۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ دي
فهیمه اسفرجانی
دانشکده : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی,تربیت معلم,ایران,1379-1384
جستجو:
|
اثر تمرین استقامتی بر بیان mRNA UCP1در بافت چربی قهو ای موش های نر چاق C57BL/6,دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی,هفته پژوهش,پوستر,1396,سمانه شیر خانی,فاطمه کاظمی نسب,سید محمد مرندی,کامران قائدی,فهیمه اسفرجانی,محمد حسین نصر اصفهانی | جزئیات
اثر تمرین استقامتی بر بیانFNDC5mRNA و miR-665-3در عضله دوقلو موش های نر چاقC57BL/6,دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی,بین المللی,پوستر,1396,فاطمه کاظمی نسب,سید محمد مرندی,کامران قائدی,فهیمه اسفرجانی,محمد حسین نصر اصفهانی | جزئیات
comparison of homebasewd exercise rehabilitation withcentrebasedcardiac rehabilitation on lipids profile,اولین همایش بین امللی باز توانی قلبی,بین المللی,پوستر,1393,اعظم موسوی,فهیمه اسفرجانی,معصومه صادقی,حسین حیدری | Detail
تاثیر یک دوره تمرینات مقاومتی و تعادلی منتخب برروی قدرت و خطر افتادن در بیماران دیابتی نوروپاتی محیطی ,هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی,بین المللی,پوستر,1393,معصومه السادات مدرسی,وازگن میناسیان,محمد رضا صادقیان شاهی,فهیمه اسفرجانی | جزئیات
اثر زمان آزمون بر بهره حافظه افراد صبح بازده و عصر بازده بر اساس زمان تمرین,سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی,ملی,پوستر,1393,راضیه هژبرنیا,مریم نزاکت الحسینی,احمدرضا موحدی,فهیمه اسفرجانی | جزئیات
مقایسه اثر 6 هفته تمرینات پلایومتریک در آب و خشکی بر توان انفجاری پای بازیکنان نخبه واترپلو,هشتمین همایش بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,بهزاد متقی,فرزانه تقیان,فهیمه اسفرجانی | جزئیات
ترشح هورمون رشد و عامل رشد شبه انسولینی متعاقب یک جلسه تمرین 1ساعته درآب در کودکان 9 تا 11 سال پسر,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,محمد حسین باقری,عفت مهرابی,عفت بمبئی چی,فهیمه اسفرجانی | جزئیات
اثر 3 ماه تمرینات منتخب یوگا برمیزان اکسید نیتریک خون زنان مبتلا به میگرن,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,مهسا زمانی,سید محمد مرندی,فهیمه اسفرجانی,وحید شایگان نژاد,شقایق حق جو | جزئیات
بررسی اثر شدت تمرین ایروبیک بر میزان سطوح سرم C- Reactive Protein زنان چاق,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,سخنرانی,1391,ندا قدیری,سید محمد مرندی,فهیمه اسفرجانی,حسین مجتهدی | جزئیات
تاثیر تمرینات پیلاتس بر برخی عوامل فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی زنان غیرورزشکار دارای اضافه وزن,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,حسین طاهری,زینب امیدعلی,فهیمه اسفرجانی,عفت بمبئی چی,سید محمد مرندی | جزئیات
مقایسه اثر بازیافت در خشکی و روشهای نوین شناوری درآب، بر تغییرات بزاقی IgAR به دنبال یک فعالیت بیشینه,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,سخنرانی,1391,زینب رضایی,فهیمه اسفرجانی,سید محمد مرندی | جزئیات
تاثیر مصرف بی کربنات سدیم بر توان بی هوازی زنان ورزشکار.,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,زهرا احمدی,فهیمه اسفرجانی,شهرام لنجان نژادیان | جزئیات
the effect of 12 week pilates exercise on depression and balance associated with falling in the elderly,Akdeniz language studies conference 2012,بین المللی,پوستر,1391,مهیار مختاری,مریم نزاکت الحسینی,فهیمه اسفرجانی | Detail
the effct of aquatice-resistance training on quality of life in postmenopausal women,akdeniz language studies conference 2012,بین المللی,پوستر,1391,مینا ستار,فهیمه اسفرجانی,مریم نزاکت الحسینی | Detail
اثر یک دوره تمرینات هوازی بر بیان ژن گیرنده کبدی ایکس"LXR"در موشهای صحرایی نر,هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,سخنرانی,1391,فاطمه کاظمی نسب,سید محمد مرندی,کامران قائدی,فهیمه اسفرجانی,سید جمال مشتاقیان | جزئیات
Endurance training enhances LXR expression in the liver of male Wistar rats,13th Iranian Pharmeceutical Scineces Congress,ملی,پوستر,1391,فاطمه کاظمی نسب,سید محمد مرندی,کامران قائدی,فهیمه اسفرجانی,سید جمال مشتاقیان | Detail
تاثیر مصرف بی کربنات سدیم بر شاخص های الکتروفیزیولوژیکی عضله در زنان ورزشکار.,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,زهرا احمدی,فهیمه اسفرجانی,شهرام لنجان نژادیان | جزئیات
the effect of pilates training on psychological factors and the balance related to falling in female elderly,the first international conference on women health,بین المللی,پوستر,1391,مهیار مختاری,مریم نزاکت الحسینی,فهیمه اسفرجانی,مجید حبیبی نیا | Detail
the effect of pilates training psychological and social factors related to falling in femal eldery,2th international social sciences in physical education and sport congress,بین المللی,پوستر,1391,مهیار مختاری,مریم نزاکت الحسینی,فهیمه اسفرجانی,صالح افراسیابی | Detail
the effect of pilates training on memory quotient and fatigue in patients with MS,2th international social sciences in physical education and sport congress,بین المللی,سخنرانی,1391,زهره محمدی,مریم نزاکت الحسینی,مسعود اعتمادی فر,فهیمه اسفرجانی,فاطمه رضوان پور | Detail
اثر برنامه تمرینی پیلاتس بر تعادل و عوامل شناختی مرتبط با افتادن در زنان سالمند,هشتمین همایش بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,مهیار مختاری,مریم نزاکت الحسینی,فهیمه اسفرجانی | جزئیات
تاثیر تمرینات پیلاتس بر عملکرد لوب فرونتال و عملکرد حرمتی پایین تنه در بیماران CVA,هشتمین همایش بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,سخنرانی,1391,فاطمه رضوان پور,مریم نزاکت الحسینی,فریبرز خوروش,فهیمه اسفرجانی,زهره محمدی دینانی | جزئیات
بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس بر کارکردهای شناختی و جسمانی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس,هشتمین همایش بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,زهره محمدی,مریم نزاکت الحسینی,مسعود اعتمادی فر,فهیمه اسفرجانی,فاطمه رضوان پور | جزئیات
بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس بر کارکردهای روانی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس,هشتمین همایش بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,زهره محمدی,مریم نزاکت الحسینی,مسعود اعتمادی فر,فهیمه اسفرجانی,زهرا تقیان دینانی | جزئیات
تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی در اب بر فشار خون، افسردگی و استقامت اندام تحتانی زنان یائسه,هشتمین همایش بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,مینا ستار,فهیمه اسفرجانی,عفت بمبئی چی,مریم نزاکت الحسینی,لاله کردوانی | جزئیات
نقش بیولوژی گیرنده های کبدی ایکس LXRs در متابولیسم کلسترول,نخستین همایش تازه های سلولی و ملکولی,ملی,سخنرانی,1391,فاطمه کاظمی نسب,سید محمد مرندی,کامران قائدی,فهیمه اسفرجانی,سید جمال مشتاقیان | جزئیات
اثر یک دوره تمرین بدنی با شدت متوسط بر نیمرخ لیپیدی موشهای صحرایی نر,هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران,بین المللی,پوستر,1391,فاطمه کاظمی نسب,سید محمد مرندی,فهیمه اسفرجانی,کامران قائدی,سید جمال مشتاقیان | جزئیات
مقایسه اثر یک دوره تمرینات یوگا و ایروبیک بر حجم های ریوی زنان چاق,سومین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران,بین المللی,پوستر,1390,فهیمه اسفرجانی,سید محمد مرندی,وحیده مومنی | جزئیات
اثر یک دوره تمرینات پیلاتس بر بهره حافظه و خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس,هشتمین کنگره بین المللی ام. اس ایرانیان,بین المللی,پوستر,1390,مریم نزاکت الحسینی,زهره محمدی,فهیمه اسفرجانی,مسعود اعتمادی فر | جزئیات
5اثر یک دوره تمرینات پیلاتس بر بهره حافظه و خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس,هشتمین کنگره بین المللی ام. اس ایرانیان,بین المللی,پوستر,1390,مریم نزاکت الحسینی,زهره محمدی دینانی,فهیمه اسفرجانی,مسعود اعتمادی فر | جزئیات
اثر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر افسردگی و عملکرد عضلانی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس,هشتمین کنگره بین المللی ام. اس ایرانیان,بین المللی,پوستر,1390,زهره محمدی,مریم نزاکت الحسینی,فهیمه اسفرجانی,مسعود اعتمادی فر,فاطمه رضوان پور | جزئیات
اثر تمرینات منتخب پیلاتس بر بهره حافظه بیماران سکته مغزی,سومین کنگره سراسری پژوهش های روانشناسی بالینی,ملی,سخنرانی,1390,فاطمه رضوان پور,مریم نزاکت الحسینی,فهیمه اسفرجانی,فریبرز خوروش,زهره محمدی دینانی | جزئیات
the effect of pilates training on psyghological and physical function related to falling in female elderly,the 3 international conference on sports and exercise science,بین المللی,سخنرانی,1390,مهیار مختاری,مریم نزاکت الحسینی,فهیمه اسفرجانی | Detail
the effect of pilates training on physical and cognictive functioning in patients with stoke,the 3 international conference on sports and exercise science,بین المللی,پوستر,1390,فاطمه رضوان پور,مریم نزاکت الحسینی,فهیمه اسفرجانی,خوروش | Detail
the effect of eight week pilates training on depression and muscular functioning on patient with multiple sclerosis,the 3 international conference on sports and exercise science,بین المللی,پوستر,1390,زهره محمدی,مریم نزاکت الحسینی,فهیمه اسفرجانی,مسعود اعتمادی فر | Detail
تاثیر یک دوره تمرینات منتخب پیلاتس بر عملکرد حرکتی بالاتنه و بهره حافظه بیماران CVA,یازدهمین کنگره سراسری سالیانه طب فیزیکی توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران,ملی,پوستر,1390,فاطمه رضوان پور,مریم نزاکت الحسینی,فریبرز خوروش,فهیمه اسفرجانی,زهره محمدی دینانی | جزئیات
osteoporosis and swimming: the compararison of bone mineral density of spinal L2-L4 swimmers with handball players,نهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم,بین المللی,پوستر,1390,فرزانه تقیان,فهیمه اسفرجانی | Detail
effects of aerobic exercise on lipids and lipoprotein profile in adults with type 2 diabetes,نهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم,بین المللی,پوستر,1390,فهیمه اسفرجانی | Detail
تاثیر 8 هفته ورزش مقاومتی در آب بر تعادل و کیفیت زندگی زنان یائسه,ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران,ملی,پوستر,1390,مینا ستار,فهیمه اسفرجانی,مریم نزاکت الحسینی,عفت بمبئی چی,لاله کردوانی | جزئیات
ساخت دستگاه ویژه بررسی عملکرد بازیکنان نخبه بدمینتون,ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران,ملی,پوستر,1390,نکیسا سلطانی,فهیمه اسفرجانی,سید محمد مرندی | جزئیات
تاثیر تمرینات ورزشی در حین دیالیز بر عملکرد عضلانی بیماران همودیالیزی,ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران,ملی,پوستر,1390,زهرا ریاحی,نوید کلالی,فهیمه اسفرجانی | جزئیات
مقایسه اثر آب درمانی در دماهای مختلف بر تغیرات IgA بزاقی شناگران به دنبال فعالیت شدید,ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران,ملی,پوستر,1390,زینب رضایی,فهیمه اسفرجانی,سید محمد مرندی | جزئیات
تاثیر 12 هفته تمرینات یوگا بر تعداد, شدت و کیفیت زندگی زنان مبتلا به میگرن,ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران,ملی,پوستر,1390,مهسا زمانی بروجنی,سید محمد مرندی,فهیمه اسفرجانی,وحید شایگان نژاد,شقایق حق جو | جزئیات
تاثیر یک دوره تمرین در آب بر هورمون رشد و عامل شبه انسولینی 1(GHوIGF-1) کودکان,ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران,ملی,سخنرانی,1390,محمد حسین باقری,عفت بمبئی چی,فهیمه اسفرجانی | جزئیات
مقایسه ی اثر تمرینات یوگا و ایروبیک بر ترکیب بدنی , فشار خون و توان هوازی زنان چاق,اولین همایش بین المللی پیشگیری تشخیص و درمان پرفشاری خون همراه با: بومی سا زی راهکارهای کنترل و درمان پرفشاری خون در ایران,بین المللی,پوستر,1390,فهیمه اسفرجانی,سید محمد مرندی,وحیده مومنی | جزئیات
برر سی تغییرات ترکیب بدنی وفشار خون بیماران دیابتی نوع 2 به دنبال یک دوره تمرینات هوازی,اولین همایش بین المللی پیشگیری تشخیص و درمان پرفشاری خون همراه با: بومی سا زی راهکارهای کنترل و درمان پرفشاری خون در ایران,بین المللی,پوستر,1390,فاطمه رشیدی,فهیمه اسفرجانی,سید محمد مرندی | جزئیات
تاثیر 8 هفته ورزش مقاومتی درآب برفشارخون زنان یائسه مبتلا به پرفشارخونی,اولین همایش بین المللی پیشگیری تشخیص و درمان پرفشاری خون همراه با: بومی سا زی راهکارهای کنترل و درمان پرفشاری خون در ایران,بین المللی,پوستر,1390,مینا ستار,فهیمه اسفرجانی,لاله کردوانی | جزئیات
The Effect of 8-Week Aerobic Exercise on body composition, Blood Glucose and Cardio- Vascular Risk Factors in women with type 2 diabetes ,The-First international & 4th National congress on health education and promotion,بین المللی,سخنرانی,1390,فهیمه اسفرجانی,سید محمد مرندی,Rashidi F | Detail
اثر شدت تمرین هوازی بر ترکیب بدنی و نیمرخ لیپیدی زنان چاق/اضافه وزن,اولین همایش علمی بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک,بین المللی,سخنرانی,1389,ندا قدیری ,سید محمد مرندی,فهیمه اسفرجانی,حسین مجتهدی | جزئیات
مقایسه اثر تمرینات یوگا و ایروبیک بر ترکیب بدنی و برخی عوامل آمادگی جسمانی زنان غیر ورزشکار ,اولین همایش علمی بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک,بین المللی,پوستر,1389,وحیده مومنی,فهیمه اسفرجانی,سید محمد مرندی | جزئیات
مقایسه اثر سه روش برگشت به حالت اولیه در خشکی و آب بر تغییرات لاکتات خون و عملکرد بعدی شناگران زن نخبه,اولین همایش علمی بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک,بین المللی,سخنرانی,1389,زینب رضائی,فهیمه اسفرجانی,سید محمد مرندی | جزئیات
تاثیر یک دوره تمرین ایروبیک بر ترکیب بدنی و قند خون زنان مبتلا به دیابت نوع دوم,اولین همایش علمی بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک,بین المللی,سخنرانی,1389,فاطمه رشیدی,فهیمه اسفرجانی,سید محمد مرندی | جزئیات
اثر تمرین هوازی ملایم و شدید بر میزان لپتین پلاسما در زنان چاق/اضافه وزن ,اولین همایش علمی بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک,بین المللی,سخنرانی,1389,ندا قدیری ,سید محمد مرندی,فهیمه اسفرجانی,حسین مجتهدی | جزئیات
تاثیر یک دوره تمرین ملایم و شدید بر ترکیب بدنی و عوامل خطرزای قلبی-عروقی زنان چاق/اضافه وزن ,اولین همایش علمی بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک,بین المللی,سخنرانی,1389,سید محمد مرندی,فهیمه اسفرجانی,حسین مجتهدی,ندا قدیری | جزئیات
The effect of Pilates exercise on blood pressure and selective physical fitness components in overweight females,commonwealth international sports science congress 2010,بین المللی,سخنرانی,1389,زینب امید علی,فهیمه اسفرجانی,عفت بمبئی چی,سید محمد مرندی | Detail
مقایسه یک دوره تمرینات تناوبی هوازی و بی هوازی بر حداکثر اکسیژن مصرفی , آستانه لاکتات و عملکرد استقامتی دوندگان تمرین کرده,ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی,بین المللی,سخنرانی,1386,فهیمه اسفرجانی | جزئیات
اثر 4 هفته تمرینات پلایومتریک درآب بر ارتفاع پرش عمودی دختران ورزشکار غیر نخبه ,چکیده مقالات هفتمین همایش ملی تربیت بدنی وعلوم ورزشی,ملی,پوستر,1385,مینا حقیقی ,فهیمه اسفرجانی,سید محمد مرندی | جزئیات
جستجو:
|
بررسی اثر 8 هفته تمرین استقامتی و رژیم غذایی پر چرب بر بیان ژن UCP1 در بافت چربی موشهای نر چاق C57BL/6,کارشناسی ارشد,1396,سید محمد مرندی,کامران قائدی,فهیمه اسفرجانی
اثر تمرین استقامتی و رژیم های غذایی متفاوت بر بیان microRNA های درگیر در تنظیم بیان ژن FNDC5 در عضله دوقلوموش های نر چاق و غیر چاقC57BL/6,دکتری,1396,سید محمد مرندی,کامران قائدی,فهیمه اسفرجانی,محمد حسین نصر اصفهانی
مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر اساس ضربان قلب و سرعت و تغییر پذیری ضربان قلب، توان هوازی و عملکرد زنان جوان فعال,کارشناسی ارشد,1395,عفت بمبئی چی,فهیمه اسفرجانی
مقایسه نیمرخ ژنتیکی چند شکلی های تک نوکلئوتیدی تعدادی از ژنهای موثر در عملکرد ورزشی مردان و زنان کاراته کای نخبه، اماتور و غیر ورزشکاران,دکتری,1395,سید محمد مرندی,کامران قائدی,فهیمه اسفرجانی
تاثیر کم ابی خفیف بر توجه انتخابی و مداوم,کارشناسی ارشد,1394,مریم نزاکت الحسینی,فهیمه اسفرجانی
ثر یک دوره تمرینات استقامتی با شدت متوسط قبل از ایجاد تومور بر میزان فاکتور رشدی اپی‌تلیال عروق بافتی تومور و حجم تومور موش‌های بالب‌سی مبتلا به سرطان پستان,کارشناسی ارشد,1394,فهیمه اسفرجانی,سید جمال مشتاقیان,کامران قائدی,سید محمد مرندی
تاثیر تمرینات استقامتی با شدت متوسط قبل از ایجاد تومور بر میزان فاکتور نکروز‌کننده تومور آلفا، اینترلوکین ۱ و وزن موش‌های بالب‌سی مبتلا به سرطان پستان,کارشناسی ارشد,1394,فهیمه اسفرجانی,سید جمال مشتاقیان
تعیین نیمرخ انتروپومتریکی و فیزیولوژیکی و امادگی جسمانی بازیکنان والیبال تیم ملی زنان ایران,کارشناسی ارشد,1393,فهیمه اسفرجانی,سید محمد مرندی
مقایسه اثر بازتوانی ورزشی خانگی با بزتوانی قلبی در مرکز بر روی پروفایل چربی و فشار خون بیماران عروق کرونر,کارشناسی ارشد,1393,فهیمه اسفرجانی,معصومه صادقی
مقایسه 8 هفته فعالیت هوازی منتخب در صبح و عصر بر سطح نسفاتین- 1 و ترکیب بدنی دختران چاق نوجوان,کارشناسی ارشد,1393,عفت بمبئی چی,فهیمه اسفرجانی
تاثیر یک دوره تمرینات مقاومتی و تعادلی منتخب روی قدرت ، تعادل ایستا، پویا و عملکردی بیماران دیابتی نوروپاتی محیطی ,کارشناسی ارشد,1393,وازگن میناسیان,فهیمه اسفرجانی
مقایسه اثر دو شدت دهیدراتاسیون بر برخی عملکردهای حرکتی و فیزیولوژیکی در زنان جوان غیر ورزشکار,کارشناسی ارشد,1393,فهیمه اسفرجانی,جلیل رئیسی
مقایسه بهره حافظه افراد با تیپ شخصیتی صبحی و عصری پس از یک دوره تمرینات هوازی در صبح و عصر,کارشناسی ارشد,1392,مریم نزاکت الحسینی,احمدرضا موحدی,فهیمه اسفرجانی
اثر 8 ماه تمرین مقاومتی بر gh و IGF1و IGFBP3 پلاسما در دو بیمار مبتلا به سوختگی شدید,کارشناسی ارشد,1392,سید محمد مرندی,فهیمه اسفرجانی,احمد عابدی
تاثیر مصرف یک دوره کوتاه مدت مکمل اسید امینه شاخه دار بر برخی عوامل التهابی سرم خون دونده های استقامتی پس از یک جلسه تمرین وامانده ساز,کارشناسی ارشد,1392,فهیمه اسفرجانی,سید محمد مرندی
تاثیر یک دوره تمرینات منتخب تای چی بر نیمرخ لیپیدی فشار خون و افسردگی زنان سالمند مقیم خانه سالمندان نجف آباد,کارشناسی ارشد,1392,فهیمه اسفرجانی,سید محمد مرندی
تاثیر ترکیبی تمرین هوازی و مصرف بتا گلوکان جو بر نیم رخ لیپیدی و قند خون زنان مبتلا به دیابت نوع 2,کارشناسی ارشد,1392,فهیمه اسفرجانی,مهدی کارگر فرد
تاثیر یک دوره تمرینات یوگا بر قند خون هموگلوبین گلیکوزیله و توان هوازی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2,کارشناسی ارشد,1392,فهیمه اسفرجانی,سید محمد مرندی,سعید حسین خلیل زاده
تاثیر یک دوره تمرینات هوازی منتخب روی برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان سینه,کارشناسی ارشد,1392,وازگن میناسیان,فهیمه اسفرجانی,سیمین همتی
ارتباط چاقی با برخی کارکردهای جسمانی، رفتاری و شناختی در دانش آموزان مدارس راهنمایی شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1391,مریم نزاکت الحسینی,وازگن میناسیان,فهیمه اسفرجانی
بررسی میزان تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر ترکیب بدنی، عملکرد جسمانی و کیفیت زندگی دو فرد مبتلا به سوختگی شدید,کارشناسی ارشد,1391,فهیمه اسفرجانی,وازگن میناسیان,مریم نزاکت الحسینی
مقایسه اثر یک جلسه تمرین تناوبی در هوای آلوده و سالم بر همو لیز سلول های قرمز خون دوندگان زن استقامت,کارشناسی ارشد,1391,فهیمه اسفرجانی,سید محمد مرندی
تاثیر 12 هفته تمریبات پیلاتس بر عوامل خطر زای قلبی و سلول های دفاعی زنان سالمند,کارشناسی ارشد,1391,فهیمه اسفرجانی,سید محمد مرندی
تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی فزاینده در اب بر نیمرخ لیپیدی و قدرت ایزومتریک زنان یایسه,کارشناسی ارشد,1391,فهیمه اسفرجانی,مهدی کارگر فرد
اثر یک دوره تمرین استقامتی با شدت متوسط بر بیان ژن گیرنده کبدی ایکس آلفا و نیمرخ لیپیدی در موشهای صحرایی نر ویستار,کارشناسی ارشد,1391,سید محمد مرندی,کامران قائدی,فهیمه اسفرجانی,سید جمال مشتاقیان
تاثیر یک دوره برنامه تمرینی پیلاتس بر ابعاد سلامت جسمانی، ذهنی و اجتماعی مرتبط با افتادن در سالمندان,کارشناسی ارشد,1391,مریم نزاکت الحسینی,فهیمه اسفرجانی
اثر یک دوره تمرینات پیلاتس بر کارکردهای شناختی، روانی و حرکتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس,کارشناسی ارشد,1391,مریم نزاکت الحسینی,فهیمه اسفرجانی,مسعود اعتمادی فر
تاثیر یک دوره مصرف کراتین روی ترکیب بدنی, توان بی هوازی و استقامت عضلانی کشتی گیران نخبه,کارشناسی ارشد,1390,فهیمه اسفرجانی,سید محمد مرندی
بررسی اثر یک برنامه تمرینات قدرتی منتخب روی قدرت بالا تنه دختران ژیمناست 8 تا 13 سال شهرستان نجف آباد,کارشناسی ارشد,1390,وازگن میناسیان,فهیمه اسفرجانی
تاثیر تمرینات منتخب یوگا بر عوامل خطر زا در بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم,کارشناسی ارشد,1390,سید محمد مرندی,فهیمه اسفرجانی
تاثیر یک جلسه تمرین هوازی زیر بیشینه بر دامنه حرکتی مفصل شانه بیماران مبتلا به کپسولیت چسبنده,کارشناسی ارشد,1390,خلیل خیامباشی,فهیمه اسفرجانی
ناثیر مصرف بیکربنات سدیم بر توان بی هوازی و شاخص های الکتروفیزیولوژیکی عضله در زنان ورزشکار ,کارشناسی ارشد,1390,فهیمه اسفرجانی,شهرام لنجان نژادیان
اثر یک دوره تمرین مقاومتی در آب بر عملکرد جسمانی و کیفیت زندگی زنان یائسه,کارشناسی ارشد,1390,فهیمه اسفرجانی,مریم نزاکت الحسینی,عفت بمبئی چی
تاثیر 12 هفته تمرینات یوگا بر برخی عوامل فیزیولوژیک و کیفیت زندگی زنان مبتلا به میکرن,کارشناسی ارشد,1390,سید محمد مرندی,فهیمه اسفرجانی,وحید شایگان نژاد
مقایسه اثر روش های برگشت به حال اولیه در خشکی و آب بر تغییرات لاکتات خون و عملکرد شناگران زن نخبه,کارشناسی ارشد,1390,فهیمه اسفرجانی,سید محمد مرندی
اثر یک دوره تمرینات پیلاتس بر کارکدهای شناختی و حرکتی بیماران مبتلا به سکته مغزی,کارشناسی ارشد,1390,مریم نزاکت الحسینی,فهیمه اسفرجانی,فریبرز خوروش
مقایسه دو برنامه تمرینی مختلف درس تربیت بدنی روی استقامت قلبی عروقی و ترکیب بدنی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهرستان نجف آباد ,کارشناسی ارشد,1390,وازگن میناسیان,فهیمه اسفرجانی
بررسی تاثیر یک دوره هشت هفته ای تمرین در آب بر میزان استراحتی هورمون رشد و عامل رشد شبه انسولینی 1 در کودکان 9 تا 11 ساله پسر,کارشناسی ارشد,1390,عفت بمبئی چی,فهیمه اسفرجانی
تاثیر تمرینات هوازی برعملکرد عضلانی، کیفیت دیالیز و کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی,کارشناسی ارشد,1390,سید محمد مرندی,فهیمه اسفرجانی
مقایسه اثر تمرینات ایروبیک و یوگا بر آمادگی جسمانی و برخی عوامل فیزِولوژیک زنان غیر ورزشکار,کارشناسی ارشد,1389,فهیمه اسفرجانی,سید محمد مرندی
تاثیر یک دوره تمرینات ایروبیک بر ترکیب بدنی قند خون و عوامل خطر زای قلبی- عروقی زنان مبتلا به دیابت نوع دو,کارشناسی ارشد,1389,فهیمه اسفرجانی,سید محمد مرندی,مسعود بهزاد
تعیین نیمرخ انتروپومتریکی , فیزیولوژیکی و عملکردی بازیکنان بدمینتون نخبه ی زن ایران,کارشناسی ارشد,1389,فهیمه اسفرجانی,سید محمد مرندی
بررسی اثر شدت تمرین ایروبیک بر ترکیب بدنی و برخی فاکتورهای خونی زنان چاق و دارای اضافه وزن,کارشناسی ارشد,1389,سید محمد مرندی,حسین مجتهدی,فهیمه اسفرجانی
ارتباط نمایه توده بدنی و الگوی توزیع چربی بدن با سرم لیپیدی خون در دختران فعال و غیر فعال 10 تا 14 سال,کارشناسی ارشد,1389,غلامرضا شریفی,فهیمه اسفرجانی
تاثیر تمرینات پیلاتس بر برخی عوامل فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی زنان غیر ورزشکار دارای اضافه وزن,کارشناسی ارشد,1389,عفت بمبئی چی,فهیمه اسفرجانی,سید محمد مرندی
تاثیر شش هفته تمرین انعطاف پذیری بر دیسمنوره,کارشناسی ارشد,1388,عفت بمبئی چی,فهیمه اسفرجانی
ارتباط بین شاخص توده ی بدن و عوامل خطرزای قلبی عروقی در دانشجویان پسر دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,فهیمه اسفرجانی,مهدی کارگر فرد
مقایسه اثر سه نوع برنامه سرد کردن بر سطح لاکتات خون و زمان اجرای بعدی دوندگان ,کارشناسی ارشد,1387,فهیمه اسفرجانی,فرزانه تقیان
مقایسه اثر 6 هفته تمرینات پلایومتریک در آب و خشکی بر پرش عمودی، 40 متر سرعت و کوفتگی عضلانی,کارشناسی ارشد,1386,سید محمد مرندی,فهیمه اسفرجانی
جستجو:
|
اصول تمرینات با وزنه-(175ص),ترجمه,دانشگاه اصفهان,1392,ولگا هوسپیان,فهیمه اسفرجانی,سید محمد مرندی
بیوشیمی علوم ورزشی,ترجمه,دانشگاه پیام نور,1385,عباسعلی گایینی,فهیمه اسفرجانی,محمد علی سردار, بهمن میرزائی
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal