderated Hatha-Yoga Training on Flexor Muscles of Children With Spastic Diplegic Cerebral Palsy,مطالعات ناتواني-سيد محمد موسوي خطاط,1401
فاطمه شفيعي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
بررسي يك دوره تمرينات ترامپولين بر تعادل و كيفيت زندگي افراد نوروپاتي ديابتي,,1401
امير حسين رفيعي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, حامد آربيع
Core Muscles Activation in Plank with and without Support on Upper Limbs during Different Body Angles1,مطالعات طب ورزشي,1401
مهرداد باستاني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, حامد اسماعيلي
Effect of Eight Weeks of Combined Turning Exercises on the Motor Skills in Female Students with Down Syndrome: Quasi-Experimental Study,پژوهش در علوم توانبخشي,1401
نگار حيدري, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مرتضي صادقي ورنوسفادراني
Effects of Eight Week of Dynamic Neuromuscular Stabilization Exercises on Respiratory, Functional Test and Quality of Life of Educable Mentally Retarded Students: Quasiexperimental Study,پژوهش در علوم توانبخشي,1401
انسيه دهقاني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مرتضي صادقي ورنوسفادراني
تاقير 8 هفته تمرينات تركيبي چرخشي بر مهارت هاي حركتي دختران دانش آموز مبتلا به سندرم داون: مطالعه نيمه تجربي,,1401
نگار حيدري, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مرتضي صادقي ورنوسفادراني
تأثير هشت هفته تمرينات ثبات عصبي- عضلاني پويا بر عملكرد تنفسي،آزمون عملكردي و كيفيت زندگي آموزان كم دانش توان ذهني آموزش پذير: مطالعه نيمه تجربي,,1401
انسيه دهقاني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مرتضي صادقي ورنوسفادراني
The Effect of Six Weeks of Trampoline Training on Plantar Pressure During Walking in Elderly Diabetics,پژوهش توانبخشي در پرستاري,1401
اميرحسين رفيعي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تأثير تمرينات ثبات مركزي در سطح پايدار و ناپايدار بر نوسانات پاسچر در ورزشكاران داراي بي ثباتي مزمن مچ پا,,1400
سميه علي زماني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, شهرام لنجان نژاديان اصفهان
Effects of 12-week integrated exercise training on glycemic and peripheral sensation control in diabetic peripheral neuropathy,پژوهش در طب ورزشي و فناوري,1400
معصومه حيدري سودجاني, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, شهرام لنجان نژاديان اصفهان
تاثير تمرينات توان بخشي بر دامنه حركتي مفصل زانو در ورزشكاران كانديد جراحي مينيسك,,1400
سيده مونا حسيني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
Effects of rehabilitation exercises on athletes knee range of motion who are candidate of meniscus surgery,علوم پزشكي رازي,1400
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, سيده مونا حسيني
Effects of Rehabilitation Exercises on Athletes Knee Range of Motion who are Candidate for Meniscus Surgery,علوم پزشكي رازي,1400
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, سيده مونا حسيني
Effects of Eight Week of Dynamic Neuromuscular Stabilization Exercises on Posture, Strength and Trunk Endurance in Educable Mentally Retarded Students1,مطالعات طب ورزشي (پژوهش در علوم ورزشي سابق) -پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي-همكاري با انجمن تربيت بدني,1400
انسيه دهقاني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
Integrated exercise and glycemic and peripheral sensation control in diabetic neuropathy: A single-blind, randomized controlled trial,,1400
معصومه حيدري سودجاني, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, شهرام لنجان نژاديان اصفهان
The Effect of Eight-Week Shoulder Girdle, Pelvic Girdle and Combined Corrective Exercises On Maximal Voluntary Ventilation in Female Students with Upper Crossed Syndrome: A Randomized Clinical Trial,,1400
منصوره مقربي منظري, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, حسين نگهبان
Effects of total body resistance exercise on sexual function and quality of life in female with multiple sclerosis,كومش,1400
افشين مقدسي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مريم عباسي
Comparison of eight-weeks shoulder girdle, pelvic girdle and combined corrective exercises on balance in upper crossed syndrome,كومش,1400
منصوره مقربي منظري, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, حسين نگهبان
The Effects of 8-Weeks Selected Exercises on Muscle Torque and Proprioception of Knee in Athletes with Injured Meniscus: A Clinical Trial Study,پژوهش در علوم توانبخشي,1399
سيده مونا حسيني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
Association between Upper-extremity Musculoskeletal Disorders and Upper Cross Syndrome among Teachers, and the Effects of NASM Corrective Exercises along with Ergonomic Intervention on their Upper-extremity Musculoskeletal Disorders,مطالعات علوم پزشكي,1399
راضيه كريميان, نادر رهنما, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, شهرام لنجان نژاديان اصفهان
تاثير تمرينات منتخب بر درد، خستگي و عملكرد جسماني بيماران مزمن كليوي,,1399
مهرداد باستاني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مرتضي صادقي
The Effect of 8 Weeks National Academy of Sports Medicine Exercises Training on Posture, Shoulder Pain, and Functional Disability in Male with Upper Cross Syndrome,,1399
محمدجلاب عيدان المسعودي, رضا مهدوي نژاد, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تأثير هشت هفته تمرينات تعديل شده? هاتايوگا بر قدرت عضلات اكستنسوري كودكان فلج مغزي اسپاستيك دايپلژيك,,1399
فاطمه شفيعي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تأثير 8 هفته تمرينات اسكات تك پا بر تعادل، قدرت اندام تحتاني و كيفيت زندگي دانش آموزان كم توان ذهني,,1399
مژگان اسحاقي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تأثير 12 هفته تمرينات مبتني بر اصول NASM بر كنترل قندخون و كيفيت زندگي بيماران نوروپاتي ديابتي,,1399
معصومه حيدري سودجاني, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, شهرام لنجان نژاديان اصفهان
Thera Band's Exercises on the Forward Head, Power and Range of Motion in Blinds and Low Visibility Boys,مطالعات ناتواني-سيد محمد موسوي خطاط,1399
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
Effects of A 12-Week Rebound Therapy Exercise on Energy Consumpt?ion and Body Mass Index in Patients With Spinal Cord Injury,,1398
مرتضي صادقي ورنوسفادراني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, محمد تقي كريمي
The Effect of Total Body Resistance Exercise on Mobility, Proprioception, and Muscle Strength of the Knee in People With Multiple Sclerosis,,1398
افشين مقدسي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, ابراهيم صادقي دمنه, مسعود اعتمادي فر
مقايسه تاثير دو روش تمرينات ثبات مركزي رايج و ثبات مركزي تعليقي بر درد، كيفيت زندگي و تحمل عضله مولتي فيدوس افراد مبتلا به كمردرد مزمن غيراختصاصي,,1398
محمدرضا حسين آبادي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, محمد اسماعيل گوهرجو, محمد فيضي
مقايسه تاثير تمرينات باراسل و پيلاتس بر كيفيت زندگي زنان مبتلا به كمر درد مزمن,,1398
مارال اميني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
Functional Movement Screen Composite Scores in Firefighters: Effects of Corrective Exercise Training,,1398
مهسا جعفري فشاركي, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
مقايسه فاكتورهاي كنترل قامت، تعادل ايستا و پوياي دانش آموزان با قوس كف پاي متفاوت,,1398
پريسا حاجي رضايي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, حامد ارغواني, ابراهيم صادقي
تاثير تمرينات تعليقي TRX بر تعادل عملكردي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس,,1398
افشين مقدسي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, ابراهيم صادقي, مسعود اعتمادي فر
Effect of 12-Week Rebound Therapy Exercise on Static Stability of Patients With Spinal Cord Injury,,1398
مرتضي صادقي ورنوسفادراني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, محمدتقي کريمي
Photogrammetric Analysis of Upper Cross Syndrome among Teachers and the Effects of National Academy of Sports Medicine Exercises with Ergonomic Intervention on the Syndrome,,1398
راضيه کريميان, نادر رهنما, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, شهرام لنجان نژاديان اصفهان
Comparison of the Effect of 8?Week Rebound Therapy?Based Exercise Program and Weight?Supported Exercises on the Range of Motion, Proprioception, and the Quality of Life in Patients with Parkinson’s Disease,,1398
پويا دانشور باغ بهادراني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, محمدتقي کريمي
تأثير تمرينات تراباند بر زاويه سر به جلو و قدرت و دامنه حركتي نابينايان و كم بينايان پسر مبتلا به سر به جلو,,1398
اسماعيل آقازاده, فرزانه تقيان, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
مقايسه تاثير تمرينات باراسل با پيلاتس بر درد و ناتواني عملكردي زنان مبتلا به كمر درد مزمن,,1398
مارال اميني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
اثر هشت هفته تمرين پيلاتس تعديل شده بر عملكرد ريوي و كيفيت زندگي جانبازان شيميايي,Iranian Journal of War and Public Health,1398
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, پروين براتي رکعتي, اميدرضا صالحي
تاثير شش هفته تمرينات جسماني منتخب بر تعادل، كنترل قامت و عملكرد اندام تحتاني كودكان مبتال به ميلومننگوسل,,1397
الهه پيماني فروشاني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مهدي قادريان
تأثير هشت هفته تمرينات ريباندتراپي بر تعادل ايستا و پويا و قدرت اندام تحتاني كودكان داراي اختلال نقص توجه/ بيش فعالي,,1397
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, نرگس جلالي
Effects of an 8-week selective corrective exercises program on electromyography activity of scapular and neck muscles in persons with upper crossed syndrome: Randomized controlled trial,,1397
رسول ارشدي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, هادي صودي
The effect of eight weeks of core stability training on the lower extremity joints moment during single-leg drop landing,,1397
فرج الله فتاحي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, محمدتقي کريمي, رامين بيرانوند
Can eight weeks of stabilization exercise change the amount of knee flexion and anterior shear force?,,1397
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تأثير تمرينات منتخب ثبات مركزي بر سندرم پاي بي قرار و كيفيت زندگي سالمندان همودياليزي,,1397
مهرداد باستاني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مرتضي صادقي
تاثير پروتكل خستگي عملكردي بر كنترل قامت و تعادل افراد با قوس كف پاي متفاوت,,1397
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, حامد ارغواني, پريسا حاجي رضائي
تأثير هشت هفته تمرينات آكادمي ملي طب ورزش بر پشت تابدار دانش آموزان دختر مقطع متوسطه,,1397
شبنم اسداکرمي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
Effects of Selected Core Stability Exercises on Dialysis Quality and Muscular Strength of Male Hemodialysis Patients,Journal of Rehabilitation Sciences and Research-دانشگاه علوم پزشکي شيراز(اين مجله از 27/7/93 علمي-پژوهشي مي باشد),1397
مهرداد باستاني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مرتضي صادقي, وازگن ميناسيان
تأثير خستگي بر فعاليت الكتريكي عضلات اندام تحتاني در آزمون عملكردي اندام تحتاني,,1397
مجيد فتاحي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تأثير 12 هفته تمرينات تراباند بر وضعيت زانو، زاويهQو تعادل دردانش آموزان داراي زانوي پرانتزي,,1396
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, نرگس شيباني, مهدي قادريان
اثر تمرينات تركيبي (تقويت عضلات ابداكتور و اكسترنال روتيتور+ تعادلي) بر قدرت و كنترل پاسچر بيماران مبتلا به سندرم درد كشككي-راني,,1396
محمدجواد اشرف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, عليرضا فلاح
CAN EIGHT WEEKS OF STABILIZATION EXERCISE CHANGE THE AMOUNT OF PEAK VERTICAL GROUND REACTION FORCES DURING SINGLE LEG DROP LANDING?,,1396
فرج فتاحي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, محمدتقي کريمي
Walking ability of spinal cord injury individuals: How to improve it?,,1396
مرتضي صادقي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, محمدتقي کريمي
مقايسه اثر تمرينات سنتي و اصلاحي آكادمي ملي آمريكا بر درد گردن و زاويه سر به جلو در دانشجويان مرد,,1396
فاروق رستمي, جواد اشرف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير هشت هفته تمرينات تركيبي (قدرتي و تعادلي) بر تعادل ايستا و پويا و پرخاشگري كودكان پسر 7 تا 14 ساله كم توان ذهني آموزش پذير,,1396
حسن تقيان, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مرتضي صادقي
تاثير 12 هفته تمرينات ريباند تراپي بر يبوست و درد شكمي بيماران آسيب نخاعي,,1396
مرتضي صادقي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
The Effect of Selected Core Stability Exercises on Balance and Muscle Endurance in the Elderly Patients Undergoing Hemodialysis,فيزيك درماني _اين مجله از 21/2/92 علمي -پژوهشي مي باشد,1396
مهرداد باستاني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مرتضي صادقي, امير رضا افشون, حسين صادقي
Comparing the Normal Range and Changes Process of Lumbar Curve in Male and Female Students Aged 10 to 18 Years,Journal of Rehabilitation Sciences and Research-دانشگاه علوم پزشکي شيراز(اين مجله از 27/7/93 علمي-پژوهشي مي باشد),1396
مرتضي صادقي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
The Effect of Lower Extremity Muscle Fatigue on Dynamic Postural Control Analyzed by Electromyography,فيزيك درماني _اين مجله از 21/2/92 علمي -پژوهشي مي باشد,1395
مجيد فتاحي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, يوسف منگشتي جوني, وحيد ذوالاكتاف, فرج فتاحي
تاثير تمرينات ريباند بر آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي كودكان كم توان ذهني آموزش پذير,,1395
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, ناصر رحيمي, رسول خليل طهماسبي
The Effect of 8 Weeks of Core Stability Muscles Training on Kinetics of Single-Leg Landing,فيزيك درماني _اين مجله از 21/2/92 علمي -پژوهشي مي باشد,1395
فرج الله فتاحي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, محمدتقي كريمي
مقايسه ميزان و نسبت قدرت ايزومتريك عضلات مچ پا در افراد داراي كف پاي صاف، گود و طبيعي,,1395
مهدي قادريان اذرخواراني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير تمرينات طناب زني بر كنترل پاسچر، تعادل ايستا و پوياي دانش آموزان پسر داراي كف پاي صاف,,1395
مهدي قادريان اذرخواراني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
تاثير تمرينات ريباند بر آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي كودكان كم توان ذهني آموزش پذير,,1395
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, ناصر رحيمي, رسول خليل طهماسبي
THE EFFECT OF COMBINED TRAINING (HIP ABDUCTOR AND EXTERNAL ROTATORS STRENGTHENING+BALANCE) ON MUSCLE STRENGTH AND POSTURAL CONTROL IN PATIENTS WITH PATELLOFEMORAL PAIN SYNDROME,,1395
محمدجواد اشرف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, فرج الله فتاحي
تاثير تمرينات طناب زني بر كنترل قامت، تعادل ايستا و پوياي دانش آموزان پسر داراي كف پاي گود,,1395
مهدي قادريان اذرخواراني, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تأثير 8 هفته تمرينات ثبات مركزي بر درد و ناتواني عملكردي مادران مبتلا به كمردرد داراي كودكان فلج مغزي,,1395
فرزانه كريم زاده, امير لطافت کار, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
مقايسه ميزان جابجايي مركز فشار پاها در دانش آموزان پسر 10 تا 13 ساله داراي كف پاي طبيعي، صاف و گود,,1395
مهدي قادريان اذرخواراني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
اثر بخشي تمرين درماني در آب بر كيفيت زندگي زنان مبتلا به استئوآرتريت زانو,,1394
عذراسادات اعتصامي رناني, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, جابر زماني
تاثير تمرينات پيلاتس تعديل شده بر كيفيت زندگي وعلائم باليني زنان مبتلا به آسم,,1394
مرضيه ميرزاخانيان, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مرتضي صادقي, رامين قاسمي
تأثير تمرينات طناب زني بر قوس كف پاي دانش آموزان پسر داراي كف پاي صاف، گود و طبيعي,,1394
مهدي قادريان اذرخواراني, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
Effect of eight-week school-based exercise training on cardiorespiratory fitness and body composition of educable mentally retarded adolescents,,1394
محمد مشهدي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
بررسي تأثير شش هفته ماساژ درماني بر ميزان افسردگي و كيفيت زندگي زنان مبتلا به افسردگي,,1394
سيد اصغر حسيني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, محبوبه مردان شاه
تاثير هشت هفته تمرينات ريباند تراپي روي تعادل، انعطاف پذيري و قدرت عضلات زانوي كودكان فلج مغزي اسپاستيك,,1394
سپيده منصوري ورنوسفادراني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مرتضي صادقي, محمد تقي كريمي
تاثير تمرينات منتخب ثبات دهنده مركزي بر درد و ناتواني عملكردي بيماران مبتلا به كمردرد مزمن غيراختصاصي,,1393
اسماعيل صفدري, خليل خيام باشي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, عليرضا فلاح, ابراهيم سخاوت
Effects of gamma oryzanol supplementation on anthropometric measurements & muscular strength in healthy males following chronic resistance training,,1393
ساغر اسلامي, Norhaizan Mohd Esa, سيدمحمد مرندي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, سپهر اسلامي
بررسي ميزان شيوع كمردرد و ارتباط آن با اضطراب و افسردگي در پرستاران زن و مرد,,1393
آذر آقاياري, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, محسن اسحاقيان, مريم قوجقي, سوانا حق ورديان
A comparison between prevalence and severity of postural abnormalitiesin children with developmental coordination disorder and healthy children,جنتا شاپير,1393
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد سيدعزيزي, مرتضي صادقي, بشير سهرابي
تاثير يك دوره تمرينات يوگا ير چربي خون بيماران مبتلا به ديابت نوع2,,1393
ناصر رحيمي انداني, سيدمحمد مرندي, فهيمه اسفرجاني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, نجمه حبيبي
مطالعه ميزان شيوع ناهنجاريهاي اسكلتي عضلاني در دانشجويان دانشگاه افسري,,1393
ناصر رحيمي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, حميد رئيسي, محمدعلي سماواتي شريف, مرتضي صادقي
تأثير هشت هفته ماساژدرماني بر كيفيت زندگي بيماران زن مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس,,1393
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, مرتضي صادقي, سميه طهماسبي
تأثير تمرينات پيلاتس بر ميزان درد، پيامدها و كيفيت زندگي بيماران تعويض كامل مفصل زانو,,1393
مهدي جعفري, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مهدي مطيفي فر, وحيد ذوالاكتاف, ناصر رحيمي
مقايسه ميزان فرسودگي شغلي در پرسنل نظامي ورزشكار و غير ورزشكار,,1393
ناصر رحيمي, حميد رئيسي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مرتضي صادقي
تاثير حركات اصلاحي منتخب بر اختلالات اسكلتي-عضلاني مرتبط با كار برنج كاران شهرستان بابل,,1393
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, ناصر رحيمي, وحيد ذوالاكتاف, حسين اكبر نژاد
مقايسه تمرينات رايج تكواندو و پلايومتريك بر پرش عمودي، چابكي و سرعت نوجوانان تكواندوكار,,1393
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, سيدمحمد مرندي, ناصر رحيمي, اكبر بكراني
Determination Reliability and Validity of Ultrasonic Wave Arc Detector Device in Measurement of Lumbar Lordosis Angle,,1392
حامد ارغواني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, ناصر مهرشاد
تاثير هشت هفته تمرينات اصلاحي منتخب بر اختلالات اسكلتي- عضلاني مرتبط با كار معلمان شهر اصفهان با مداخله ارگونومي,,1392
اعظم جان بزرگي, نادر رهنما, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, محمداسماعيل افضل‌پور, سعيد ايل بيگي, راضيه کريميان
شيوع كمر درد و ارتباط آن با برخي عوامل شغلي ومشخصات دموگرافيك در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي تامين اجتماعي شهراصفهان در سال 1390,,1392
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, ناصر رحيمي, محسن اسحاقيان, آذر آقاياري
تاثير 8 هفته حركات اصلاحي بر لوردوزكمري دانش آموزان دختر,,1392
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مرتضي صادقي, وازگن ميناسيان, فاطمه ولايتي
تأثير هشت هفته تمرين با توپ فيزيوبال بر اصلاح كيفوز پشتي، تعادل و كيفيت زندگي مردان مبتلا به مصرف مواد مخدر پس از ترك اعتياد,,1392
علي اصغر كاظمي نجف آبادي, رضا مهدوي نژاد, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مرتضي صادقي
Evaluation of Joint Position Sense after ACL Reconstruction with Hamstring Tendon Auto Graft,,1392
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, ابراهيم خسروي, وازگن ميناسيان
The Effect of Eight Weeks Pilates and Stabilization Exercises on Pain and Flexibility of Back Muscles and Hamstring of Women with Chronic Low Back Pain,,1392
Salimeh Mamashli, رضا مهدوي نژاد, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
Effect of 6 weeks functional training and core stability on balance and quality of life in elderly women,,1392
فاطمه پورشبان نجف آبادي, رضا مهدوي نژاد, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
comparison of isometric and Pilates exercises on knee pain and range of motion, and quality of life in women with knee Osteoarthritis,,1392
مرضيه طالب نجف آبادي, رضا مهدوي نژاد, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير تمرينات ريباند بر تعادل ايستا و پوياي كودكان كم توان ذهني آموزش پذير,,1392
رسول خليل طهماسبي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, سالار فرامرزي
تاثير ماساژ درماني بر كاهش اضطراب و افسردگي زنان معتاد زندان مركزي اصفهان,,1392
عفت السادات وفامند, مهدي كارگرفرد, مهرداد صالحي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
Construction of physical fitness Norms for Iranian youth girls’ kabaddi players,,1392
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, زهرا حسين نژاد, رسول نظري, وازگن ميناسيان
تعيين روايي و پايايي دستگاه قوس سنج اولتراسوند در اندازه گيري زاويه قوس كمري,,1392
حامد ارغواني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, ناصر مهرشاد
تأثير يك دوره برنامه ي تمريني منتخب بر گشتاور زانو، عملكرد اجرا و كيفيت زندگي زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس,,1392
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, ناصر رحيمي, وحيد ذوالاكتاف, سمانه داوودي
Construction of physical fitness Norms for Iranian youth girls’ kabaddi players,Iranian Journal of Applied Lingusities- زبان شناسي كاربردي-دانشگاه تربيت معلم,1391
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, زهرا حسيني نژاد, رسول نظري, وازگن ميناسيان
ارزيابي ارگونوميك خطر ابتلا به اختلالات عضلاني- اسكلتي معلمان به روش QEC و تاثير 8 هفته حركات اصلاحي منتخب و مداخلات ارگونومي شغلي بر ميزان مواجهه آن ها,,1391
اعظم جان بزرگي, عبدالكريم كريمي, نادر رهنما, راضيه كريميان, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تأثير دو روش تمريني ريباندتراپي و تمرينات هوازي بر روي ظرفيت هوازي، سطح اندوتلين پلاسما و كيفيت زندگي مردان مبتلا به آسم,,1391
مرتضي صادقي ورنوسفادراني, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, علي مير علايي, مرضيه صالحي
تخمين سن زيستي بانوان بر اساس آزمون هاي آمادگي جسماني,,1391
زينب رافعي بروجني, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
مقايسه قدرت عضلات تنه و پنجه دست دانش آموزان عادي و كم توان ذهني فعال و غير فعال,,1391
محمد مشهدي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, سجاد كرمي, عيسي هوشنگي ضمير
بررسي وضعيت عوامل آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي مردان 65-50 ساله شهر اصفهان و مقايسه آنها با هنجارهاي موجود,,1391
وازگن ميناسيان, سيدمحمد مرندي, حسين مجتهدي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
Effects of Hata Yoga on Knee Osteoarthritis,,1391
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, آيناز گلكار, سيدمحمد مرندي
Effects of Exercise Rehab on Male Asthmatic Patients: Aerobic Verses Rebound,,1391
وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مرتضي صادقي
Effects of Intensity of Aerobics on Body Composition and Blood Lipid Profile in Obese/Overweight Females,,1391
سيدمحمد مرندي, ندا قديري بهرام آباد, فهيمه اسفرجاني, حسين مجتهدي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
افزايش انعطاف پذيري عضله ي همسترينگ: امواج ماوراء صوت يا تسهيل حس عمقي؟,,1391
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد مظلوم, وازگن ميناسيان
تاثير يك دوره ي تمرينات يوگا بر فشار خون، سطح انسولين پلاسما و قند خون بيماران مبتلا به ديابت نوع II,,1391
سيدمحمد مرندي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, فهيمه اسفرجاني, ناصر رحيمي, نجمه حبيبي
سطح اضطراب رقابتي بسكتباليست هاي نخبه ي ايران و ارتباط آن با آسيب هاي ورزشي,,1391
رضا ولايتي نجف ابادي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, ناصر رحيمي, احمد رضا موحدي
تأثير يك برنامة حركات ريتميك بر توانايي هاي ادراكي حركتي كودكان كم توان ذهني آموزش پذير,,1391
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, حميد صالحي, ليلا حيدري
مقايسه ناهنجاري هاي وضعيتي منتخب ستون فقرات ووشوكاران حرفه اي و آماتور,,1390
مرتضي صادقي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, فريبا ايرج
تاثير تمرينات پيلاتس بر بيماران زن مبتلا به كمردرد مزمن,,1390
سميه علي زماني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, عبدالكريم كريمي, حميد صالحي
تاثير تمرينات پيلاتس بر درد و سلامت عمومي بيماران زن داراي كمردرد مزمن,,1390
سميه علي زماني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, عبدالکريم کريمي, حميد صالحي
مقايسه تاثير دو روش تمرين درماني و خود درماني از طريق "كتاب كمر"بر بيماران مبتلا به كمردرد مزمن,,1390
سميه نوري, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, عبدالکريم کريمي, حميد صالحي, خليل خيام باشي, سميه علي زماني
مقايسه ي تأثير دو روش تمرين درماني و فيزيوتراپي بر بيماران مبتلا به كمردرد مزمن,,1390
سميه نوري, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, خليل خيام باشي, عبدالکريم کريمي, وازگن ميناسيان, سميه علي زماني
مقايسه سطح و الگوي نيازهاي توجه در سرويس پرشي واليبال,,1390
حميد صالحي, احمد رضا موحدي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, عدنان غضنفري
تاثير تمرينات ورزشي تركيبي بر كيفوز پشتي و لوردوز كمري نوجوانان كم توان ذهني,,1390
محمد مشهدي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
تاثير تمرينات اصلاحي بر اختلالات عضلاني -اسكلتي,,1389
راضيه كريميان, نادر رهنما, احسان حبيبي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مريم کريميان
COMPARISON OF ISOKINETIC STRENGTH AND H:Q RATIO BETWEEN ACL RECONSTRUCTED ATHLETES AND NONINJURED ATHLETES,,1389
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
بررسي انحناهاي ستون فقرات در دانشجويان دانشگاه اصفهان,,1388
مهدي كارگرفرد, رضا مهدوي نژاد, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, رضا روزبهاني, مجيد غياث, زهرا مهدوي جعفري, مهدي دهقاني
بررسي شيوع آسيبهاي ورزشي كاراته در مردان كاراته,,1388
مصطفي رحيمي, فرزين حلبچي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
سازگاري رواني-جتماعي در دختران ورزشكار رشته هاي تيمي و انفرادي,,1387
وحيد ذوالاكتاف, مريم جواهري, سيدمحمد مرندي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير هشت هفته حركات اصلاحي بر لوردوز كمري,,1386
ليلا قرباني قهفرخي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
Modification of Physical Education Course in Higher Higher Education (Iran),علوم حركتي و ورزش-دانشگاه تربيت معلم-همكاري با انجمن تربيت بدني,1386
وحيد ذوالاكتاف, سيدمحمد مرندي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, موحدوي نژاد, صفوي همامي
Modification of Physical Education Course in Higher Education (Iran),علوم حركتي و ورزش-دانشگاه تربيت معلم-همكاري با انجمن تربيت بدني,1386
وحيد ذوالاكتاف, سيدمحمد مرندي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, رضا مهدوي نژاد, شيلا صفوي همامي
اثر سنجي يك روش جديد توانبخشي براي سندروم درد ميوفاشيال گردني,,1385
غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تأثير 8 هفته تمرينات اسلايد بورد بر درد، عملكرد مفصل شانه و كيفيت زندگي در شناگران مرد مبتلا به سندروم گير افتادگي شانه,,
فاطمه العبودي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مرتضي صادقي ورنوسفادراني, المسعودي محمد
جستجو:
|
(11563),,1385/09/20 _ 1385/09/20,زهرا اسدي ساماني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, سيدمحمد مرندي
(12394),,1385/01/01 _ 1385/01/01,سيدمحمد مرندي, مريم جواهري, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
(5450),,1387/12/14 _ 1387/12/14,وحيد ذوالاكتاف, زينب رافعي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
Estimation of Biological Age in Females Aged 18-65 based on Physical Fitness Factors (1571),6th European Sports Medicine Congress,1388/07/23 _ 1388/07/23,زينب رافعي, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, شيرين داورپناه
Comparison of the joint position sense of knee between volleyball players (4329),The International Congress on Science and Football,1388/08/12 _ 1388/08/12,محسن شرافت, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, ميثم عابديني
(13001),,1388/12/11 _ 1388/12/11,سميه علي زماني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, حميد صالحي, عبدالکريم کريمي
(13001),,1388/12/11 _ 1388/12/11,سميه نوري, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, حميد صالحي, خليل خيام باشي, عبدالکريم کريمي
(13001),,1388/12/11 _ 1388/12/11,ليلا حيدري, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, حميد صالحي
(),,1388/11/28 _ 1388/11/28,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, جابر زماني, مسعود رحماني
(),,1389/12/11 _ 1389/12/11,جابر زماني, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, عذرا سادات اعتصامي
(),,1389/12/11 _ 1389/12/11,جابر زماني, عذرا سادات اعتصامي, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
(),,1389/12/11 _ 1389/12/11,عذرا سادات اعتصامي, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, جابر زماني
(),,1389/12/11 _ 1389/12/11,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, محسن اسحاقيان
(),,1389/12/11 _ 1389/12/11,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وازگن ميناسيان, مرتضي صادقي
(),,1389/12/11 _ 1389/12/11,ابراهيم سلطاني, فريبا مجيري, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
(),,1389/12/11 _ 1389/12/11,سميه طهماسبي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
Incidence and mechanism of acute injuries in Iran karate championship 2010 (2160),commonwealth international sports science congress 2010,1389/07/05 _ 1389/07/05,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, سيدمحمد مرندي, محمد با تواني, محمدرضا باتواني
comparison of isokinetic strength an H:Q ratio between ACL reconstructed athletes and noninjuried athletes (2160),commonwealth international sports science congress 2010,1389/07/05 _ 1389/07/05,ابراهيم خسروي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
COMPARISON OF ISOKINETIC STRENGTH AND H:Q RATIO BETWEEN ACL RECONSTRUCT'ED ATHLETES AND NON INJURED ATHLETES (231),11th International Sport Science Congress,1389/08/20 _ 1389/08/20,ابراهيم خسروي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
(8973),,1390/02/22 _ 1390/02/22,وازگن ميناسيان, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, محمد علي نژاد
Biomechanical Modelling for Computation of Knee Joint Torque in Different Strategies of Stop-Jump Landing (976),29th International Conference on Biomechanics in Sports,1390/05/05 _ 1390/05/05,ليلي مهديه, شهرام لنجان نژاديان اصفهان, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مهرداد پورسينا, سارا ميرطاووسي
(),,1390/06/28 _ 1390/06/28,رضا ولايتي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وازگن ميناسيان
(),,1390/07/27 _ 1390/07/27,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مرتضي صادقي, حميد صالحي
(),,1390/07/27 _ 1390/07/27,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مرتضي صادقي, رسول كاوياني, احمد رضا موحدي
(),,1390/07/27 _ 1390/07/27,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وازگن ميناسيان, مرتضي صادقي, راضيه کريمي
Evaluation of health–related physical fitness status of men aged 50-65 of Isfahan city (3989),The 5th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science (APCESS,1390/08/11 _ 1390/08/11,وازگن ميناسيان, سيدمحمد مرندي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
Evaluation of physical fitness status of boy and girl students of Isfahan University of Technology (3989),The 5th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science (APCESS,1390/08/11 _ 1390/08/11,وازگن ميناسيان, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, عباس فيروزيان
A comparison between effects of plyometric training with and without short hurdle on spike quality (55),(The 5th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science (APCESS,1390/08/13 _ 1390/08/13,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, مريم حدادي
Comparison effects of exercise therapy and physiotherapy on patients with chronic low back pain (3990),The 5th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science (APCESS 2011,1390/08/13 _ 1390/08/13,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, وازگن ميناسيان, سميه نوري
Effect of modified Pilate's program on trunk mobility in patients with chronic low back pain (3991),The 5th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science (APCESS 2011),1390/08/13 _ 1390/08/13,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, وازگن ميناسيان, سميه علي زماني
(5427),,1390/08/03 _ 1390/08/03,محمد علي باتواني, سيدمحمد مرندي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, محمدرضا باتواني
(5430),,1390/08/03 _ 1390/08/03,مصطفي رحيمي, فرزين حلب چي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, جليل رييسي
(10919),,1390/09/24 _ 1390/09/24,سمانه داودي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
(10919),,1390/09/24 _ 1390/09/24,محمد مشهدي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
(10919),,1390/09/24 _ 1390/09/24,حامد ارغواني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, ناصر مهرشاد, وحيد ذوالاكتاف, محمد يوسفي
(10919),,1390/09/24 _ 1390/09/24,محمدرضا باتواني, سيدمحمد مرندي, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
(10919),,1390/09/24 _ 1390/09/24,سمانه داودي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
(10919),,1390/09/24 _ 1390/09/24,راضيه اسدي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, وحيد چيت ساز
(12809),,1391/02/13 _ 1391/02/13,ليلي مهديه, شهرام لنجان نژاديان اصفهان, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مهرداد پورسينا
(12809),,1391/02/13 _ 1391/02/13,عفت السادات وفامند, مهدي كارگرفرد, سيدمحمد مرندي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, نسيم بهزاد نژاد
(12809),,1391/02/13 _ 1391/02/13,عفت السادات وفامند, مهدي كارگرفرد, سيدمحمد مرندي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, نسيم بهزاد نژاد
(12809),,1391/02/13 _ 1391/02/13,مرتضي صادقي, صالح افراسيابي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مهدي كارگرفرد
(12628),,1391/02/13 _ 1391/02/13,مسعود رحماني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, رسول رحماني
(14203),,1390/08/20 _ 1390/08/20,سيدمحمد مرندي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, محمد رضا باتواني(دانشجو)
(),,1391/02/11 _ 1391/02/11,حسين طاهري, رضا مهدوي نژاد, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, عبدالکريم کريمي, زينب اميدعلي
(12628),,1391/02/13 _ 1391/02/13,فرزانه صادقيان, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
(12622),,1391/02/15 _ 1391/02/15,فاطمه زارع بيدكي, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
(12622),,1391/02/15 _ 1391/02/15,فاطمه زارع بيدكي, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
(12622),,1391/02/15 _ 1391/02/15,مصطفي سنجري دهاقاني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, علي عزيزي, امين اله طاهري تيزآبي
(12622),,1391/02/15 _ 1391/02/15,مصطفي سنجري دهاقاني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, امين اله طاهري تيزآبي, علي عزيزي
(12622),,1391/02/15 _ 1391/02/15,حميدکارگر شورکي, وحيد ذوالاكتاف, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, محمدعلي صالحي
(12622),,1391/02/15 _ 1391/02/15,حامد ارغواني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, دکترناصر مهرشاد
(12622),,1391/02/15 _ 1391/02/15,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, سيدمحمد مرندي, آيناز گل کار
(12622),,1391/02/15 _ 1391/02/15,مجتبي بابايي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
(12622),,1391/02/15 _ 1391/02/15,مرتضي صادقي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, فريبا ايرج
(12622),,1391/02/15 _ 1391/02/15,مرتضي صادقي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف, علي مير علايي
(12720),,1393/11/30 _ 1393/11/30,مرتضي صادقي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
(12720),,1393/11/30 _ 1393/11/30,سپيده منصوري, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مرتضي صادقي
(12720),,1393/11/30 _ 1393/11/30,مرتضي صادقي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
(12720),,1393/11/30 _ 1393/11/30,مرتضي صادقي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, نگار وحيدي
(12720),,1393/11/30 _ 1393/11/30,مرتضي صادقي, سجاد روشني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
(12720),,1393/11/30 _ 1393/11/30,مرضيه ميرزاخانيان, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مرتضي صادقي
(12720),,1393/11/30 _ 1393/11/30,شكوه طياره خواجوئي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مرتضي صادقي
(12720),,1393/11/30 _ 1393/11/30,مجيد فتاحي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
(12720),,1393/11/30 _ 1393/11/30,سمانه خلفي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
(12720),,1393/11/30 _ 1393/11/30,سمانه خلفي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
(12407),,1394/12/20 _ 1394/12/20,رحيم نصرت آبادي, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, وحيد ذوالاكتاف
(5687),,1394/09/05 _ 1394/09/05,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, جعفر كتابچي, عباس چيت ساززاده
(12407),,1394/12/20 _ 1394/12/20,مهدي قادريان, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
(12299),,1394/12/19 _ 1394/12/19,مهدي قادريان, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
Effect of 12-week Rebound Training Exercise on?energy consumption and body mass index of Patients with Spinal Cord Injury (),Sports Medicine Australia,1400/08/19 _ 1400/08/21,مرتضي صادقي ورنوسفادراني, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, محمد تقي كريمي
|
ارتباط هوش هيجاني با سلامت روان در كشتي گيران استان اصفهان,كارشناسي ارشد,1403/03/22, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
ارائه الگوي خصوصي سازي باشگاه هاي ورزشي عراق,دكتري,1402/12/16, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تأثير 8 هفته تمرينات اسلايد برد بر درد، عملكرد مفصل شانه و كيفيت زندگي در شناگران مرد مبتلا به سندروم گير افتادگي شانه,دكتري,1402/11/11, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير خستگي شبيه سازي شده بازي واليبال، بر قدرت، حس عمقي و عملكرد حركتي واليباليستها,كارشناسي ارشد,1402/10/27, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير يوگا و مربع گام برداري ريتميك بر آمادگي عملكردي و خودكارآمدي افتادن در زنان سالمند,كارشناسي ارشد,1402/10/27, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير هشت هفته تمرينات عملكردي بر درد ناتواني عملكردي عملكرد حركتي و كيفيت زندگي بيماران مرد مبتلا به كمر درد مزمن غير اختصاصي,كارشناسي ارشد,1402/10/24, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير شش هفته تمرينات عصبي-عضلاني با و بدون كينزيوتيپ بر عملكرد حركتي در زنان غير ورزشكار مبتلا به بي ثباتي مچ پا,كارشناسي ارشد,1402/10/20, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
ارتباط بين ميزان فعاليت هاي روزمره زندگي با عملكردهاي حسي-حركتي، تعادل، افتادن و راه رفتن بيماران مبتلا به ديابت نوع 2,كارشناسي ارشد,1402/10/16, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
اثر خستگي شبيه سازي شده بازي هندبال بر نسبت گشتاور ايزوكينتيك عضالت همسترينگ به چهار سر ران و عضالت اينورتور به اورتور مچ پاي هندباليست هاي حرفه اي,كارشناسي ارشد,1402/10/11, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
بررسي ارتباط امتيازات آزمون هاي غربالگري عملكرد حركتي و تعادل در دختران ورزشكار با سابقه آسيب ديدگي و تعيين نمره پيش بين غربالگري,كارشناسي ارشد,1402/09/22, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
مقايسه اثر تمرينات پاندول معكوس، TRX و ثباتي رايج بر فعاليت عضلات منتخب، نوسانات مركز فشار و حركات عملكردي در مردان سالم غير ورزشكار,دكتري,1402/06/29, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تعيين اثر شش هفته تمرين پلايومتريك برعملكرد جسماني بازيكنان واليبال,كارشناسي ارشد,1402/06/14, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تأثير هشت هفته برنام? تمريني انجمن زانوي آلمان (STOP X) بر راستاي زانو، تعادل، قدرت انفجاري و چابكي واليباليست هاي نوجوان با والگوس پويا زانو,كارشناسي ارشد,1402/04/21, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تأثير هشت هفته برنام? تمريني انجمن زانوي آلمان (STOP X) بر راستاي زانو، تعادل، قدرت انفجاري و چابكي واليباليست هاي نوجوان با والگوس پويا زانو,كارشناسي ارشد,1402/04/21, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
نورم قوس هاي كمري و پشتي دانشجويان عراقي پسر,كارشناسي ارشد,1402/03/31, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
نورم قوس هاي كمري و پشتي دانشجويان عراقي پسر,كارشناسي ارشد,1402/03/31, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير8 هفته تمرينات تركيبي چرخشي بر تعادل، مهارت هاي حركتي، قدرت عضلاني و كيفيت زندگي دانش آموزان مبتلا به سندروم داون,كارشناسي ارشد,1402/03/20, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
مطالعه شيوع و علل آسيب هاي ورزشي هندباليست هاي مرد نخبه عراقي,كارشناسي ارشد,1401/12/07, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير هشت هفته تمرينات ترامپولين بر تعادل، عملكرد حركتي و برخي ويژگي هاي جسماني دانش آموزان دختر 8 تا 12 سال شهر ناصريه,كارشناسي ارشد,1401/12/03, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
مقايسه اثر تمرين در خانه و تمرينات عصبي عضلاني پويا (DNS ) بر ميزان درد، ناتواني عملكردي، دامنه حركتي و قدرت عضلاني دختران دانش آموز مبتلا به كمردرد.,كارشناسي ارشد,1401/12/03, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثيرهشت هفته تمرينات تعادلي و ثبات پوسچرال بر ميزان درد، تعادل پويا، ناتواني عملكردي، قدرت عضله عرضي شكمي و كيفيت زندگي در مردان مبتلا به كمردرد مزمن غيراختصاصي,كارشناسي ارشد,1401/12/02, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير هشت هفته تمرينات ثبات مركزي بر تعادل و عملكرد حركتي واليباليست هاي پسر 15 تا 17 ساله شهر بابل,كارشناسي ارشد,1401/12/02, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
اثر تمرينات روي توپ فيزيوبال بر ثبات عملكردي و عملكرد اندام فوقاني، ميزان كايفوز و تغييرات ريتم كتفي- بازويي در افراد داراي ناهنجاري سندروم متقاطع فوقاني,كارشناسي ارشد,1401/12/01, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
مقايسه تاثير دو روش ماساژ درماني و آب درماني بر ميزان درد و عملكرد حركتي مردان سالمند داراي كمر درد مزمن,كارشناسي ارشد,1401/12/01, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير هشت هفته تمرينات منتخب جسماني بر اختلالات اسكلتي عضلاني كاركنان مرد فرودگاه شهر نجف,كارشناسي ارشد,1401/12/01, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
رابطه توانمندسازي شغلي با تعهد سازماني كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان ميسان,كارشناسي ارشد,1401/11/19, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
مقايسه يك دوره تمرينات مقاومتي با كش هاي الاستيك و تمرينات عادي فوتبال روي متغيرهاي فيزيولوژيكي و عملكردي بازيكنان فوتبال نوجوان دختر شهراصفهان,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
نقش فناوري هاي نوين در الگوهاي مشاركت نوجوانان و جوانان در فعاليت بدني اوقات فراغت,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
بررسي ارتباط بين خودكارآمدي شغلي و تعهد سازماني كاركنان ادارات ورزشي استان ذي قار,كارشناسي ارشد,1401/10/27, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
مديريت تغيير و ارتباط آن با خلاقيت اداري كادر اداره ورزش و فعاليتهاي مدرسه (موردمطالعه: بخش ورزشهاي مدرسه اي براي منطقه فرات ميانه در عراق ),كارشناسي ارشد,1401/10/26, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير 8 هفته تمرينات ثبات مركزي در سطوح پايدار و ناپايدار بر بيومكانيك مچ پا در ورزشكاران داراي بي ثباتي مزمن مچ پا,دكتري,1401/10/12, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
: تاثير هشت هفته گرم كردن11+ با و بدون تمرينات RNT برعملكرد حركتي و ريسك فاكتورهاي آسيب زنان فوتساليست حرفه اي.,كارشناسي ارشد,1401/10/11, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير هشت هفته تمرينات عصبي عضلاني پويا بر تعادل، سرعت راه رفتن و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سكته مغزي,كارشناسي ارشد,1401/10/10, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
مقايسه تمرين استقامتي و مكمل قهوه سبز بر متابوليسم چربي¬ها در كبد موش¬هاي نر C57BL/6 پيش¬ديابت,دكتري,1401/09/21, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير هشت هفته تمرينات هاپ جامپ بر حركات عملكردي، تعادل و قدرت انفجاري دانش آموزان پسر 13 تا 15 سال,كارشناسي ارشد,1401/09/20, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تأثير هشت هفته تمرينات پيلاتس بر تعادل، ترس از افتادن و راه رفتن و كيفيت زندگي سالمندان,كارشناسي ارشد,1401/07/10, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تحليلي بر نقش ورزش در يكپارچگي اجتماعي در كشور عراق,كارشناسي ارشد,1401/06/30, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
مقايسه تاثير دو پروتكل تمريني تركيبي چرخشي و تعادلي بر برخي شاخص هاي عملكرد حركتي و كيفيت زندگي در سالمندان.,دكتري,1401/06/28, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
اثر 8 هفته برنامه توانبخشي (تمرين درماني و ماساژ) بر ناهنجاري زانوي ضربدري دانش آموزان دختر,كارشناسي ارشد,1401/06/27, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
ارزيابي عملكرد شغلي معلمان تربيت بدني از ديدگاه سرپرستان و مديران مدارس استان واسط,كارشناسي ارشد,1401/06/19, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تأثير برنامه توانبخشي (حركت درماني و ماساژ) بر درد، كيفيت زندگي و عملكرد مفصل شانه در مردان واليباليست داراي استرين درجه 1 دلتوئيد,كارشناسي ارشد,1401/06/16, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير يك دوره كوتاه مدت تمرين EMS بر شاخص هاي منتخب رشدي و مهاري عضلاني در افراد ميانسال جوان فعال,كارشناسي ارشد,1401/06/12, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثيركوتاه مدت تمرينات مقاومتي بر سايتوكاين هاي پيش التهابي و ضدالتهابي در مردان و زنان ميانسال داراي اضافه وزن,كارشناسي ارشد,1401/06/12, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
اثركوتاه مدت تمرينات مقاومتي سنتي بر هورمون رشد، كورتيزول، IGF-1 وTGF_B در افراد ميانسال,كارشناسي ارشد,1400/12/15, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
مقايسه اثر 8 هفته تمرينات اصلاحي با و بدون تمرينات عصبي عضلاني واكنشي بر قوس طولي داخلي پا، حس وضعيت مفصل مچ پا و تعادل دختران داراي كف پاي صاف,كارشناسي ارشد,1400/12/03, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير 8 هفته پروتكل تمرينات منتخب بر درد، پاسچر، حس عمقي و عملكرد حركتي ناحيه ي گردن و كمربند شانه دانشجويان دختر مبتلا به سندروم نمايشگر ويدئويي,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
اثرات ترتيب تمرين همزمان (مقاومتي و تناوبي با شدت بالا) بر تركيب بدن، نشانگرهاي عضلاني و التهابي در زنان ميانسال داراي اضافه,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
اثر يك دوره نيرومندسازي پس فعالي برقدرت عضلاني در حركات اسكات ، ليفت مرده و پرس سينه در ورزشكاران بدنسازي باشگاهي,كارشناسي ارشد,1400/11/25, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
اثر يك دوره نيرومندسازي پس فعالي بر توان و گشتاور عضلاني ، پرش عمودي ، چابكي و سرعت بازيكنان جوان و زبده فوتبال,كارشناسي ارشد,1400/09/23, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
مقايسه دو شيوه ي تمرين تناوبي با شدت هاي مختلف روي شاخص ها و برخي متغيرهاي فيزيولوژيكي بيماران مبتلا به ميگرن,كارشناسي ارشد,1400/07/10, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير هشت هفته تمرينات DNSبر تنفس، پاسچر، برخي ويژگي هاي عملكردي و كيفيت زندگي دانش آموزان كم توان ذهني آموزش پذير,كارشناسي ارشد,1400/07/06, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير هشت هفته تمرينات منتخب باراوسل برراستاي قامت، تعادل، عملكرد حركتي و كيفيت زندگي دختران كم توان ذهني آموزش پذير,كارشناسي ارشد,1400/06/31, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
ارائه مدل خود كار آمدي مربيان حرفه اي فوتبال,كارشناسي ارشد,1400/06/31, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثيردو شدت تمرين مقاومتي برسطوح هپسيدين،وضعيت آهن وبرخي نشانگرهاي التهابي دردختران چاق/اضافه وزن با وبدون كمبود ذخاير آهن,دكتري,1400/06/31, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تأثير 8 هفته تمرينات منتخب توانبخشي پيش از جراحي بر عملكرد حركتي و ميكروساختار مينيسك ورزشكاران كانديد جراحي مينيسك داخلي,دكتري,1400/06/07, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
اثرات مصرف مكمل بتائين بر شاخص¬هاي عملكردي و هورموني بازيكنان نوجوان نخبه فوتبال,دكتري,1400/05/17, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تمرينات اصلاحي سندرم متقاطع فوقاني: موضع گرايي در مقابل كل گرايي,دكتري,1400/05/13, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
اثر هشت هفته تمرينات NASM بر درد شانه، پوسچر، ناتواني عملكردي و كيفيت زندگي مردان مبتلا به سندروم متقاطع فوقاني,دكتري,1399/12/25, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير يك دوره تمرينات مبتني بر رويكردNASM بر مشكلات اختصاصي پاي بيماران ديابتي نوع دو نوروپاتي,دكتري,1399/09/30, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير 8 هفته تمرينات اسلايد برد بر برخي ويژگي هاي عملكردي در زنان داراي بيhttps://golestan.ui.ac.ir/_Images/sm/FullScr.gif ثباتي مزمن مچ پا,كارشناسي ارشد,1399/09/25, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير 3هفته تمرينات منتخب ملت بر عملكرد حركتي شانه،درد وكيفيت زندگي آسيب ديدگان نخاعي پاراپلژي,كارشناسي ارشد,1399/09/22, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
:تاثير هشت هفته تمرينات تعديل شده پيلاتس بر راستاي قامت، برخي ويژگي هاي عملكردي و كيفيت زندگي دختران كم توان ذهني اموزش پذير,كارشناسي ارشد,1399/08/26, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير8هفته تمرينات ريباند بر قوس طولي داخلي كف پا، تعادل، توان انفجاري وكيفيت زندگي دانش آموزان پسر8-10ساله با كف پاي صاف,كارشناسي ارشد,1399/08/05, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير هشت هفته تمرينات DNS برتعادل نشسته، عملكرد حركتي، درد و كيفيت زندگي بيماران آسيب نخاعي پاراپلژي ناقص,كارشناسي ارشد,1399/07/29, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير 8 هفته تمرينات تعديل شده تي آر ايكس بر عملكرد حركتي، قوسهاي ستون فقرات و كيفيت زندگي در زنان پس از زايمان,كارشناسي ارشد,1399/03/31, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
اثر بخشي تمرينات ثبات مركزي TRX ويژه بر عوارض بيماران كمردرد مزمن غيراختصاصي,دكتري,1399/02/24, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
بررسي اثرهشت هفته تمرينات زنجيره بسته بر درد و ريتم كتفي_ بازويي و عملكرد و رضايت در شناگران مبتلا به اسكپولار ديسكينزيس,كارشناسي ارشد,1398/10/30, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير 8 هفته برنامه تمريني s +11 فيفا بر نمرات آزمون غربالگري عملكردي و كيفيت زندگي بازيكنان بدمينتون دختر,كارشناسي ارشد,1398/10/25, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير 8 هفته تمرينات متخب يوگا بر تعادل،عملكرد حركتي و كيفيت زندگي بيماران نوروپاتي ديابتي,كارشناسي ارشد,1398/10/04, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير8 هفته ماساژ روسي براندوه پس از زايمان، افسردگي پس از زايمان، كيفيت خواب ، كيفيت زندگي و نوع زايمان زنان نخست‌زا,كارشناسي ارشد,1398/06/31, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثيرهشت هفته تمرينات NASM بر آزمون شنا از مجموعه آزمون هاي غربالگري حركتي عملكردي,كارشناسي ارشد,1398/06/27, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير 8 هفته تمرينات اصلاحي منتخب بر پاسچر، فعاليت الكترومايوگرافي قدرت عضلات و دامنه حركتي شانه و گردن در افراد مبتلا به سندرم متقاطع فوقاني,دكتري,1398/04/01, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
مقايسه اثر8هفته تمرينات ريباند و تحمل وزن بر تادل،ثبات وضعيتي، وضعيت بدني و عملكرد راه رفتن بيماران مبتلا به ژاركينسون,دكتري,1397/12/15, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
مقايسه تأثير8 هفته تمرينات عضلات كف لگن و تمرينات منتخب ناحيه مركزي بدن بر بي اختياري ادراري استرسي، قدرت و كيفيت زندگي زنان ميانسال مبتلا به بي اختياري ادرار .,كارشناسي ارشد,1397/10/30, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير 12 هفته تمرينات ريباند تراپي بر برخي ناهنجاري هاي وضعيتي، عملكرد و كيفيت زندگي بيماران آسيب ديده نخاعي,دكتري,1396/07/26, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تأثير هشت هفته تمرينات پيلاتس بر برخي ويژگي¬هاي جسماني و رواني بيماران تعويض كامل مفصل زانو.,كارشناسي ارشد,1393/07/30, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير ماساژدرماني بر برخي فاكتورهاي جسماني و روانشناختي بيماران افسرده,كارشناسي ارشد,1392/06/18, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
مقايسه اثر دو روش تمريني ريباند تراپي و تمرينات هوازي روي بيماران مبتلا به آسم.,كارشناسي ارشد,1390/06/05, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير هشت هفته تمرينات يوگا روي بيماران مبتلا به استئو آرتريت زانو,كارشناسي ارشد,1390/04/05, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير هشت هفته برنامه تمريني جسماني منتخب بر برخي ويژگي هاي عملكردي و كيفيت زندگي مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس .,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير ماساژ درماني بر برخي شاخص هاي جسماني و رواني بيماران مبتلا به ميگرن,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير ريباندتراپي برآمادگي جسماني مرتبط با تندرستي، تعادل و حس عمقي كودكان كم توان ذهني آموزش پذير,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير يك دوره تمرينات منتخب پيلاتس بر قدرت عضلاني، دامنه حركتي،تعادل ايستا،تعادل پويا وافسردگي زنان سالمند,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير تمرينات پيلاتس بر قدرت، تعادل،اي 1 سي و كيفيت زندگي بيماران زن مبتلا به ديابت نوع 2,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
ارتباط بين سطح فعاليت عضلات اندام تحتاني با آزمون‌هاي عملكرد اندام تحتاني و تأثير خستگي بر آنها,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير 8 فته تمرينات ثبلت مركزي بر تعادل و استقامت عظلات ثبات دهنده مركزي فوتباليست ها مبتلا به زانو پرانتزي,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير 8 هفته پروتكل تركيبي (حركت درماني و ماساژ) در مبتلايان به سندروم تونل كارپال,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
رابطه بين ساعات بازي كامپيوتري با فاكتورهاي آمادگي جسماني در كودكان,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير 8 هفته تمرينات تركيبي بر بيمار مبتلا به پلي ميوزيت(مطالعه موردي),كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير ريباندتراپي بر برخي ويژگي هاي عملكردي و كيفيت زندگي بيماران افسرده,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
مقايسه اثر تمرينات قدرتي و مكمل زنجفيل بر درد و كيفيت زندگي مبتلايان به استئوآرتريت زانو,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير دو روش ريباند تراپي و تمرينات فيزيوبال بر برخي فاكتورهاي جسماني و كيفيت زندگي كودكان فلج مغزي اسپاستيك,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير هشت هفته تمرينات تركيبي (قدرتي و تعادلي ) بر تعادل، قدرت عضلاني و پرخاشگري كودكان پسر 7 تا 14 ساله ، توان ذهني آموزش پذير,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
مقايسه اثر هشت هفته تمرينات ريباندتراپي و ماساژشكمي بر يبوست، درد و كيفيت زندگي بيماران آسيب ديده نخاعي ناقص,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير هشت هفته تمرينات جسماني منتخب بر بي اختياري ادرار و كيفيت زندگي معلولين آسيب نخاعي,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير تمرينات پيلاتس روي زنان مبتلا به آسم,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير 8 هفته تمرينات با و بدون موزيك بر روي بر كيفيت زندگي وبرخي فاكتور هاي جسماني كودكان مبتلا به سندرم داون,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير 12 هفته تمرينات طناب زني برقوس هاي ستون فقرات و قوس كف پاي دانش آموزان پسر 13-10 ساله داراي كف پاي صاف، گود و طبيعي,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير 12 هفته تمرينات كونگ فو توآ تعديل شده بر كنترل تعادل نشسته، قدرت گريپ، دامنه¬ي حركتي و كيفيت زندگي افراد ضايعه نخاعي پاراپلژي كامل,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير 6 هفته تمرينات يوگاي نيدرا بر تظاهرات باليني، كيفيت زندگي و تعادل مبتلايان به كهير مزمن,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير 8 هفته تمرينات تركيبي (تقويت عضلات ابداكتور و اكسترنال روئيتور تعادلي ) بر روي درد ، عملكرد ، قدرت و كنترل پاسچر بيماران مبتلا به سندرم درد كشكگي راني),كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
زاثيز 6 يفسى زنزيهاذ نهسخة ثثاذ نزكشي تز درد، كهسزم قانر، هازواهي ?نمكزدي وكيفير سهذلي تيناراه ينودياميشي,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
مقايسه اثر آني ماساژ روسي و تاي ماساژ اندام تحتاني بر تعادل، حس عمقي و دامنه حركتي زنان سالمند,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تاثير هشت هفته تركيب تمرينات كاوتورن كوكسي و فرانكل بر عملكرد جسماني و رواني بيماران زن مبتلا به پاركينسون,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
مقايسه تأثير 8 هفته تمرين عضلات بخش مركزي و عضلات دوركننده ران بر كينتيك و زمان رسيدن به پايداري در تكليف پرش- فرود,دكتري,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تأثير تمرينات TRX بر ظرفيت عملكردي، كنترل پاسچر، حس عمقي و قدرت ايزومتريك عضلات زانو در زنان مبتلا به MS,دكتري,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تأثير 8 هفته تمرين فانكشنال بر ميزان فلكشن زانو، نيروي عكس العمل و ميزان بار در حركت هاپينگ در بازيكنان بسكتبال,دكتري,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
تأثير 8 هفته تمرينات قدرتي طرف مقابل بر ويژگي¬هاي فرايند رول-آف راه رفتن و دويدن در افراد با سابقه بازسازي رباط صليبي قدامي,دكتري,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
اثر 12 هفته تمرينات ثبات مركزي بر پروفايل هاي فعالسازي عضلات اندام تحتاني در افراد با عمل جراحي بازسازي ACL,دكتري,, ,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي
جستجو:
|
تقويت بخش مركزي,دانشگاه اصفهان,1398,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, هومن فتاحي, مجيد فتاحي
ورزشهاي ويلچري راهنماي كامل براي ورزشكاران- مربيان و معلمان,دانشگاه اصفهان,1396,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مهدي قادريان آذرخواراني
101 آزمون ارزيابي عملكرد جسماني (224ص),نگارخانه,1392,غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, محمد نادي, وازگن ميناسيان
پيشگيري از رفتار مخاطره آميز در نوجوانان و جوانان: كم تحركي ويژه مربيان(48ص),انتشارات پارس ايليا,1391,سيدمحمد مرندي, رويا کليشادي, وازگن ميناسيان, غلامعلي قاسمي كهريزسنگي, مرجان مومني, راضيه اميدي
جستجو:
|
جستجو:
|
قوس سنج اولتراسوند در اندازه كيري زاويه قوس كمري,1399/05/16
جستجو:
|
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
834 آناتومي انسان 1401/10/27 سه شنبه 10:00-12:00
834 آناتومي انسان 1401/10/27 سه شنبه 10:00-12:00
002 تجويز تمرين در افراد با نيازهاي ويژه 1401/10/27 سه شنبه 08:00-10:00
055 ماساژ ورزشي و اصلاحي 1401/10/18 يك شنبه 08:00-10:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal