دفاعيه كارشناسي ارشد خانم سيده سبا حسيني سده
دفاعيه كارشناسي ارشد خانم سيده سبا حسيني سده

عنوان: رابطه  بين توانمندي هاي معلمان تربيت بدني با انگيزه هاي ورزشي دانش آموزان

چكيده (حداكثر 8 سطر): توانمند سازي فرايندي است كه از راه آن از نياز ها و خواسته هاي خود آگاه شده نوعي اعتماد به نفس و خود اتكايي را براي برطرف كردن آن نيازها به دست مي آوريم و براساس آن از توانايي لازم براي تحقق هدف هاي خود برخوردار مي شويم.معلمان تربيت بدني در مدارس از جمله افرادي هستند كه در صورت توانمندي لازم مي توانند با بهره گيري از رويكردها و روش هاي نوين و كسب مهارت هاي لازم در حوزه هاي مختلف از جمله تربيت بدني و تندرستي به تعليم و تربيت نونهالان،نوجوانان و جوانان بپردازند و موجبات شكوفايي استعدادهاي جسمي،رواني و سلامت آنها را فراهم آورند.اين پزوهش بر منطقه لنجان متمركز شده است تا رابطه بين توانمندي شغلي دبيران تربيت بدني و انگيزه هاي ورزشي دانش آموزان مورد بررسي قرار گيرد.با بكارگيري روش هاي رگرسيون مبتني بر روش كمترين مربعات اين نتيجه حاصل شد كه توانمندي معلمان تربيت بدني بر انگيزش ورزشي دانش آموزان در هر سه سطح دروني،بيروني و بي انگيزگي تاثير بسزايي دارد.

 

نام و نام خانوادگي دانشجو:  سيده سبا حسيني سده

استاد راهنما: دانشكده / گروه:  دكتر مسعود نادريان جهرمي

تاريخ/زمان:  4/5/1399

مكان: دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

تاریخ:
1399/05/04
تعداد بازدید:
27
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: ................
E-mail:
تلفن:37932571تلفکس: 36687572
Powered by DorsaPortal