اخبار و اطلاعیه ها
مدیر و معاونین گروه
دكتراي فيزيولوژي ورزشي
مدیر گروه فيزيولوژي ورزشي
تربيت بدني و علوم ورزشي
مرتبه علمی: دانشيار
تلفن:
تلفکس:
پست الکترونیک: mailto:f.esfarjani@spr.ui.ac.ir
معاونین گروه:
افتخارات و دستاوردها
درباره گروه فیزیولوژی ورزشی
اين گروه در سه مقطع به شرح زير به تربيت دانشجو مي پردازد.

كارشناسي علوم زيستي در ورزش- پذيرش سالانه: 15 دانشجوي دختر و 15 دانشجوي پسر.

كارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزشي با دو گرايش محض و باليني- پذيرش سالانه، 30 دانشجو.
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان
كدپستي: ................
E-mail:
تلفن:37932571تلفكس: 36687572
Powered by DorsaPortal